22.5.2019 Academy 2019 – Cultural Heritage ePromotion in the Krka & Kolpa/Kupa River Basin

22.5.2019 Academy 2019 – Cultural Heritage ePromotion in the Krka & Kolpa/Kupa River Basin

Akademija 2019 – E-promocija kulturne dediščine v porečju Krke in Kolpe
Datum: sreda, 22. maja, 2019, od 9:00 do 15:30
Lokacija: Kulturni center Janeza Trdine, Novo mesto

Date: Wednesday, May 22, 2019, 9:00 –  15:30
Location: Janez Trdina Cultural Centre, Novi trg 5, Novo mesto, Slovenia

Akademija 2019 je nadaljevanje Akademije 2018 (25.5.2018 Novo mesto Academy at the European Year of Cultural Heritage, http://eregion.eu/25-5-2018-novo-mesto-academy-european-year-cultural-heritage).

Delovni jezik Akademije 2019 je slovenski. Udeležnine ni. Udeleženka/udeleženec krije svoje potne stroške. Potrebna je prijava na Gricar@FOV.Uni-Mb.si. Podatki o udeležencih bodo objavljeni.

22.5.2019 Academy 2019 – Cultural Heritage ePromotion in the Krka & Kolpa/Kupa River Basin is a follow-up of the 25.5.2018 Novo mesto Academy at the European Year of Cultural Heritage.

Slovene is the working language of the Academy 2019. There is no registration fee. A participant covers her/his travel costs. Registration is required at Gricar@FOV.Uni-Mb.si. The coordinates of the registered participants will be published.

Vabilo

Vljudno Vas vabimo na Akademijo 2019 – E-promocija kulturne dediščine v porečju Krke in Kolpe, ki bo v sredo, 22. maja 2019 v Kulturnem centru Janeza Trdine, Novi trg 5 v Novem mestu (9:00 – 15:15).

Soorganizatorji Akademije 2019 so:

Mestna občina Novo mesto;
Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta;
Medobčinska pobuda: Čezmejno e-sodelovanje v e-regiji;
Skupina občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Kočevje, Kostanjevica na Krki, Kostel, Krško, Mirna, Mokronog-Trebelno, Novo mesto, Ribnica, Šentrupert, Trebnje;
Skupina organizacij v omrežju porečja Krke;
Skupina organizacij v omrežju porečja Kolpe;
Skupina organizacij v omrežju zgodovinskih vasi in mest.

Gostitelj Akademije 2019 je Mestna občina Novo mesto.

Cilji in program posvetovanja v slovenskem in angleškem jeziku so objavljeni na spletni strani Akademije 2019, 22.5.2019 Academy 2019 – Cultural Heritage ePromotion in the Krka & Kolpa/Kupa River Basin.

V programu Akademije 2019 sta dva panela namenjena predstavitvi bogate kulturne dediščine. V tretjem panelu bodo župani predstavili najpomembnejše razvojne dosežke, gospodarstvo in usmeritve promocije kulturne dediščine za spodbudo trajnostnega razvoja turizma občine in regije.

Udeležnine ni. Potrebna pa je prijava na Gricar@FOV.Uni-Mb.si. Podatki o prijavljenih udeležencih bodo objavljeni na spletni strani Akademije 2019. Objave so v angleškem jeziku za zagotavljanje čezmejne povezljivosti.

Akademija 2019 je prispevek k uresničevanju Deklaracije EU o sodelovanju pri pospeševanju digitalizacije kulturne dediščine, ki jo je 9. aprila 2019 podpisalo 24 evropskih držav, tudi Slovenija.

Veseli bomo srečanja z Vami na Akademiji 2019!

Dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica občinske uprave, Mestna občina Novo mesto
Dr. Miha Japelj, profesor, član Inženirske akademije Slovenije & predsednik, Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta

Vsebina

Soorganizatorji
Cilji
Program
Udeleženci
Deklaracija EU o sodelovanju pri pospeševanju digitalizacije kulturne
Predhodni dogodki
Povezave

Content

Co-organizers
Objectives
Program
Participants
EU Declaration of cooperation on advancing digitisation of cultural heritage
Previous Events
Links

Co-organizers

Novo mesto Cultural Heritage Promotion Committee
Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegion
Neighboring Municipalities: Grosuplje, Ivančna Gorica, Kočevje, Kostanjevica na Krki, Kostel, Krško, Mirna, Mokronog-Trebelno, Ribnica, Šentrupert, Trebnje
River Basins Network: Krka & Kolpa – Kupa River Basin
Historic Villages & Towns Network: Drašiči, Metlika, Novo mesto, Stična

Hosted by

City Municipality of Novo mesto

Odmevi v medijih

V ospredju e-promocija kulturne dediščine – YouTube. Video, Vaš Kanal

Akademija 2019 – E-promocija kulturne dediščine v porečju Krke in Kolpe. Franci Koncilija. Kulturno društvo Severina Šalija Novo mesto, 31. 05. 2019

Cilji

Cilji Akademije 2019 – E-promocija kulturne dediščine v porečju Krke in Kolpe so naslednji:

Predstavitev znane kulturne dediščine vasi in mest v porečju Krke in Kolpe.
Prikaz manj znanih sestavin kulturne dediščine in predlaganje ukrepov za povečanje njihove prepoznavnosti.
Predlaganje načinov za izboljšanje promocije kulturne dediščine.
Sprožanje ukrepov za izkoriščanje kulturne dediščine za trajnostni razvoj turizma v porečju Krke in Kolpe.

Objectives

The objectives of the Academy 2019 – Cultural Heritage ePromotion in the Krka and Kolpa River Basin are the following

Presenting the famous cultural heritage of villages and towns in the Krka and Kolpa River basins.
Demonstrating less well-known components of cultural heritage and proposing measures to increase their visibility.
Suggesting ways to improve the promotion of cultural heritage.
Initiating measures for the exploitation of cultural heritage for the sustainable development of tourism in the Krka and Kolpa River basins.

Program

08:30 – 09:00 Prijava, napitek
09:00 – 09:30 Pozdrav in uvodni nagovor
09:30 – 11:00 Panel I
11:00 – 11:30 Odmor
11:30 – 13.00 Panel II
13:00 – 13:45 Prigrizek
13:45 – 15:15 Panel županov
15:15    Sklep

09:00 – 09:30 Pozdrav in uvodni nagovor

Adi Smolar: Na travniku
Gašper Turk, dijak 2. letnika, vokal, kitara
Tomaž Koncilija, profesor, bas kitara
Vanja Popov, profesor, cajon
Gimnazija Novo mesto

Dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica občinske uprave
Mestna občina Novo mesto
Academy 2019 Vida Cadonic Spelic

09:30 – 11:00 Panel I

Vodja:
Dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, docentka & dekanja
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto & Vodja, Center biotehnike in turizma & članica, Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta
doc Academy 2019 Lea-Marija Colaric Jakse

Predstavitelji:

Zakaj je prehranska dediščina Dolenjske temelj njene gastronomske strategije?
Dr. Janez Bogataj, zaslužni profesor
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
doc Academy 2019 Janez Bogataj

Izzivi in priložnosti kulturnega turizma: Gradovi Posavja
Alenka Černelič Krošelj, direktorica
Posavski muzej Brežice & predsednica, Slovensko etnološko društvo & podpredsednica, Društvo ICOM Slovenija – Mednarodni muzejski svet & podpredsednica, Predsedstvo Skupnosti muzejev Slovenije
doc Academy 2019 Alenka Cernelic Kroselj

Ali razumemo vsestransko vlogo vinske trte in vina v naši civilizaciji?
Dr. Julij Nemanič, enolog
Docent, Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto
doc Academy 2019 Julij Nemanic

Pomen digitalne knjižnice Slovenije za e-promocijo kulturne dediščine
Mag. Zoran Krstulović, pomočnik ravnateljice za vodenje strokovnega dela
Narodna in univerzitetna knjižnica Slovenije, nacionalni agregator e-vsebin v Europeano
pdf Academy 2019 Zoran Krstulovic

11:15 – 12.45 Panel II

Vodja:
Dr. Miha Japelj, profesor, član, Inženirska akademija Slovenije – IAS
Častni predsednik, Svet Krkinih nagrad & častni občan Mestne občine Novo mesto & častni občan Občine Trebnje & predsednik, Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta
doc Academy 2019 Miha Japelj

Predstavitelji:

Dr. Milček Komelj, izredni profesor
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani & član, Slovenska akademija znanosti in umetnosti – SAZU
doc Academy 2019 Milcek Komelj

Dr. Janez Gabrijelčič, avtor in programski koordinator
Forum odličnosti in mojstrstva & Združene rastoče knjige sveta & častni občan Mestne občine Novo mesto & član, Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta
doc Academy 2019 Janez Gabrijelcic
pptx Academy 2019 Janez Gabrijelcic

Povezovanje spletnih strani v angleškem jeziku – zakaj je pomembno?
Dr. Jože Gričar, zaslužni profesor Univerze v Mariboru
Programski koordinator, Medobčinska pobuda: Čezmejno e-sodelovanje v e-regiji & urednik, Portal eRegion & častni občan mestne občine Novo mesto & član, Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta
pptx Academy 2019 Joze Gricar

Dr. Barbara Jaki, muzejska svetnica, direktorica
Narodna galerija Slovenije
doc Academy 2019 Barbara Jaki

Nadčasna povezanost prostorov
Janez Weiss, zgodovinar
Razvojni in informacijski center Bela krajina
doc Academy 2019 Janez Weiss

13:30 – 15:00 Panel županov

Vodja:
Lokalne skupnosti – ključni nosilci razvoja in kakovosti življenja
Mag. Bojan Kekec, podžupan
Mestna občina Novo mesto & Član, predsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve, Državni svet Republike Slovenije
doc Academy 2019 Bojan Kekec
doc Academy 2019 Bojan Kekec Panel zupanov

Panelisti:

Darko Zevnik, župan
Občina Metlika

Andrej Kavšek, župan
Občina Črnomelj

Mag. Marijana Tomičić, vodja
Uprava za razvoj mesta in evropska sredstva, Mesto Karlovac

Mag. Gordana Lipšinić, županja
Občina Ozalj

Mag. Miran Stanko, župan
Občina Krško & koordinator, E-občine: Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica

Alojzij Kastelic, župan
Občina Trebnje

Prenova strategije komuniciranja Mestne občine Novo mesto
Meta Retar, vodja kabineta župana
Mestna občina Novo mesto & urednica spletne strani
doc Academy 2019 Meta Retar

15:15 -15:30 Sklep

Odmevi

Franci Koncilija: Akademija 2019 – E-promocija kulturne dediščine v Porečju Krke in Kolpe
Kulturno društvo Severina Šalija Novo mesto, 31. 05. 2019
Franci.Koncilija@gmail.com
doc Academy 2019 Franci Koncilija KD Severin Sali

Program in English

09:00 – 09:15 Opening

Adi Smolar: On the meadow
Gašper Turk, 2nd year student, vocal, guitar
Tomaž Koncilija, Professor, bass guitar
Tomaz.Koncilija@GimNm.org
Vanja Popov, Professor, cajon
Vanja.Popov@GimNm.org
Gimnazija Novo mesto

Dr. Vida Čadonič Špelič, Director, Municipality Administration
City Municipality of Novo mesto
Vida.Cadonic.Spelic@Novomesto.si
doc Academy 2019 English Vida Cadonic Spelic

09:15 – 10:45 Panel I

Chair:
Dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, Assistant Professor & Dean
Landscape Governance College GRM Novo mesto & Head, Research and Development Center, Biotechnics and Tourism Center & Member, Novo mesto Cultural Heritage Promotion Committee
Lea.Colaric-Jakse@VSGrm.UNm.si

Presenters:

Why is the Nutritional Heritage of Dolenjska the Basis of its Gastronomic Strategy?
Dr. Janez Bogataj, Professor Emeritus
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Janez.Bogataj@telemach.net
doc Academy 2019 English Janez Bogataj

Challenges and Opportunities of Cultural Tourism: The Castles of Posavje
Alenka Černelič Krošelj, Director
Posavje Museum Brežice & President, Slovene Ethnological Society & Vice President, International Council of Museums – ICM, National Committee of Slovenia & Vice President, Association of Slovene Museums
Alenka.Cernelic.Kroselj@PMB.si
doc Academy 2019 English Alenka Cernelic Kroselj

Do we understand the universal role of the vine and wine in our civilization?
Dr. Julij Nemanič, Enolog
Assistant Professor for Viticulture, Landscape Governance College Grm Novo mesto
& Honorary Citizen of Metlika
Julij.Nemanic@A1mail.si

Importance of the Digital Library of Slovenia to Cultural Heritage ePromotion
Mag. Zoran Krstulović, Deputy Director for Library Programs
National and University Library, Slovenia, Slovenian National E-content Aggregator Europeana
Zoran.Krstulovic@NUK.Uni-Lj.si

11:15 – 12.45 Panel II

Chair:
Dr. Miha Japelj, Professor, Member, Slovenian Academy of Engineering
Honorary President, Krka Prizes Council
Honorary Citizen of Novo mesto Municipality & Honorary Citizen of Trebnje Municipality & President, Novo mesto Cultural Heritage Promotion Committee
Miha_Japelj@t-2.net

Presenters:

Dr. Milček Komelj, Associate Professor, University of Ljubljana
Member, Slovenia Academy of Arts and Science
Sumi.Komelj@gmail.com

Dr. Janez Gabrijelčič, Author and Programme Coordinator
Forum of Excellence and Mastery & United Growing Books of the World & Honorary Citizen of Novo mesto Municipality &  Member,  Novo mesto Cultural Heritage Promotion Committee
Janez.Gabrijelcic@gmail.com

Linking of the Websites in English Language – Why is it Important?
Dr. Jože Gričar, Professor Emeritus, University of Maribor
Program Coordinator, Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegion & Editor, eRegion Portal & Honorary Citizen of Novo mesto Municipality &  Member, Novo mesto Cultural Heritage Promotion Committee
Gricar@FOV.Uni-Mb.si
doc Academy 2019 English Joze Gricar

Dr. Barbara Jaki, Museum Councillor & Director
National Gallery of Slovenia
Barbara_Jaki@NG-Slo.si
doc Academy 2019 English Barbara Jaki

Transtemporal connection of spaces
Janez Weiss, Historian
Development and Information Centre Bela krajina
Janez.Weiss@RIC-Belakrajina.si
doc Academy 2019 English Janez Weiss

13:30 – 15:00 Mayors’ Panel

Chair:
Local Communities – Key Drivers of Development and Quality of Life
Mag. Bojan Kekec, Deputy Mayor
City Municipality of Novo mesto & Member, Chairman of the Commission for International Relations and European Affairs, State Council of the Republic of Slovenia
Bojan.Kekec@Novomesto.si

Panelists:

Darko Zevnik, Mayor
Municipality of Metlika
Darko.Zevnik@Metlika.si

Andrej Kavšek, Mayor
Municipality of Črnomelj
Andrej.Kavsek@Crnomelj.si

Mag. Marijana Tomičić, Head of Department for City Development and EU-Funds
City of Karlovac
Marijana.Tomicic@Karlovac.hr

Mag. Gordana Lipšinić, Mayor
City of Ozalj
Gordana.Lipsinic@Ozalj.hr

Mag. Miran Stanko, Mayor 
Municipality of Krško & Coordinator, Neighboring eMunicipalities: Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica
Miran.Stanko@Krsko.si

Alojzij Kastelic, Mayor
Municipality of Trebnje
Alojzij.Kastelic@Trebnje.si

Renovation of the Communication Strategy in the City Municipality of Novo mesto
Meta Retar, Head of Mayor’s Office
City Municipality of Novo mesto & Website Editor
Meta.Retar@Novomesto.si
doc Academy 2019 English Meta Retar

15:00-15:15 Closing

Udeleženci - Participants

Dr. Janez Bogataj, Professor Emeritus
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Ethnology and Cultural Anthropology
Janez.Bogataj@telemach.net

Otmar Colarič
Novo mesto
Otmar.Colaric@gmail.com

Dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, Assistant Professor & Dean
Landscape Governance College GRM Novo mesto & Head, Research and Development Center, Biotechnics and Tourism Center & Member, Novo mesto Cultural Heritage Promotion Committee
Lea.Colaric-Jakse@VSGrm.UNm.si

Dr. Vida Čadonič Špelič, Director, Municipality Administration
Town Municipality of Novo mesto
Vida.Cadonic.Spelic@Novomesto.si

Alenka Černelič Krošelj, Director
Posavje Museum Brežice
Alenka.Cernelic.Kroselj@PMB.si

Dr. Janez Gabrijelčič, Author and Programme Coordinator
Forum of Excellence and Mastery & United Growing Books of the World & Honorary Citizen of Novo mesto Municipality &  Member,  Novo mesto Cultural Heritage Promotion Committee
Janez.Gabrijelcic@gmail.com

Alenka Gričar, Former Fashion Designer & Student
Italian Language Class, Third Age University Ljubljana
& Member, Slovenia eSeniors Network: eInclusion in Active Aging
Alenka.Gricar@gmail.com

Dr. Jože Gričar, Professor Emeritus, University of Maribor
Program Coordinator, Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegion & Editor, eRegion Portal & Honorary Citizen of Novo mesto Municipality &  Member, Novo mesto Cultural Heritage Promotion Committee
Gricar@FOV.Uni-Mb.si

Nada Hochkraut
Ljubljana
NadakHoch@yahoo.com

Marjan Hren, President
Society of the Mach Heritage in the Valley of Gorjanci
Akademija maj 25 2018 Ernst Mach Heritage
Hren303@gmail.com

Dr. Barbara Jaki, Museum Councillor & Director
National Gallery of Slovenia
Barbara_Jaki@NG-Slo.si

Dr. Miha Japelj, Professor, Member, Slovenian Academy of Engineering
Honorary President, Krka Prizes Council
Honorary Citizen of Novo mesto Municipality & Honorary Citizen of Trebnje Municipality & President, Novo mesto Cultural Heritage Promotion Committee
Miha_Japelj@t-2.net

Alojzij Kastelic, Mayor
Municipality of Trebnje
Alojzij.Kastelic@Trebnje.si

Andrej Kavšek, Mayor
Municipality of Črnomelj
Andrej.Kavsek@Crnomelj.si

Mag. Bojan Kekec, Deputy Mayor
City Municipality of Novo mesto & Member, Chairman of the Commission for International Relations and European Affairs, State Council of the Republic of Slovenia
Bojan.Kekec@Novomesto.si

Dr. Milček Komelj, Associate Professor, University of Ljubljana
Member, Slovenia Academy of Arts and Science
Sumi.Komelj@gmail.com

Maja Kos, Tourist Guide
Institute for Sustainable Development of Temeniška and Mirna Valleys
Draga pri Šentrupertu
Maja.Kos@Dobrote-Dolenjske.si

Marjana Krhin, Secretary
Municipality of Kostanjevica na Krki
Marjana.Krhin@Kostanjevica.si

Mag. Zoran Krstulović, Deputy Director for Library Programs
National and University Library, Slovenia, Slovenian National E-content Aggregator Europeana
Zoran.Krstulovic@NUK.Uni-Lj.si

Mitja Ličen, Director
Publisher Goga, Novo mesto
Mitja.Licen@Goga.si

Mag. Gordana Lipšinić, Mayor
City of Ozalj
Gordana.Lipsinic@Ozalj.hr

Dušan Luin, President
Village Community Council Kosovelj pri Pliskovici na Krasu & Vice President, Local Community Pliskovica
Dusan.Luin@gmail.com

Vesna Maksimovič, Projects Manager
Development Centre Novo mesto
Vesna.Maksimovic@RC-Nm.si

Joža Miklič
Novo mesto
JozaMiklic@hotmail.com

Dr. Julij Nemanič, Enolog
Assistant Professor for Viticulture, Landscape Governance College Grm Novo mesto
Honorary Citizen of Metlika
Julij.Nemanic@A1mail.si

Željko Ostojić, MD
Novo mesto
Zelimir.Zeljko.Ostojic@telemach.net

Stanislav Plavec, Former Deputy Director General, Krka Ltd., Novo mesto
NadakHoch@yahoo.com

Judita Podgornik Zaletelj, Conservation Consultant
Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, Cultural Heritage Service, Regional Office Novo mesto
Judita.Podgornik.Zaletelj@ZVKDS.si

Matija Recelj, Student
Novo mesto
Matija.Recelj@hotmail.com

Meta Retar, Head of Mayor’s Office
City Municipality of Novo mesto & Website Editor
Meta.Retar@Novomesto.si

Mag. Marjan Slamnik
Novo mesto
Marjan.Slamnik@gmail.com

Mag. Miran Stanko, Mayor 
Municipality of Krško & Coordinator, Neighboring eMunicipalities: Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Sevnica
Miran.Stanko@Krsko.si

Igor Šenica, President
Society Bober (Beaver) – Environmental Movement Dolenjska, Novo mesto
BoberDolenjska@gmail.com

Pavel Tisovic, Straža
Pavel.Tisovic@gmail.com

Mag. Marijana Tomičić, Head of Department for City Development and EU-Funds
City of Karlovac
Marijana.Tomicic@Karlovac.hr

Mag. Bojan Tomšič, Senior Lecturer
Kakovost 2000, d.o.o. Novo mesto
Bojan.Tomsic@kakovost2000.si

Janez Weiss, Historian
Development and Information Centre Bela krajina
Janez.Weiss@RIC-Belakrajina.si

Ddr. Janez Usenik, Professor Emeritus
Landscape Governance College GRM Novo mesto
Faculty of Industrial Engineering Novo mesto & President, Dolenjska Academic Initiative
Janez.Usenik@guest.UM.si

Darko Zevnik, Mayor
Municipality of Metlika
Darko.Zevnik@Metlika.si

Lojze Zupančič
Novo mesto
LojzeZupancic4@gmail.com

Vida Zupančič-Yebuah, Secretary
Society of the Mach Heritage in the Valley of Gorjanci
Vida.ZupaniYebuah@yahoo.com

To be updated

Deklaracija EU o sodelovanju pri pospeševanju digitalizacije kulturne dediščine

9. aprila 2019 je 24 evropskih držav podpisalo Deklaracijo o sodelovanju pri pospeševanju digitalizacije kulturne dediščine. Tesneje bodo sodelovale pri boljši uporabi najsodobnejših digitalnih tehnologij pri obravnavanju tveganj, s katerimi se sooča bogata kulturna dediščina Evrope, izboljšanju njene uporabe in prepoznavnosti, izboljšanju vključenosti državljanov in podpiranju prelivanja v druge sektorje.

Deklaracija ima tri stebre delovanja:

Vseevropska pobuda za 3D digitalizacijo predmetov in spomenikov kulturne dediščine;
Ponovna uporaba digitaliziranih kulturnih virov za spodbujanje vključevanja državljanov, inovativno uporabo in prelivanje v druge sektorje;
Krepitev medsektorskega in čezmejnega sodelovanja ter krepitev zmogljivosti v sektorju digitalizirane kulturne dediščine.

Podpis izjave so pozdravili podpredsednik za enotni digitalni trg Andrus Ansip, komisarka za digitalno gospodarstvo in družbo Mariya Gabriel in komisar za izobraževanje, kulturo, mladino in šport Tibor Navracsics:

Digitalna revolucija vodi k novim in inovativnim oblikam umetniškega ustvarjanja, pri čemer kulturo in dediščino omogoča dostopnejšo in odpira nove načine uživanja kulturnih vsebin. Ključnega pomena je, da je naša kulturna dediščina na voljo v digitalni dobi. Odlična novica je, da bodo številne države članice zdaj tesneje sodelovale, da bi v celoti izkoristile kulturne priložnosti, ki jih prinašajo digitalne tehnologije.

EU Declaration of cooperation on advancing digitisation of cultural heritage

On 9 April, 2019, 24 European countries signed a Declaration of cooperation on advancing digitisation of cultural heritage. They will work more closely together to better use state-of-the-art digital technologies in addressing risks that Europe’s rich cultural heritage is facing, enhancing its use and visibility, improving citizen engagement, and supporting spillovers in other sectors.

The declaration has three pillars of action:

A pan-European initiative for 3D digitisation of cultural heritage artefacts, monuments and sites;
Re-use of digitised cultural resources to foster citizen engagement, innovative use and spill-overs in other sectors;
Enhancing cross-sector and cross-border cooperation and capacity building in the sector of digitised cultural heritage.

Welcoming the signatures, Vice-President for the Digital Single Market Andrus Ansip, Mariya Gabriel, European Commissioner for Digital Economy and Society, and Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport, Tibor Navracsics said:

The digital revolution is leading to new and innovative forms of artistic creation while making culture and heritage more accessible and opening up new ways of enjoying cultural content. Making our cultural heritage widely available in the digital era is vital. It is great news that many Member States will now work closer together to fully leverage the cultural opportunities brought by digital technologies.

Predhodni dogodki - Previous Events

26.5.2018 Empress Maria Theresa Gymnasiums Network
25.5.2018 Novo mesto Academy at the European Year of Cultural Heritage
6.10.2017 Novo mesto, Slovenia & Karlovac, Croatia eCollaboration Gathering
8.9.2017 From Maria Theresa Gymnasium in 1746 to Academic Initiative in 2017
Dolenjska Museum, Novo mesto
The Archaeological Image of Dolenjska. Dolenjska Museum Novo mesto
Permanent exhibitions. Dolenjska Museum Novo mesto
Novo mesto Regional Office, Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, founded in 1980, responsible for cultural heritage in the Dolenjska and Bela krajina regions

Povezave - Links

The Network of European Museum Organisations – NEMO.

EU Member States sign up to cooperate on digitising cultural heritage. European Commission, 9 April 2019

Introduction to The Time Machine Large-Scale Research Initiative. Mar 29, 2019, pp 13

Artificial Intelligence For Good: Preserving Our Cultural Heritage. By Stephen Ibaraki, Cognitive World. Forbes, Mar 28, 2019

Protecting and restoring Europe’s waters: An analysis of the future development needs of the Water Framework Directive. By Laurence Carvalho, Eleanor B. Mackay, Ana Cristina Cardoso, Annette Baattrup-Pedersen, Sebastian Birke, Kirsty L. Blackstockf, Gábor Borics, Angel Borja, Christian K. Feld, Maria Teresa Ferreira, Lidija Grobevnik, Bruna Grizzetti, Sarah Hendry, Daniel Hering, Martyn Kelly, Sindre Langaas, Kristian Meissner, Yiannis Panagopouloso, Anne Lyche Solheim. Science of the Total Environment, 25 March 2019, pp 1228-1238

The European Framework for Action on Cultural Heritage. European Commission, CULTURE. Supporting Europe’s cultural and creative sectors, Mar 19, 2019

How to Facilitate Cooperation between Humanities Researchers and Cultural Heritage Institutions. Guidelines. Maryl, Maciej & Grabowska, Klaudia, Editors. Zenodo, March 10, 2019, pp 34

How Do Destinations Frame Cultural Heritage? Content Analysis of Portugal’s Municipal Websites. By Valeriano Piñeiro-Naval, Researcher and Paulo Serra. LabCom.IFP, Communication, Philosophy and Humanities, Faculty of Arts and Letters, University of Beira Interior, Covilhã, Portugal. Sustainability, 2019, 11(4), 947, 13 February 2019

Culture’s contribution to strengthening the internet as an emancipatory force. Recommendation CM/Rec(2018)10 of the Committee of Ministers to member States. Council of Europe, 14 November 2018

How the renovation of a world renowned art museum is inspiring a sector in digital transformation. By Julia Fallon, Senior Policy Advisor. Europeana Foundation, 6 November 2018

Digital solutions in the field of cultural heritage. A Policy Brief from the Policy Learning Platform on Environment and resource efficiency. Interreg, August 2018, pp 12

Speleotourism in Slovenia: balancing between mass tourism and geoheritage protection. By J. Tičar, N. Tomić, M. Breg Valjavec, M. Zorn, S. B. Marković, M. B. Gavrilov. Open Geosciences, De Gruyter, 2018-08-11

Digital solutions in the field of cultural heritage. A Policy Brief from the Policy Learning Platform on Environment and resource efficiency. By Venelina Varbova & Ruslan Zhechkov. Interreg Europe, August 6, 2018, pp 12

A Call to Action on Digital Cultural Heritage in Germany. By Fabian Cremer & Thorsten Wübbena. German Historical Institute Washington DC, June 18, 2018

The eRegion portal is powered by SRC d.o.o. Ljubljana

Attached documents: