eSeniors 55+ Network

eSeniors 55+ Network

 eSeniors 55+ Network

If we tell someone everything we know, we still have everything left.

Omrežje e-seniorji 55+

Če nekomu povemo vse, kar vemo, nam še vedno vse ostane.

Recent Publication

Developing the Silver Economy and Related Government Resources for Seniors. A Position Paper.
September 19, 2022.

Purpose

The purpose of the eSeniors 55+ Network is to promote the use of the Internet to support the activities of persons over 55 years of age. The network is in the core of active aging. It is bringing together the individuals – family members, friends, neighbours. A link to a business website may be posted.

eConnectivity with similar networks in Slovenia and worldwide is desired.

The members of the network are in the following cities: Črnomelj, Kosovelje na Krasu, Kranj, Ljubljana, Maribor, Metlika, Mokronog & Šentrupert, Novo mesto, Radovljica, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Škofja Loka, Žalec.

 

Namen

Namen Omrežja eSeniorji je spodbujanje uporabe interneta za podporo aktivnostim oseb, ki so starejše kot 55 let. Omrežje je v jedru aktivnega staranja. Združuje posameznike – družinske člane, prijatelje, sosede.

Lahko je objavljena povezava na spletno stran podjetniške dejavnosti.

E-povezovanje s podobnimi omrežji je zaželeno.

Člani omrežja so v naslednjih mestih: Črnomelj, Kosovelje na Krasu, Kranj, Ljubljana, Maribor, Metlika, Mokronog & Šentrupert, Novo mesto, Radovljica, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Škofja Loka, Žalec.

On International Day of Older Persons, the Ministry of Foreign Affairs calls for elimination of age discrimination. Republic of Slovenia, GOV.SI, 1. 10. 2021.

Ob mednarodnem dnevu starejših ministrstvo poziva k odpravi diskriminacije na podlagi starosti. Republika Slovenija, GOV.SI, 1. 10. 2021.

Sestanki - Meetings

Četrtek, 9. junija, 2022, 09:00-10:00 Zoom sestanek
Vodja: Anja Reboj, vodja Službe za izvajanje območne dejavnosti in razvoj
& Regijska urednica Kamre za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Anja.Rebolj@KMJ.si

P r o g r a m :
Ogled domoznanske zbirke. Anja Rebolj
Pomen digitalne pismenosti glede na potrebe po digitalnih kompetencah. Anja Rebolj
E-spomenik Ilki Vašte, 2020. eMonument Ilka Vašte, 2020. Jože Gričar
E-spomenik Življenje Novomeščana Borisa Andrijaniča, mag. farmacije (1910-1993). Mišo Andrijanič
Razno

Vabimo, da pogledate prispevek v oddaji Dobro jutro (od 27:40 do 07:45)
Predstavitev in namen portala Kamra in povabilo gledalcem k sodelovanju.
Robert Ožura, glavni urednik Kamre (Robert.Ozura@Knjiznica-Celje.si)

Obrazi slovenskih pokrajin je spletni biografski leksikon znanih osebnosti slovenskih pokrajin ter Slovencev v zamejstvu in po svetu. Vključuje biografije osebnosti, ki so bile  rojene v posamezni pokrajini ali v zamejstvu, so tam živele in/ali se šolale, predvsem pa so s svojim delom na katerem koli področju pomembno zaznamovale svoje okolje: pisatelji, pesniki, literarni ter umetnostni zgodovinarji in kritiki, novinarji, slikarji, glasbeniki, arhitekti, igralci, duhovniki, znanstveniki, raziskovalci, profesorji, učitelji,  gospodarstveniki, politiki, športniki itd. Ozemlje Slovenije je razdeljeno na 10 pokrajin oz. pokrajinskih leksikonov. Meje posameznih pokrajin so določene z območji delovanja posamezne območne knjižnice, ki na portal tudi dodajajo vsebine. Spletni biografski leksikon nastaja sproti in se dnevno dopolnjuje s podatki o znanih osebnostih iz zgodovine in sedanjosti, tako da njegova vsebina nikoli ni dokončna. Primer spletnega biografskega gesla: Ilka Vašte.

Kamra je spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine predstavljene kot zgodbe ilustrirane s fotografijo, sliko ali avdio/video posnetkom. Vsebine so dostopne z enega mesta, ustvarjene pa v tistih organizacijah, ki so vsaka za svoje področje in območje najbolj kompetentne. Če bi želeli objaviti svojo zbirko na Kamri, na seznamu kontaktov poiščite urednika regije, kjer živite. Primer spletne domoznanske zbirke: 100 let novomeške pomladi.

Album Slovenije je del Kamre, ki je namenjen zbiranju digitalnih kopij posameznih fotografij, shranjenih v družinskih albumih, pa tudi pisem, dokumentov in ostalih predmetov, ki jih prebivalci Slovenije, zamejci in izseljenci skrbno hranimo na svojih podstrešjih. Pod naslovom Dodajte vaš spomin! najdete korake do objave. Primer prispevka v spletnem albumu: Ohcet.

Četrtek, 21. aprila 2022, 09:00-10:30 Zoom sestanek
Vodja: Anja Rebolj, vodja Službe za izvajanje območne dejavnosti in razvoj
& Regijska urednica Kamre za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Anja.Rebolj@KMJ.si

V imenu slovenskih splošnih knjižnic vas prijazno vabimo k ogledu vsebin na domoznanskem portalu Kamra, ki so predstavljene kot zgodbe ilustrirane s fotografijo, sliko ali avdio/video posnetkom. Kamra je spletno mesto, ki združuje digitalizirane vsebine s področja domoznanstva v knjižnicah in drugih kulturnih ustanovah. Portal Kamra upravlja Osrednja knjižnica Celje ob tesnem sodelovanju z osrednjimi območnimi knjižnicami in Združenjem splošnih knjižnic. Vsebine so dostopne z enega mesta, ustvarjene pa v tistih organizacijah, ki so vsaka za svoje področje in območje najbolj kompetentne. Če bi želeli objaviti svojo zbirko na Kamri, na seznamu kontaktov poiščite urednika regije, kjer živite.

Album Slovenije je del Kamre, ki je namenjen zbiranju digitalnih kopij fotografij, shranjenih v družinskih albumih, pa tudi pisem, dokumentov in ostalih predmetov, ki jih prebivalci Slovenije, zamejci in izseljenci skrbno hranimo na svojih podstrešjih. Da bi takšni spomini ne ostali le osebni, da se ne bi porazgubili, vas vabimo k prispevanju v skupno zakladnico spominov. Pod naslovom Dodajte vaš spomin! najdete korake do objave.

Vabljeni tudi, da vabilo delite vsem, ki negujejo svoj odnos do preteklosti.

Četrtek, 17. marec 2022, 10:00-11:30
Zoom delavnica Spoznavanje portala Obrazi slovenskih pokrajin. Spletni biografski leksikon znanih osebnosti slovenskih pokrajin ter Slovencev v zamejstvu in po svetu.
Vodja: Marjeta Gros, glavna urednica, Portal Obrazi slovenskih pokrajin, Mestna knjižnica Kranj
Marjeta.Gros@MKK.si

Zapis 2. srečanja Omrežja e-seniorji 55+, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto v četrtek, 10. februarja 2022, 9:00-10:45 preko spletne platforme ZOOM
pdf E-seniorji KMJ zapis 10.02.2022

Zoom sestanek v četrtek, 9. decembra 2021, 9:00 – 11:00,  Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
pdf eSeniorji Knjižnica Mirana Jarca Zoom sestanek 9 december

Library Contact Person
Oseba za povezavo s knjižnico

Odpirajo se vprašanja, kako seniorjem pomagati, da bi postali e-seniorji. To so tisti seniorji, ki so usposobljeni za uporabo raznovrstnih spletnih storitev, ki jih pogosto uporabljajo. Za tako usposabljanje so potrebni izobraževalni programi, ki vključujejo praktično delo z e-tehnologijo, kakršno ima senior sicer na voljo v svojem domačem okolju. Blizu mora biti oseba, ki seniorju lahko pomaga tedaj, ko ima neko težavo pri uporabi tehnologije. Uresničitev tega je zahteven dolgoročen proces, ki pa je najbrž ključ do informacijske družbe, v kateri naj bi bili seniorji enakopravni uporabniki e-storitev.

Celotno prizadevanje vključuje zamisel vseživljenjskega učenja, v katerem ima digitalna knjižnica veliko vlogo.

Questions arise as to how to help seniors become eSeniors. These are those seniors who are trained to use the variety of online services they use frequently. Such training requires educational programs that include practical work with eTechnology, as the senior has at disposal in the home environment. There needs to be a person close by who can help the senior when she/he has a problem using the technology. Achieving this is a demanding long-term process, but it is probably the key to the inrformation society in which seniors are supposed to be equal users of eServices.

The whole effort includes the idea of lifelong learning, in which the digital library plays a major role.

Marjeta Gros, Chied Editor,
Faces of Slovenian Region. ONLINE Slovenian Biographical Lexicon (SBL) of Famous and Notable People from Slovenian Region and Slovenians Around the World
E-services for the elderly, Kranj City Library
Marjeta.Gros@MKK.si

Mag. Irena Oder, Director
Dr. Franc Sušnik Central Carinthian Library, Ravne na Koroškem
Member, Municipality of Ravne na Koroškem Council
Irena.Oder@Rav.sik.si

Anja Rebolj, Head
Service for the Implementation of Regional Activities and Development
Editor, Regional Portal Kamra, Digitised local cultural content from libraries and other local cultural institutions
eLibrary, Library Miran Jarc Novo mesto
Anja.Rebolj@KMJ.si

Draga Ropič, Director
Vesna Penšek, Expert Collaborator
For Seniors, Ksaver Meško Library Slovenj Gradec
Draga.Ropic@SG.sik.siVesna.Pensek@SG.sik.si

Matej Strgaršek, Director
Library Mile Klopčič Zagorje ob Savi
Matej.Strgarsek@Zag.sik.si

Sonja Žakelj, Director
Cankar’s Library Vrhnika
Sonja.Zakelj@CKV.si

Members / Člani

Črnomelj

Mag. Janez Kure
Črnomelj
macro@siol.net

Kosovelje & Pliskovica na Krasu

Ivan Bortolato
Cultural Section, Pliskovica
Ivan@Bortolato.si

Dušan Luin, President
Village Community Kosovelje na Krasu, Slovenia
Member, eSeniors 55+ Network
Dusan.Luin@gmail.com

Ana Novak Velkavrh, Agricultural Engineer
Ana.Novak1.Velkavrh@gmail.com

Bogdan Soban, Generative Art
Bogdan@Soban-Art.com

Kranj

Marjeta Gros, Chief Editor
Faces of Slovenian Region. ONLINE Slovenian Biographical Lexicon (SBL) of Famous and Notable People from Slovenian Region and Slovenians Around the World
E-services for the elderly, Kranj City Library
Marjeta.Gros@MKK.si

Dr. Gregor Lenart, Senior Lecturer
Faculty of Organizational Sciences, University of Maribor
Gregor.Lenart@UM.si

Dr. Drago Vuk, Chemical Technology Professor of the University of Maribor
Drago.Vuk@guest.UM.si

Ljubljana

Marija Beguš
SITOTISK BEGUŠ Ljubljana
SitotiskBegus@yahoo.com

Marko Beguš
SITOTISK BEGUŠ Ljubljana
SitotiskBegus@yahoo.com

William Blomstedt, Geographer and Beekeeper
WBlomst@gmail.com

Simona Fajfar, Journalist
Newspaper Delo Ljubljana
Simona.Fajfar@Delo.si

Radojka Golob, Textile Technology
Radojka.Golob@gmail.com

Alenka Gričar, Fashion Designer
Alenka.Gricar@gmail.com

Dr. Jože Gričar, Professor Emeritus of the University of Maribor
Program Coordinator, Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegion
Editor, eRegion Portal & Secretary, eSeniors 55+ Network
Joze.Gricar@UM.si

Dubravko Lovrečić, Architect
Dubravko.Lovrecic@gmail.com

Vera Lovrečić, Architect
Vera.Lovrecic@gmail.com

Metka Rojc, Radio Broadcasts Editor &  Sound Engineer for Radio Drama Sound
Rojc.Meta@gmail.com

Slavka Rozman
Rozman.Slavka@gmail.com

Andreja Turman, Senior Professional, Student Career Counsellor
Faculty of Economics, University of Ljubljana
Andreja.Turman@gmail.com

Marija Velikonja, Editor, ADEES – eNewsLetter
Andragogic Association Slovenia & Student, Italian Language Class, Third Age University Ljubljana
MVelikon@gmail.com

Maks Vreča, Economist, Data Processing Management
Maks.Vreca@gmail.com

Marija Zupanc
Marija.Zupanc.LJ@gmail.com

Rudi Zupanc
Marija.Zupanc.LJ@gmail.com

Tadej Žugman, Architect & Painter
ArtTadeus Ljubljana
Tadeus.umetnost@gmail.com

Maribor

Mag. Bojan Lorber, Chemical Technology
LorberBojan08@gmail.com

Metlika

Dr. Julij Nemanič, Enolog
Assistant Professor for Viticulture, Landscape Governance College Grm Novo mesto
Julij.Nemanic@A1mail.si

Novo mesto

Andrej Andrijanič, Mechanical Engineering
Committee Member, Cars and Caravans IMV Museum Collection
Miso.Andrijanic1@gmail.com

Čedomir Jakovljević, MBA, BSEE, Executive
Infotehna, Mentoring & Startup Investments, Novo mesto
Member, Business Angels of Slovenia
Cedo@Jakovljevic.si

Dr. Miha Japelj, Professor of Chemistry, Member, Slovenian Academy of Engineering
President, Novo mesto Cultural Heritage Promotion Committee
Franc.Pavel@t-2.net

Dr. Peter Jerman, Lecturer and Advisor
European Business Studies, Alma Mater Europaea ECM, Maribor
P.Jerman@roj.si

Vedrana Kovač Vrana, Head of the Collection in Slovene
City Library “Ivan Goran Kovačić” Karlovac, Croatia
Central Library of Slovenes in Croatia linked to the Library Miran Jarc, Novo mesto
Vedrana@GKKa.hr

Marjeta Potrč, Social Protection Areas
Marjeta@mojster.si

Anja Rebolj, Head, Department for Regional Activities and Development
Library Miran Jarc Novo mesto
Coordinator, Seniors Contact Points, Public Libraries in Slovenia
Anja.Rebolj@Nm.sik.si

Ljuba Roženbergar, Chemical Engineer
DRozenbergar@gmail.com

Mag. Bojan Tomšič, Senior Lecturer
Procurator, KAKOVOST 2000, d.o.o. Novo mesto
Bojan.Tomsic@Kakovost2000.si

Radovljica

Božena Kolman Finžgar, Ex Director
Library Anton Tomaž Linhart Radovljica
BKolman.Finzgar@rad.sik.si

Ravne na Koroškem

Mag. Irena Oder, Director
Dr. Franc Sušnik Central Carinthian Library, Ravne na Koroškem
& Member, Municipality of Ravne na Koroškem Council
Irena.Oder@Rav.sik.si

Slovenj Gradec

Mag. Jasna Kolar Macur, Councelor
Mentor & Mentors’ Coordinator, Voluntary Activities
Secondary School for Nursing, Slovenj Gradec
Jasna.Kolar@SC-SG.si

Anka Zajc,
Slovenj Gradec
AnkaZajc@gmail.com

Šentrupert & Mokronog

Franc Bartolj, Mechanical Engineer
Bistrica, Šentrupert
Bartolj.Franc@siol.net

Škofja Loka

Mag. Miha Ješe, Former Mayor
Member, Municipal Council & Head of the International Cooperation
Municipality of Škofja Loka
Vice-President, Douzelage – European Town Twinning
Miha.Jese11@gmail.com

Žalec

Majda Šoster, Agricultural Engineer
Žalec
Majda.Soster@gmail.com

Jolanda Železnik, Director
Žalec Inter Municipal Central Library
Jolanda@Zal.sik.si

History - Zgodovina

The starting point of the eSeniors 55+ Network is dated on 16.10.2017. At the monthly meetings in 2017-2019, the programs of the following consultations matured:

29.9.2017 Slovenia eSeniors: eInclusion in Active Aging Consultation.
11.4.2018 eInclusion in Active Aging Consultation, Škofja Loka, Slovenia.
6.6.2018 Slovenia Council for eServices Provision for the Seniors 55+.
12.9.2018 eServices Provision for the Elderly 55+ Consultation in Ljubljana.
9.4.2019 eServices Provision for the Seniors 55+ in the Cross-border eRegion Consultation, Škofja Loka.
9.4.2019 Seniors 55+ eServices Guide, Edition 2020. eInclusion in Active Aging. For the adult children 55+ taking care of parents 75+.
19.9.2019 Seniors 55+ eServices Guide, Edition 2020. eInclusion in Active Aging. For the adult children 55+ taking care of parents 75+.

Ideas on problems in aging, and opportunities in silver economy development were discussed at the following events:

22-23.5.2017 3rd Szentgotthard-Monoster Slovenia-Hungary Forum.
19.9.2016 Panel: Sustainable Solutions for Demographic Changes in Central Europe – Silver Economy. 6th eRegions Conference 2016: Cross-border eSolutions & eServices Prototypes Development.
8.6.2016 Silver eConomy Development Meeting in Ljubljana.
21.-22.9.2015 The 5th Danube eRegion Conference – DeRC 2015: Cross-border eSolutions & eServices Prototypes Development, Ljubljana.

Izhodišče Omrežja e-seniorjev 55+ je bilo postavljeno 16.10.2017. V letih 2017-2019 so na mesečnih sestankih dozorevali programi  naslednjih posvetovanj:

29.9.2017 Slovenski e-seniorji: Posvetovanje E-vključevanje v aktivno staranje.
11.4.2018 Posvetovanje E-vključevanje v aktivno staranje, Škofja Loka.
6.6.2018 Slovenski svet za zagotavljanje e-storitev za seniorje 55+.
12.9.2018 Posvetovanje Zagotavljanje e-storitev za starejše 55+, Ljubljana.
9.4.2019 Posvetovanje Zagotavljanje e-storitev za seniorje 55+ v čezmejni e-regiji, Škofja Loka.
9.4.2019 Kažipot e-storitev za seniorje 55+. Izdaja 2020. E-vključevanje v aktivno staranje. Za odrasle otroke 55+, ki skrbijo za starše 75+.
19.9.2019 Kažipot e-storitev za seniorje 55+. Izdaja 2020. E-vključevanje v aktivno staranje. Za odrasle otroke 55+, ki skrbijo za starše 75+.

Ideje o problemih staranja in priložnostih za razvoj srebrne ekonomije so bile obravnavane na naslednjih dogodkih:

22-23.5.2017 Tretji slovensko-madžarski Forum Szentgotthard-Monošter.
19.9.2016 Panel: Trajnostne rešitve demografskih sprememb v Srednji Evropi – Srebrna ekonomija. 6. konferenca e-regij 2016: Čezmejno e-sodelovanje & razvijanje prototipov e-rešitev.
8.6.2016 Sestanek Razvijanje srebrne e-ekonomije, Ljubljana.
21.-22.9.2015 Podonavska e-regija – 5. konferenca 2015: Čezmejne e-rešitve & razvijanje prototipov e-rešitev, Ljubljana.

Network of eSeniors 55+ Networks
Omrežje omrežij e-seniorjev 55+

The founders of the Network of eSeniors 55+ Networks believe that it is timely and doable to engage the individuals who have interest in active aging and are accelerating their use of eTechnologies to support themselves, their families, and society. In doing so, they are willing to eCollaborate with others.

The network was established at the ZOOM meeting on July 21, 2021.

Ustanovitelji omrežja omrežij e-seniorjev 55+ verjamejo, da je pravočasno in izvedljivo vključiti posameznike, ki jih zanima aktivno staranje in pospešujejo uporabo e-tehnologij za podporo sebi, svojim družinam in družbi. Pri tem so pripravljeni e-sodelovati z drugimi.

Omrežje je bilo vzpostavljeno na ZOOM sestanku 21. julija 2021.

Founding Members - Ustanovni člani

Richard Adler, MBA, Chair, Age-Friendly Cupertino
Age Friendly Silicon Valley, Santa Clara County, USA
& Distinguished Fellow, Institute for the Future (IFTF), Palo Alto, CA
RAdler@DigiPlaces.com

Dr. Luigi Campanella, Professor Emeritus, Environmental and Cultural Heritage Chemistry
Sapienza University of Rome, Italy
General Secretary, European Association of Professors Emeriti, Athens, Greece
Luigi.Campanella@UniRoma1.it

Monique Epstein, MA, Founder & Director
eSeniors – Network for eInclusion of Seniors and Active Aging, France
Monique.Epstein@gmail.com

Dr. Jože Gričar, Professor Emeritus, University of Maribor, Slovenia
Program Coordinator, Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegion, Members & Editor, eRegion Portal
Secretary, eSeniors 55+ Network
Joze.Gricar@UM.si

Dr. Tom O Mottl, Founder and President
Community Networks for Aging in Place Alliance, Boston, Massachusetts, USA
TOMottl@CNAPAlliance.org

Members - Člani

Julia Wadoux, Policy Coordinator for Health, Accessibility and New Technologies
AGE Platform Europe, Brussels, Belgium
Julia.Wadoux@AGE-Platform.eu

International Contact Persons
Mednarodne kontaktne osebe

Australia

Ross Bell, Group Work Support
Feros Virtual Seniors Centre, Qld, Feros Care, Coolangatta, City of Gold Coast, Queensland, Australia
& New York Self Help Virtual Centre, New York, USA
RossBell1952@gmail.com

Dr. Nancy A. Pachana, FAPS, FASSA, Affiliate Professor of Clinical Geropsychology
School of Psychology, University of Queensland Business School, Australia
Program Lead, UQ Age Friendly University & Healthy Ageing Initiatives
Co-Director, UQ Ageing Mind Initiative
N.Pachana@psy.UQ.edu.au

France

Monique Epstein, MA, Founder & Director
eSeniors – Network for eInclusion of Seniors and Active Aging, France
Monique.Epstein@gmail.com

Germany

 Nicola Röhricht, Advisor for digitization and education, Project Manager, DigitalPakt Age
BAGSO – Federal Working Group of Senior Citizens’ Organizations eV, Bonn, Germany
Roehricht@BAGSO.de

Hungary

Gyula Ocskay, General Secretary
Central-European Service for Cross-Border Initiatives (CESCI), Budapest, Hungary
& Head, European Institute of cross-border studies, Budapest
Gyula.Ocskay@CESCI-net.eu

India

Himanshu Rath, Founder and Chairman
Agewell Foundation, New Delhi, India
In Special Consultative Status with The United Nations Economic and Social Council – ECOSOC since 2011
AgeWellFoundation@gmail.com

Dr. Mala Kapur Shankardass, Associate Professor, Sociologist, Gerontologist and Health Social Scientist
Maitreyi College, South Campus, University of Delhi, India
MKShankardass@gmail.com

Ireland

Joseph Musgrave, CEO
Home and Community Care Ireland, Dublin
Info@HCCI.ie

Kazakhstan

Gulbarshin Kassimanova, President
Astana U3A, Kazakhstan
G_Kassimanova@mail.ru

Anara Zhakupova
University of Third Age, Kazakhstan
AnaraZhakupova@gmail.com

Nepal

Dr. Lochana Shrestha, Chairman
Health Home Care Nepal
Member, National Senior Citizen Federation (NASCIF), Nepal
LochanaShrestha@gmail.com

Nigeria

Philomena Anyanwu, President
Association of Care Service Providers to Older Persons – ACSPOPIN
Abuja, Nigeria
AnyanwuPN@gmail.com

North Macedonia

Ljubomir Trajkovski, M.Sc., Principle Consultant, Founder
Trajkovski & Partners Management Consulting, Skopje
Ljubomir.Trajkovski@TPConsulting.com.mk

Slovakia

Dr. Dušan Šoltés, Professor & Director
e-Europe Research & Development Centre
Comenius University in Bratislava, Faculty of Management, Slovakia
Dusan.Soltes@FM.UniBa.sk

Links to Portals & Websites

eRegion

Developing the Silver Economy and Related Government Resources for Seniors. A Position Paper (2022)
Minister of Seniors Appointment. Position Paper (2021)
Central European Seniors 55+ eServices Guide. For the adult children 55+ taking care of parents 75+

Global Network of Associations & Networks: Retirees Developing Silver Economy
Professors Emeriti Network
eSeniors 55+ Network
Active Aging Networks

Faces of Slovenian Region

Faces of Slovenian Region. ONLINE Slovenian Biographical Lexicon (SBL) of Famous and Notable People from Slovenian Region and Slovenians Around the World
Marjeta Gros, Chief Editor, Marjeta.Gros@MKK.si

Seniorji naj se povežejo med seboj. Omrežje omrežij e-seniorjev 55+ povezuje vse, ki imajo podobne interese. Simona Fajfar, novinarka. Časopis Delo, 30.8.2021, str. 9.
Seniors should connect with each other. The 55+ eSeniors Network connects anyone with similar interests. By Simona Fajfar, Journalist. Delo Magazine, 30.8.2021, p. 9.

It’s Time to Address Broadband Connectivity Issues for Older Adults. By Laura B. Plunkett, Program Specialist. National Council on Aging, Arlington, VA, USA, Jul 09, 2021.

A Seniors Guide to Using the Internet. By Amie Clark, Co-Founder & Senior Editor. The Senior List Inc., Clackamas, OR, USA, July 1, 2021.

Promoting Digital Inclusion for Older Adults in Santa Clara County. A Report by the Santa Clara County Digital Inclusion Workgroup, California, USA, June 16, 2021.

Internet basics: A complete guide for seniors. By Taylor Gadsden. Allconnect, May 28, 2021.

Boston: The Silicon Valley of longevity? An older population can serve as the hub for a new kind of innovation cluster. By Joseph Coughlin, Director, and Luke Yoquinto, Research Associate, AgeLab, Massachusetts Institute of Technology – MIT. Boston Globe, February 15, 2021.

Aging Connected: Exposing the Hidden Connectivity Crisis for Older Adults. Aging Connected Report. Older Adults Technology Services, Inc. (OATS) & Humana Foundation, January 27, 2021, pp 23.

Seniors and technology during Covid-19: the latest insights. By Peter Rinderud, Senior Researcher Statistics. Ericsson, Stockholm, Sweden, JAN 26, 2021.

The complete Zoom guide: From basic help to advanced tricks. Video conferencing has never been so critical to our work and personal lives. Here’s everything you need to make your meetings more productive. By Charlie Osborne, cybersecurity journalist. ZDNet, January 6, 2021.

Trio Presidency Declaration on Ageing. Germany, Portugal and Slovenia, the Member States holding the presidency of the Council of the European Union during the 18-month period from July 2020 to December 2021, December 2020.

Reports from 2020 World Day of Older Persons. A Contribution of the European Association of Professors Emeriti. The Bulletin of the European Association of Professors Emeriti. Supplement 2020; 1(S1): 113-165.

Internet basics for seniors.  By Kirsten Queen. CenturyLink, August 21, 2020.

Redefining the Workscape: Bringing Value and Values to Machine-Human Collaboration. Report of the 2019 Roundtable. Written by Richard Adler, Rapporteur. The Aspen Institute. Aspen Digital, Washington DC, April 2020, pp 61.

Why Network Infrastructure Is Key to Keeping Seniors Connected. As older adults use more devices for entertainment and medical management, their residential care facilities must be wired appropriately. By Christine Holloway, Vice President Healthcare Sales, CDW Healthcare. HealthTech, October 14, 2019.

8.6.2016 Memorandum on Silver eConomy Development. Cross-border eCollaboration in the eRegions & Slovenian Third Age University, Ljubljana.

Using The Internet For Seniors – Beginner’s Guide. Cheeky Munkey – IT Support Services, St Albans & Hertfordshire, UK, 22 Feb 2016.

Additional links are published at Slovenia Council for eServices Provision for the Seniors 55+.

The eRegion portal is powered by SRC d.o.o. Ljubljana

Attached documents: