12.9.2018 eServices Provision for the Elderly (55+) Consultation in Ljubljana

12.9.2018 eServices Provision for the Elderly (55+) Consultation in Ljubljana

Zagotavljanje e-storitev za starejše (55+)

Date:         Wednesday, September 12, 2018, 10:00 – 13:00
Location: Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia
                     Kolodvorska ulica 15, 1000 Ljubljana, Conference Room, 8th floor

 

Delovni jezik posvetovanja je slovenski. Spletna stran je v angleškem jeziku za zagotavljanje čezmejne povezljivosti. Udeležnine za posvetovanje ni, potrebna pa je prijava na Gricar@FOV.Uni-Mb.si. Imena prijavljenih udeležencev bodo objavljena.

Slovene is the working language of the consultation. The website is in English allowing for the cross-border eCommunication. There is no registration fee, registration is required, however, at Gricar@FOV.Uni-Mb.si.

Content

 

Co-organizers

Objectives

Program

Participants

Co-organizers

 

 Slovenia Council for eServices Provision for the Elderly (55+)

 & Participating Organizations:

Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia

Health Insurance Institute of Slovenia

National institute of Public Health 

Telekom Slovenije

Magazin Vzajemnost

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, Koroška Chamber of Commerce and Industry, Dravograd

Association of People’s Universities of Slovenia 

Slovenian Public Libraries Association Grosuplje

National and University Library Ljubljana

Additional participating organizations to be listed.

Objectives

 

To share experiences of the providers of eServices for the elderly and collect suggestions on possible improvements.

Izmenjati izkušnje ponudnikov e-storitev za starejše in zbrati predloge o možnih izboljšavah.

Program

Under development

Participants

To be listed.

The eRegion portal is powered by SRC d.o.o. Ljubljana