Seniors 55+ eServices Guide, Edition 2020

Seniors 55+ eServices Guide, Edition 2020

 

eInclusion in Active Aging

Seniors 55+ eServices Guide, Edition 2020. eInclusion in Active Aging. For the adult children 55+ taking care of parents 75+.

Kažipot e-storitev za seniorje 55+. Izdaja 2020. Za odrasle otroke 55+, ki skrbijo za starše 75+.

Content

The initiative / Pobuda
The purpose / Namen
Age-friendly Institute / Starosti prijazen Zavod
Links to the Ministers of Seniors / Povezave z ministri za seniorje
Link to National Seniors Council / Povezava z nacionalnim svetom seniorjev
eMeetings/E-sestanki
Seniors 55+ eServices Guide. For the adult children 55+ taking care of parents 75+ / 
Kažipot e-storitev za seniorje 55+. Izdaja 2020. Za odrasle otroke 55+, ki skrbijo za starše 75+.
Actions/Akcije
Contributions / Prispevki
Municipality Seniors 55+ eServices Guide Task Group / Kažipot e-storitev za seniorje 55+ v občini – delovna skupina
Participating Organizations / Representatives
Liks / Povezave

The Initiative

 

A framework of the action is the Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegion formed in February 2011. Several organizations in Slovenia shared interest in an accelerated cross-border eCollaboration. At this time, several hundred Members representing numerous types of organizations are involved. The Initiative is a member of Active Aging Networks.

Links to related recent articles and reports are available at Slovenia Council for eServices Provision for the Elderly (55+).

The idea of having a guide (directory, manual) of Internet based eServices for the seniors and their adult children emerged out of the monthly meetings of the Slovenia eSeniors Network: eInclusion in Active Aging in the period September 2017 – March 2018. The network was a follow up of the 8.6.2016 Silver eConomy Development Meeting in Ljubljana and 29.9.2017 Slovenia eSeniors: eInclusion in Active Aging Consultation.

The idea was proposed to the participants of the eInclusion in Active Aging Consultation, Škofja Loka, Slovenia on April 11, 2018. Based on several presentations of the consultation and the discussion, the network members decided to investigate experience with the related guides in other countries. Particular interest was in on-line and printed versions of the services guides for the seniors. The idea was discussed also in the 30.5.2018 Meeting: eInclusion in Active Aging – A Component of Silver eConomy.

Over the months, numerous contacts have been established and an International Contacts Group was formed within the Slovenia Council for eServices Provision for the Seniors 55+ in June 2018. The results were encouraging.

On September 12, 2018, the eServices Provision for the Elderly (55+) Consultation in Ljubljana initiated the creation of the Seniors eServices Guide in Slovenia. Several organizations – major eServices providers for the seniors and their adult children – confirmed interest in being involved. The prototyping approach and open innovation methodology were accepted. The organizations in the group agreed upon interest in sharing experience with similar groups in the eRegion of the neighbouring countries.

Printed Seniors Services Guide 55+ in Slovenia (in Slovene language) was presented at the eServices Provision for the Seniors (55+) in the Cross-border eRegion Consultation on April 9, 2019. At the website, the 2019 edition of the Guide is published in Slovene and English language.

eSeniors 55+ Network in Slovenia
eSeniors Network in Slovenia February 2021

You are kindly invited to initiate a creation of the eSeniors 55+ Network. You will then help to expand the number of network members in your area. We will then be able to share experiences about how the networks work and how we can improve them. We will then be able to talk about what we have learned together.

The Purpose

The purpose of the Seniors eServices Guide 55+ is to facilitate the acquisition of information and provide valuable and trusted resources for the elderly, and all caretakers in the participating countries. It supports the search for eServices related to improving the standard of living of the seniors. Data on e-services available should be easily accessible and simple to find at the time when needed.

The data is available at the website of the organization which collects, maintains and provides it. The organization’s contact person can provide additional information by email, or over the phone.

Design Management
Primoš Urgl
Primoz.Urgl@gmail.com

Age-friendly Institute

Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia strives to provide efficient eServices that are easy to use and tailored to all users. It pays special attention to eServices intended for people over 55 years of age. The Institute strives to be age-friendly.

The Institute participates in the issuance of the eServices Guide for Seniors 55+. Issue 2020. eInclusion in Active Aging. For adult children 55+ caring for parents 75+.

Marijan Papež, General Manager & Mag. Edmond Pajk, Deputy General Manager and Director of the Information Technology Sector, have been participating in the Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegion for many years.

Starosti prijazen Zavod

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije si prizadeva zagotavljati učinkovite e-storitve, ki so enostavne za uporabo in prilagojene vsem uporabnikom. Posebno pozornost namenja e-storitvam za osebe, ki so starejše od 55 let. Zavod si prizadeva biti starosti prijazen.

Zavod sodeluje pri izdaji Kažipota e-storitev za seniorje 55+. Izdaja 2020. E-vključevanje v aktivno staranje. Za odrasle otroke 55+, ki skrbijo za starše 75+.

V Medobčinski pobudi Čezmejno e-sodelovanje v e-regiji  že vrsto let sodelujeta Marijan Papež, generalni direktor & mag. Edmond Pajk, namestnik generalnega direktorja in direktor Sektorja informacijskih tehnologij.

Links to the Ministers of Seniors / Povezava z ministri za seniorje

Canada

Hon. Deb Schulte, Minister of Seniors, Canada
Carine Tiller, Acting Manager, Ministerial and Executive Correspondence, Employment and Social Development Canada
Deb.Schulte@parl.gc.ca;
EDSC.MIN.AINES-SENIORS.MIN.ESDC@hrsdc-rhdcc.gc.ca

Malta

Hon. Dr. Michael Farrugia, MD, Minister
Anne Farrugia, Senior Research Officer
Office of the Permanent Secretary, Ministry for Senior Citizens and Active Aging, Valletta, Malta
Michael.Farrugia@gov.mt; Anne-Therese.Farrugia.1@gov.mt

New Zealand

Diane Turner, Director
Office for Seniors, New Zealand, Wellington
osc@msd.govt.nz

Scotland

A Letter to Ms Shirley-Anne Somerville, Secretary for Social Security and Older People, Ministry for Older People and Equalities, Scottish Government Edinburgh, March 16, 2021.
pdf Scotland Letter to Shirley-Anne Somerville, Secretary for Social Security and Older People March 16 2021

Shirley-Anne Somerville, Cabinet Secretary for Social Security and Older People, Scottish Government, March 16, 2021.
pdf Scotland Cabinet Secretary for Social Security and Older People, Shirley-Anne Somerville, March 16, 2021

Wales

Heléna Herklots CBE, Commissioner
Older People’s Commissioner for Wales
ask@OlderPeopleWales.com

Link to National Seniors Council / Povezava z nacionalnim svetom seniorjev

National Seniors Council, Government of Canada
Dr. Suzanne Dupuis-Blanchard, Member and the Chairperson
& Research Chair in Population Aging and Associate Professor, Université de Moncton, Moncton, New Brunswick, Canada
nc-nsc-cna@hrsdc-rhdcc.gc.ca

eMeetings/E-sestanki

 Zoom sestanek v sredo, 18. januarja 2023 od 09:00 do 10:00
Kako pripraviti in na spletu objaviti Kažipot e-storitev za seniorje 55+ v mojem kraju.
Povezava: https://us06web.zoom.us/j/85430667369?pwd=akNBSzBRdVE1TmY3M2hxTXFrV284QT09

P r o g r a m

Interes omrežja e-seniorjev za Kažipot e-storitev za seniorje 55+
Zasl. prof. dr. Jože Gričar
Omrežje e-seniorji 55+, tajnik
Joze.Gricar@UM.si
pdf Kažipot akcije 2016-2022, Slovenj Gradec 18.01.2023

Vloga zdravstvenega doma
Marjeta Vaupot, mag. posl. ved, direktorica
Zdravstveni dom Slovenj Gradec, svetnica, Mestna občina Slovenj Gradec
Marjeta.Vaupot@ZD-SG.si

Vloga občine pri podpornem okolju za seniorje
Martina Šisernik, podžupanja
Mestna občina Slovenj Gradec
Martina.Sisernik@SlovenjGradec.si

Vloga šolskega centra pri opismenjevanju seniorjev
Mag. Jasna Kolar; koordinatorka izobraževanja e seniorjev
Srednja zdravstvena šola, Šolski center Slovenj Gradec
Jasna.Kolar@SC-SG.si

Vloga knjižnice pri oblikovanju Kažipota
Dragica Ropič, direktoric
Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec
Draga.Ropic@sg.sik.si

Oblikovanje in tisk Kažipota
Aljoša Ozimic, direktor
Revolver, Oglaševalska agencija d.o.o. Slovenj Gradec
Info@Revolver.si

Za udeležbo je potrebna prijava na Marjeta.Vaupot@ZD-SG.si.

Petek, 1. oktobra 2021, 10:00-12:00

Sodelovanje občin pri objavljanju Kažipota e-storitev za seniorje 55+, ki skrbijo za svoje starše, ki so 75+.

Sestanek v Slovenj Gradcu (Mladinski kulturni center, Ozare 18) organizirajo občine, ki so v septembru 2021 objavile Kažipot v sodelovanju z vladnimi organizacijami, ki nudijo e-storitve seniorjem. Sodelujeta Omrežje zaslužnih profesorjev in Evropska zveza zaslužnih profesorjev.

Ob mednarodnem dnevu starejših oseb 1. oktobra 2021.

P r o g r a m

Vloga zdravstvenega doma pri izdajanju Kažipota e-storitev za seniorje 55+
Marjeta Vaupot, direktorica, Zdravstveni dom Slovenj Gradec
Direktor@ZD-SG.si
Mag. Vera Rozman, direktorica, Zdravstveni dom Trebnje
Rozman.Vera@ZD.Tr.si

Pomen Kažipota e-storitev za seniorje 55+ za občino
Bogdan Borovnik, župan, Občina Mislinja
Obcina@Mislinja.si
Tilen Klugler, župan, Mestna občina Slovenj Gradec
Tilen.Klugler@SlovenjGradec.si
Alojzij Kastelic, župan, Občina Trebnje
Alojzij.Kastelic@Trebnje.si

Interes omrežja e-seniorjev za Kažipot e-storitev za seniorje 55+
pdf Kažipot 55+ Sodelovanje občin Slovenj Gradec 1.10.2021 Jože Gričar
Dr. Jože Gričar, zaslužni profesor Univerze v Mariboru
Tajnik, Omrežje e-seniorji 55+
Joze.Gricar@UM.si

Razprava

Prispevki:
Kažipot eSodelovanje občin Slovenj Gradec 1.10.2021 Marjeta Vaupot
Kažipot eSodelovanje občin Slovenj Gradec 1.10.2021 Vera Rozman
Kažipot eSodelovanje občin Slovenj Gradec 1.10.2021 Bojan Borovnik
Kažipot eSodelovanje občin Slovenj Gradec 1.10.2021 Tilen Klugler
Kažipot eSodelovanje občin Slovenj Gradec 1.10.2021 Jože Gričar

Odmevi v medijih

Starejši v MO Slovenj Gradec in Mislinja dobijo Kažipot e–storitev. Koroški radio, 30.09.2021.
Kažipot 55+ ob svetovnem dnevu starejših. SGlasnik, Mestna občina Slovenj Gradec. 1. oktober 2021.
Ob mednarodnem dnevu starejših v Slovenj Gradcu pripravili posvet o storitvi Kažipot 55+. Duša Komprej. Koroške novice, 3 oktobra, 2021.

pdf Sestanek Slovenj Gradec 1.10.2021 Seznam udeležencev

Friday, October 1, 2021, 10:00-12:00

Collaboration of municipalities in publishing the eService Guide for Seniors 55+ who take care of their parents, who are 75+.

The meeting is organized in Slovenj Gradec, Slovenia by the municipalities that published the Guide in September 2021. In collaboration with government organizations that provide eServices to seniors. Professors Emeriti Network and the European Association of Professors Emeriti are participating.

On the occasion of the International Day of Older Persons, October 1, 2021.

P r o g r a m

The role of the health center in issuing the eServices Guide for seniors 55+
Marjeta Vaupot, Director, Health Community Center Slovenj Gradec
Direktor@ZD-SG.si
Mag. Vera Rozman, Director, Health Community Center Trebnje
Rozman.Vera@ZD-Tr.si

Importance of the eServices Guide for seniors 55+ for the municipality
Bogdan Borovnik, Mayor, Municipality of Mislinja
Obcina@Mislinja.si
Tilen Klugler, Mayor, City Municipality of Slovenj Gradec
Tilen.Klugler@SlovenjGradec.si
Alojzij Kastelic, Mayor, Municipality of Trebnje
Alojzij.Kastelic@Trebnje.si

Interest of eSeniors Netwok for the eService Guide for seniors 55+
Dr. Jože Gričar, Professor Emeritus, University of Maribor, Slovenia
Secretary, eSeniors 55+ Network
Joze.Gricar@UM.si

 Discussion

Zoom sestanek E-sodelovanje osnovnih in srednjih šol pri zagotavljanju pomoči seniorjem pri uporabi interneta in e-storitev. Četrtek, 10.6.2021, 13:00-15:00. Organizira mag. Jasna Kolar Macur, koordinatorica prostovoljnega dela, Srednja zdravstvena šola Slovenj Gradec.

Zoom meeting eParticipation of primary and secondary schools in providing assistance to seniors in using the Internet and eServices. Thursday, 10.6.2021, 13:00-15:00. Organized by Mag. Jasna Kolar Macur, coordinator of voluntary work, Secondary Medical School Slovenj Gradec.

P r o g r a m :

 1. Dobrodošli na e-sestanek: Mag. Jasna Kolar Macur, koordinatorica prostovoljnega dela, Srednja zdravstvena šola Slovenj Gradec
 2. Pozdrav: Mag. Gabrijela Kotnik, direktorica, Šolski center Slovenj Gradec; Blaž Šušel, ravnatelj, Srednja zdravstvena šola Slovenj Gradec;  Martina Šisernik, podžupanja, Mestna občina Slovenj Gradec
 3. Pomen multidisciplinarnega in večgeneracijskega e-sodelovanja šol: Dr. Jože Gričar, zaslužni profesor Univerze v Mariboru
 4. Predstavitev izkušenj in načrtov e-sodelovanja osnovnih in srednjih šol pri zagotavljanju pomoči seniorjem pri uporabi interneta in e-storitev:
  – Mag. Jasna Kolar Macur, koordinatorica prostovoljnega dela, Srednja zdravstvena šola Slovenj Gradec pdf E-sestanek osnovnih in srednjih šol Jasna Kolar 10.6.2021
  – Lidija Konečnik Mravljak, ravnateljica, Prva osnovna šola Slovenj Gradec
  – Nada Duler, ravnateljica, Druga osnovna šola Slovenj Gradec
  – Ingrid Močnik, ravnateljica, Tretja osnovna šola Slovenj Gradec
  – Natalija Aber Jordan, ravnateljica, Osnovna šola Mislinja- Marija Krajnc, svetovalka, Gimnazija Ravne
  – Mag. Ivanka Stopar, direktorica, Srednja šola Ravne
  – Dr. Mojca Čerče, profesorica, Gimnazija Slovenj Gradec & predavateljica, Višja strokovna šola Slovenj Gradec
 5. Priložnosti sodelovanja patronažne službe zdravstvenega doma in šol za  usposabljanje za uporabo interneta in e-storitev na domovih: Marjeta Vaupot, mag. posl. ved, direktorica, Zdravstveni dom Slovenj Gradec
 6. Interes Nacionalnega inštituta za javno zdravje – NIJZ za sodelovanje: Neda Hudopisk, dr. med., spec. javnega zdravja, predstojnica, Območna enota Ravne na Koroškem
 7. Interes bank za sodelovanje: Mateja Lah Novosel, poslovanje s prebivalstvom, odgovorna urednica Bančnega vestnika & Ksenija Jaklin, strokovna sodelavka, Izobraževalni center, Združenje bank Slovenije
 8. Interes knjižnic za sodelovanje: Draga Ropič, direktorica, Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec; dr. Zdenka Petermanec, ravnateljica, Univerzitetna knjižnica Maribor
 9. Interes muzejev za sodelovanje: Alenka Černelič Krošelj, direktorica, Posavski muzej Brežice
 10. Razprava
 11. Povzetek ugotovitev: Mag. Jasna Kolar Macur & dr. Jože Gričar

pdf E-sestanek osnovnih in srednjih šol Zapis o sestanku Jasna Kolar 10.6.2021
pdf E-sestanek osnovnih in srednjih šol 10.6.2021 Seznam udeležencev

Zoom sestanek Sodelovanje knjižnic pri izdelavi Kažipota e-storitev za seniorje 55+. Torek, 8. 6. 2021, 12:00-14:00. Organizira Bojan Oštir, koordinator, Univerzitetna knjižnica Maribor.

 Zoom meeting Participation of libraries in the development of the eServices for Seniors 55+ Guide. Tuesday, June 8, 2021, 12:00-14:00. Organized by Bojan Oštir, Coordinator, University of Maribor Library.

 P r o g r a m :

1. Dobrodošli na e-srečanju: Bojan Oštir, koordinator, Univerzitetna knjižnica Maribor
2. Kratka predstavitev udeležencev
3. Predstavitev Kažipota e-storitev za seniorje 55+: Dr. Jože Gričar, zaslužni profesor Univerze v Mariboru
4. Predstavitev e-storitev Univerzitetne knjižnice Maribor: Dr. Zdenka Petermanec, ravnateljica
5. Predstavitve izkušenj in priložnosti knjižnic na področju obveščanja in zagotavljanja e-storitev za seniorje 55+
6. Razprava
7. Povzetek ugotovitev: Bojan Oštir & dr. Jože Gričar

pdf E-sestanek knjižnic 8.6.2021 Bojan Oštir Zapis o sestanku
pdf E-sestanek knjižnic 8.6.2021 Seznam udeležencev

TEAMS sestanek v sredo, 19. 5. 2021 od 10:00 do 12:00.
E-sodelovanje občinskih uprav pri izdelavi Kažipota e-storitev za seniorje 55+.
Organizatorica: Jasna Močnik, sekretarka, Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za javno upravo, Jasna.Mocnik@gov.si

TEAMS Meeting eParticipation of Municipality Administration in the eServices Guide for Seniors 55+ Development. Wednesday, 19.5.2021, 10:00 – 12:00. Organized by  Jasna Močnik, Secretary, Directorate for Information Society, Ministry for Public Administration

P r o g r a m:

 1. Dobrodošli na e-sestanek: Jasna Močnik, sekretarka, Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za javno upravo
 2. Kratka predstavitev udeležencev
 3. Pomen e-sodelovanja občinskih uprav pri zagotavljanju e-storitev: Dr. Jože Gričar, zaslužni profesor Univerze v Mariboru
 4. Izkušnje občinskih uprav z informiranjem občanov o e-storitvah za seniorje 55+. Uvod: Mateja Tajnšek, višja svetovalka za socialno varnost in zdravstvo, Mestna občina Slovenj Gradec in Patricia Čular, vodja oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj, Občina Brežice
 5. Razprava
 6. Povzetek ugotovitev: Jasna Močnik & dr. Jože Gričar

pdf E-sestanek občinskih uprav Zapis o sestanku 19.5.2021 Jasna Močnik

Skupaj za starejše. Storitve in programi socialnega varstva za starejše v Mestni občini Koper. Mestna občina Koper, 28. december 2020.
3. življenjsko obdobje. Občina Brežice za kvalitetno starost.Posavski obzornik – leto XXIV, številka 19, četrtek, 17. 9. 2020.
Kažipot 55+. E-vključevanje v aktivno staranje. Za odrasle otroke 55+, ki skrbijo za starše 75+. Guide April 2019 slovensko Kažipot, 9. april 2019.
Krepitev zdravja za vse. Katalog informacij Logatec. Avtorji: Gorina Vilić, Tina Korenč, Metka Marinč, B. Manias in Jelena Milić. Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ljubljana, 2018, 56 strani.

Zoom sestanek E-sodelovanje zdravstvenih domov pri izdelavi Kažipota e-storitev za seniorje 55+. Torek, 4.5.2021, 10:00 – 12:00. Organizira Marjeta Vaupot, direktorica, Zdravstveni dom Slovenj Gradec.

Zoom Meeting eParticipation of Health Centers in the eServices Guide for Seniors 55+ Development. Tuesday, 4.5.2021, 10:00 – 12:00. Organized by Marjeta Vaupot, Director, Community Health Center Slovenj Gradec.

P r o g r a m :

 1. Dobrodošli na e-sestanek: Marjeta Vaupot, direktorica, Zdravstveni dom Slovenj Gradec
 2. Pozdrav podžupanje Mestne občine Slovenj Gradec: Martina Šisernik
 3. Kratka predstavitev udeležencev
 4. Pomen e-sodelovanja zdravstvenih domov: Dr. Jože Gričar, zaslužni profesor Univerze v Mariboru
 5. Predstavitev izkušenj zdravstvenih domov pri e-sodelovanju z organizacijami na področju, na katerem zdravstveni dom zagotavlja storitve. Primer Zdravstveni dom dr. Janez Oražem Ribnica, direktor Andrej Lampe in Zdravstveni dom Trebnje, direktorica mag. Vera Rozman
 6. Priložnosti vključevanja patronažne službe v usposabljanje za uporabo e-storitev na domovih: Martina Horvat, koordinatorica patronaže, Nacionalni inštitut za javno zdravje
 7. Razprava
 8. Povzetek ugotovitev: Marjeta Vaupot & dr. Jože Gričar

pptx E-sestanek Zdravstveni domovi predstavitev ZD Trebnje Mag. Vera Rozman
pdf E-sestanek Zdravstveni domovi Slovenj Gradec zapis o sestanku 4.5.2021

Zoom sestanek E-sodelovanje muzejev pri izdelavi Kažipota e-storitev za seniorje 55+. Ponedeljek, 19.4.2021, 12:00 – 14:00. Organizira Alenka Černelič Krošelj, direktorica, Posavski muzej Brežice.

Zoom Meeting eParticipation of Museums in the eServices Guide for Seniors 55+ Development. Tuesday, 19.4.2021, 12:00 – 14:00. Organized by Alenka Černelič Krošelj, Director, Museum Posavje Brežice.

P r o g r a m :

 1. Dobrodošli na e-sestanek: Alenka Černelič Krošelj, direktorica Posavskega muzeja Brežice
 2. Kratka predstavitev udeležencev
 3. Pomen e-sodelovanja muzejev: Dr. Jože Gričar, zaslužni profesor Univerze v Mariboru
 4. Prizadevanja za digitaliziranje muzejev v Sloveniji: Dr. Aleksandra Berberih Slana, direktorica, Muzej narodne osvoboditve Maribor & predsednica predsedstva Skupnosti muzejev Slovenije
 5. Alenka Černelič Krošelj, direktorica Posavskega muzeja Brežice
 6. Predstavitev izkušenj muzejev z vidika vabljenja obiskovalcev 55+ in e-vključevanja prostovoljcev: predstavnica/predstavnik muzeja
 7. Priložnosti čezmejnega e-sodelovanja muzejev
 8. Razprava
 9. Povzetek ugotovitev: Alenka Černelič Krošelj & dr. Jože Gričar

pdf E-sestanek muzeji Brežice Predstavitev
doc E-sestanek Muzeji Zapis o sestanku 19.4.2021

Zoom sestanek E-sodelovanje organizacij v občinah Ribnica, Loški Potok, Sodražica, Velike Lašče pri izdelavi Kažipota e-storitev za seniorje 55+. Četrtek, 15.4.2021, 14:00-15:00. Organizira Anka Debeljak, vodja, Enota za izobraževanje o zdravju, Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica & predsednica, Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Ribnica.

Zoom Meeting eParticipation of Organizations in the Municipalities of Ribnica, Loški Potok, Sodražica, and Velike Lašče in the eServices Guide for Seniors 55+ Development. Thursday, 15.4.2021, 14:00-15:00. Organized by Anka Debeljak, Head, Unit for Health Education, Community Health Center Dr. Janez Oražem Ribnica & President, Intergenerational Society for Quality Age Ribnica.

P r o g r a m :

 1. Dobrodošli na e-sestanek: Andrej Lampe, direktor in Anka Debeljak, vodja, Enota za izobraževanje o zdravju, Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica
 2. Kratka predstavitev udeležencev
 3. Pomen e-sodelovanja organizacij v občinah in povezovalna vloga zdravstvenega doma: Dr. Jože Gričar, zaslužni profesor Univerze v Mariboru
 4. Pomen patronažne službe za promocijo uporabe e-storitev: Anka Debeljak, vodja, Enota za izobraževanje o zdravju, Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica & predsednica, Medgeneracijsko društvo za kakovostno starost Ribnica
 5. Razprava
 6. Predvideni tematski sestanki: Dr. Jože Gričar (Zoom sestanek E-sodelovanje zdravstvenih domov pri izdelavi Kažipota e-storitev za seniorje 55+. Torek, 4.5.2021, 10:00 – 12:00. Organizira Marjeta Vaupot, direktorica, Zdravstveni dom Slovenj Gradec. Zoom sestanek E-sodelovanje muzejev pri izdelavi Kažipota e-storitev za seniorje 55+. Ponedeljek, 19.4.2021, 12:00 – 14:00. Organizira Alenka Černelič Krošelj, direktorica, Posavski muzej Brežice).
 7. Povzetek ugotovitev: Anka Debeljak

Seniors 55+ eServices Guide
For the adult children 55+ taking care of parents 75+

Kažipot 2021 – Zdravstveni dom Slovenj Gradec, October 2021
Guide 2021 – Health Community Centre Slovenj Gradec, February 2022

Kažipot 2021 – Zdravstveni dom Trebnje
Guide 2021 – Health Community Centre Trebnje (in Slovene), October 2021

Hungarian Seniors 55+ eServices Guide (in Hungarian), February 2022
Central European Service for Cross-Border Initiatives (CESCI

Actions

Slovensko idejo izvozili na Madžarsko. Kažipot 55+, zbirko uporabnih informacij za starejše, imajo po novem tudi na Madžarskem. Simona Fajfar. Delo, 28.02.2022.

Kažipot, ki olajša marsikatero pot. Lidija Jež. Vzajemnost, februar 2022: 10-11.
Lidija.Jez@siol.net; Jozica.Dorniz@Vzajemnost.si;

Seniors 55+ eServices Guide, September 2021 – Health Community Centre Slovenj Gradec
Kažipot e-storitev za seniorje 55+, september 2021 – Zdravstveni dom Slovenj Gradec

Seniors 55+ eServices Guide, September 2021 – Health Community Centre Trebnje
Kažipot e-storitev za seniorje 55+, september 2021 – Zdravstveni dom Trebnje

29.6.2021 – Ministrstvo za zdravje, Zabeležka sestanka s predstavniki skupine Kažipot: E-vključevanje v aktivno staranje.
pdf Ministrstvo za zdravje & skupina Kažipot, sestanek 29. 6. 2021

6/29/2021 – Ministry of Health, Note of the meeting with the representatives of the Guide Group: E-inclusion in active aging.

On April 21, 2021, the Professors Emeriti Network published the Minister of Seniors Appointment. Position Paper. The representatives of Active Aging Networks are invited to share the idea with the network members on having the minister of seniors in all countries. In the Position Paper, it is also proposed to establish a Seniors Council of the Government.

Na obrobju ali aktivno vključeni? Prispevek k javnemu posvetovanju Evropske komisije. Zelena knjiga o staranju: Spodbujanje solidarnosti in odgovornosti med generacijami. Evropska komisija 2021. Uredila dr. Lučka Lorber. Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje Univerze v Mariboru, 30. 3. 2021.
pdf Na obrobju ali aktivno vključeni, Prispevek Zeleni knjigi EK, dr. Lučka Lorber 30.3.2021

On the periphery or actively involved? Contribution to the European Commission’s public consultation. Green Paper on Aging: Fostering solidarity and responsibility between generations. European Commission 2021. Edited by Dr. Lučka Lorber. University of Maribor Centre for Professors Emeriti and Retired Higher Education Teachers, March 30, 2021.

Marjeta Vaupot: Kažipot storitev za seniorje 55+: izkušnje in načrti za mesto Slovenj Gradec. Predstavljeno ob obisku predsednika države Boruta Pahorja na Koroškem v Slovenj Gradcu dne 10. 03. 2021.
pdf Obisk predsednika države v Slovenj Gradcu 10.3.2021, Kažipot e-storitev za seniorje 55+

Marjeta Vaupot: eServices Guide for seniors 55+: experiences and plans for the city of Slovenj Gradec. Presented during the visit of Mr Borut Pahor, President of the Republic of Slovenia to Carinthia in Slovenj Gradec on 10 March 2021.

Dr. Lučka Lorber: Temeljno sporočilo dokumenta in akcijske usmeritve. Zelena knjiga o staranju. Spodbujanje solidarnosti in odgovornosti med generacijami. Evropska komisija, 27.1.2021. Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje Univerze v Mariboru
Lucka.Lorber@UM.si
Zelena knjiga o staranju Lučka Lorber 8.3.2021

Zelena knjiga o staranju. Spodbujanje solidarnosti in odgovornosti med generacijami. Evropska komisija, 27.1.2021: 23.
GREEN PAPER ON AGEING: Fostering solidarity and responsibility between generations. European Commission, 27 January 2021: 23.

Contributions / Prispevki

Sestanek na Mestni občini Slovenj Gradec za vzpostavitev Kažipota e-storitev za seniorje 55+ občine
Marjeta Vaupot, 4.6.2021
pdf Sestanek KAŽIPOT 55+ MO SLOVENJ GRADEC 4.6.2021

GRIČAR, Jože. Minister of seniors appointment. The Bulletin of the European association of professors emeriti, 2021, vol. 2, iss. 3, str. 51-52, portret. https://europemeriti.org/bulletin/EAPE_BULLETIN_ISSUE_2021-2-3_46-68.pdf. [COBISS.SI-ID 65760259]

Slovenija potrebuje ministra za starejše. Pobuda: Kako narediti vladno politiko prijaznejšo do starejših.
Simona Fajfar, Delo, Generacija, 26. aprila 2021, str. 9.

Slovenia needs a minister for the elderly. Initiative: How to make government policy more age-friendly.
By Simona Fajfar, Delo, Generacija, 26 April 2021, p 9.

Potrebujemo drugačno razmišljanje o staranju – intervju
Dr. Jože Gričar, promotor srebrne ekonomije, Kažipot 55+
Silva Čeh, Delo, 7.12.2020

We need a different way of thinking about aging – an interview
Dr. Jože Gričar, promoter of the silver economy, Guide 55+
Silva Čeh, Delo, 7.12.2020

doc 11.11.2020 eServices for the Seniors 55+ Guide, The Role of Heath Center & the Administration of the Municipality, Experience in Slovenia

By Marjeta Vaupot & Jože Gričar
November 11, 2020

Based on several years of efforts in Slovenia to provide a guide on eServices for the seniors aged 55+, we are learning that the staff of the health center is playing the major role. They are the bearers of the initiative and the executors of concrete actions of successful eCollaboration. Experiences in the city of Slovenj Gradec and wider in the Mislinja River Vally region are published in Healthy and Active Aging in Slovenj Gradec and Mislinja River Valley: Collaboration of the Organizations in the Region. Guide 55+. eInclusion in Active Aging. For the adult children 55+ taking care of parents 75+, pp 26-32.

This example suggests a thesis offered to the public now: The health center is a natural hub for providing eServices for seniors 55+ in its area. In larger cities, health centers offer services to the inhabitants of only one municipality, while in smaller municipalities the health center is common for the provision of services to the inhabitants of several municipalities.

The second finding, which stems from the three-year effort to publish the eServices Guide for Seniors 55+ in Slovenia, relates to municipalities. The head of the municipality unit for social affairs is the person who has the best overview of the existing services for the needs of seniors, identified problems, ongoing projects / tasks, and opportunities for eCollaboration in the municipality.

Based on these findings, the eServices Guide for the Seniors 55+ Group is proposing two actions:
– One, inclusion of the health centers and the units for social affairs of the municipalities into the eService Guide for the Seniors 55+ Group.
– Two, establishment of a group of the representatives of the organizations that offer eServices to seniors 55+ in the municipality. The coordinators of the group are the executive of the health center and the executive of the social affairs unit of the municipality.

We are interested in eCollaboration with similar groups in the neighboring countries: Austria, Croatia, Italy and Hungary. We believe that the need for such a guide is becoming increasingly common in all neighboring countries. Additional information is available at Seniors 55+ eServices Guide, Edition 2020.

It would be beneficial for everyone to design, publish and distribute the guide if we can share experiences. All parties involved share the use of the Internet, which is the technological basis for sharing information on the availability of eServices for seniors.

We are learning from the experience in Canada, where such guides are published at local, regional and country level for two decades already. Here are the examples:

Senior and Older Adult Resources. City of Hamilton, Ontario.
A guide to programs and services for seniors. Ontario Province.
Programs and Services for Seniors. Government of Canada.

Marjeta Vaupot is Director, Health Center Slovenj Gradec, Direktor@ZD-SG.si
Jože Gričar is Program Coordinator, eRegion – Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration, Joze.Gricar@UM.si

 

Marjeta Vaupot, MBA, Direktor
Health Center Slovenj Gradec

Vaupot Marjeta Vloga zdravstvenega doma pri zagotavljanju podatkov o e-storitvah za seniorje 5.11.2020
Marjeta Vaupot, mag. posl. ved, direktorica
Zdravstveni dom Slovenj Gradec

Skupaj za starejše. Storitve in programi socialnega varstva za starejše v Mestni občini Koper. Mestna občina Koper, 28. december 2020.
Together for the elderly. Social care services and programs for the elderly in the City Municipality of Koper. Municipality of Koper, December 28, 2020.

All Countries Need a Minister for Seniors. By Jože Gričar. Reports from 2020 World Day of Older Persons. A Contribution of the European Association of Professors Emeriti. The Bulletin of the European Association of Professors Emeriti, Supplement 2020; 1(S1): 113-165.
EAPE Jože Gričar All Countries Need a Minister for Seniors jan 2021

3. življenjsko obdobje. Občina Brežice za kvalitetno starost. Posavski obzornik – leto XXIV, številka 19, četrtek, 17. 9. 2020.
Third Period of Life. Municipality of Brežice for quality age. September 17, 2020.

Municipality Seniors 55+ eServices Guide Task Group
Kažipot e-storitev za seniorje 55+ v občini - delovna skupina

V skupini trenutno sodelujejo predstavnice/predstavniki organizacij v naslednjih občinah: Brežice, Ilirska Bistrica, Ivančna Gorica, Logatec, Loški Potok, Maribor, Metlika, Mirna, Mokronog-Trebelno, Murska Sobota, Ptuj, Ribnica, Sevnica, Slovenj Gradec, Sodražica, Šentrupert, Trebnje, Velike Lašče.

V vsaki občini sta za e-povezovanje zelo pomembna zdravstveni dom in občinska uprava.

The group currently includes representatives of organizations in the following municipalities: Brežice, Ilirska Bistrica, Ivančna Gorica, Logatec, Loški Potok, Maribor, Metlika, Mirna, Mislinja, Mokronog-Trebelno,  Murska Sobota, Ptuj, Ribnica, Sevnica, Slovenj Gradec, Sodražica, Šentrupert, Trebnje, Velike Lašče.

In every municipality, a community health center and a municipal administration are very important for e-connectivity.

Brežice

Municipality of Brežice
Patricia Čular, Head, Department for Social Activities, Economy, Agriculture and Development
Patricia.Cular@Brezice.si

3. življenjsko obdobje. Občina Brežice za kvalitetno starost. Posavski obzornik – leto XXIV, številka 19, četrtek, 17. 9. 2020.
Third Period of Life. Municipality of Brežice for quality age.

Elderly Home Brežice
Mag. Valentina Vuk, Head
Valentina.Vuk@DUO-Impoljca.si

General Hospital Brežice
Anica Hribar, Director
Mag. Tanja Cerjak, Deputy Director for Health Care
Anica.Hribar@SB-Brezice.siTanja.Cerjak@SB-Brezice.si,

Posavje Museum Brežice
Alenka Černelič Krošelj, Director
& President, Slovene Ethnological Society & Vice President, International Council of Museums – ICM, National Committee of Slovenia & Vice President, Association of Slovene Museums
Alenka.Cernelic.Kroselj@PMB.si

Brežice Library
Mag. Tea Bemkoč, Director
Mag. Sabina Stanič, Ethnographic Collection
Tea.Bemkoc@Knjiznica-Brezice.si; Sabina.Stanic@Knjiznica-Brezice.si;

Brežice Elementary School
Mag. Marija Lubšina Novak, Principal
Marija.Lupsina@guest.arnes.si

Ilirska Bistrica

Health Community Center Ilirska Bistrica
Mag. Tamara Štemberger Kolnik, Director
Tamara.Stemberger.Kolnik@ZDIB.si

Ivančna Gorica

Health Community Center Ivančna Gorica
Janez Zupančič, MD, Director
Marta Praznik, Deputy Director
Direktor@ZD-IvG.si; Marta.Praznik@ZD-IvG.si; info@zd-ivg.si

Municipality of Ivančna Gorica
Dušan Strnad, Mayor
Tomaž Smole, Vice Mayor
Obc.Ivancna.Gorica@siol.net

Municipality of Ivančna Gorica Age-Friendly Council
Milena Vrenčur, President
& Former Principal, Gymnasium Josip Jurčič Ivančna Gorica
Milena.Vrencur@Ivancna-Gorica.si

Grammar School Josip Jurčič Ivančna Gorica
Milan Jevnikar, Principal
Ravnatelj@ssjj.si

Library Grosuplje, Local Library Ivančna Gorica
Roža Kek, Acting Director
Ksenija Medved, Head of Unit
Roza.Kek@Gro.sik.si; Ksenija.Medved@Gro.sik.si; sikIvancna@Gro.sik.si

Slovene Museum of Christianity
Mag. Nataša Polajnar Frelih, Director
Natasa.Polajnar@MKS-Sticna.si; info@MKS-Sticna.si

Logatec

Health Community Center Logatec
Mag. Mateja Kunc, Director
Mateja.Kunc@ZD-Logatec.si

Municipality of Logatec
Mag. Nevenka Malavašič, Secretary, Head, Department of Social Activities
Nevenka.Malavasic@Logatec.si

Maribor

Health Care Centre Dr. Adolf Drolc Maribor

Danica Sirk, Head, Patronage Service
Danica.Sirk@ZD-Mb.si

Dr. Jernej Završnik, MD, Director
Assistant Professor
Jernej.Zavrsnik@ZD-Mb.si

City Municipality of Maribor
Lilijana Zorko, Head, Sector for Health and Social Welfare
Lilijana.Zorko@Maribor.si

National Institute for Public Health, Unit Maribor
Dr. Olivera Stanojević-Jerković, MD
Olivera.Stanojevic@NIJZ.si

University of Maribor

Dr. Jožica Knez Riedl, Professor Ret.
Member of the Board, University of Maribor Centre for Professors Emeriti and Retired Higher Education Teachers
Jusa.Riedl@gmail.com

Dr. Lučka Lorber, Associate Professor Ret.
Member of the Board, University of Maribor Centre for Professors Emeriti and Retired Higher Education Teachers
Lucka.Lorber@UM.si

Ddr. Matjaž Mulej, Professor Emeritus
& Chairman of the Programme Committee, International Science and Business Conference – IRDO
Matjaz.Mulej@UM.si

University Library Maribor
Bojan Oštir, Advisor for eResources
Bojan.Ostir@UM.si

Maribor Public Library
Nataša Konec, University for Senior Citizens – A Library Cycle
Natasa.Konec@Mb.sik.si

Metlika

Health Community Center Metlika
Duška Vukšinič, Director
info@ZD-Metlika.si 

Municipality of Metlika
Tjaša Kump Murn, Director, Municipality Administration
Tjasa.Kump.Murn@Metlika.si

Elderly Home Metlika
Ivica Lozar, Director
Direktor@DSO-Metlika.si

Metlika Public Library
Marta Strahinić, Director
Marta.Strahinic@guest.arnes.si

Museum Bela Krajina Metlika
Alenka Misja, Curator
Alenka.Misja@guest.arnes.si

Murska Sobota

Health Community Center Murska Sobota
Edith Žižek Sapač, MD, Director
Renata Gorjan, Deputy Director for Nursing
Edith.Zizek@ZD-MS.siRenata.Gorjan@ZD-MS.si

City Municipality of Murska Sobota
Nada Cvetko Török, Head
Department of Non – Economic Activities
Nada.Torok@Murska-Sobota.si

National Institute for Public Health, Unit Murska Sobota
Tatjana Krajnc Nikolić, MD, MScPH
& Coordinator, Pomurje Region Seniors Network
Tatjana.Krajnc-Nikolic@NIJZ.si

General Hospital Murska Sobota
Dr. Jerneja Farkaš Lainščak, Head of Research
Assistant Professor, Faculty of Medicine, University of Ljubljana
Jerneja.Farkas@SB-MS.si

Centre for Health and Development Murska Sobota
Peter Beznec, Director
Ana Šabjan, Project Manager
Peter.Beznec@CZR.siAna.Sabjan@CZR.si

Regional and Study Library Murska Sobota
Mag. Klaudija Šek Škafar, Director
Klaudija.Sek@ms.sik.si

Ptuj

Health Community Center Ptuj
Metka Petek Uhan, MD, Director
Metka.Petek-Uhan@ZD-Ptuj.si

Ribnica, Loški Potok, Sodražica, Velike Lašče

Community Health Center Dr. Janez Oražem Ribnica
Andrej Lampe, Director
Karpov Maša, Assistand Director, Nursing
Anka Debeljak, Head, Centre for Health Education & President, Intergenerational Society for Quality Age Ribnica
Andrej.Lampe@ZDRibnica.si; Masa.Karpov@ZDRibnica.si;  Anka.Debeljak@ZDRibnica.si

Municipality of Ribnica
Helena Mate, Director, Municipality Management
Jurij Košir, Senior Advisor for Social Activities, Department of Social and Economic Activities
Helena.Mate@Ribnica.si; Jurij.Kosir@Ribnica.si

Municipality of Sodražica
Darja Vetrih, Director, Municipality Administration
Darja.Vetrih@Sodrazica.si

Municipality of Loški Potok
Viljem Vesel, Director, Municipality Administration
Viljem.Vesel@Loski-Potok.si

Municipality of Velike Lašče
Mag. Jerica Tomšič Lušin, Director, Municipality Administration
Mag. Barbara Pečnik, Senior Counselor for Social Activities
Jerica.Tomsic-Lusin@Velike-Lasce.si; Barbara.Pecnik@Velike-Lasce.si;

Elderly Home Ribnica
Suzana Štupica, Deputy Director for Nursing and Care
rive@rive.si

Library Miklova Haus Ribnica
Nastja Hafnar, Director
Nastja.Hafnar@MiklovaHisa.si

Trubarjevi kraji Public Institute for Culture and Tourism
Matjaž Gruden, Acting Director
Matjaz.Gruden@Velike-Lasce.si

Ribnica Basic School Dr. France Prešeren
Andreja Modic, Principal
Andreja.Modic@OSRibnica.si

Sevnica

Health Community Center Sevnica
Mag. Vladimira Tomšič, Director
Vladimira.Tomsic@ZD-Sevnica.si

Municipality of Sevnica
Mojca Sešlar, Head, Department of Social Activities
Mojca.Seslar@Obcina-Sevnica.si

Elderly Home Sevnica
Darja Cizelj, Director
Darja.Cizelj@DUO-Impoljca.si

Library Sevnica
Anita Šiško, Director
Anita.Sisko@Knjiznica-Sevnica.si

Slovenj Gradec, Mislinja

Health Community Center Slovenj Gradec
Marjeta Vaupot, MBA, Director
Anita Smagej, Assistant Director of Nursing
Mag. Andreja Šavc, Head, Patronage Service
Mag. Mateja Učakar, Head, Center for Health Strengthening
Direktor@ZD-SG.siPatronaznoVarstvo@gmail.com

City Municipality of Slovenj Gradec
Mag. Mateja Tajnšek, Senior Advisor for Social Security and Health
Mateja.Tajnsek@SlovenjGradec.si

City Municipality Council of Slovenj Gradec
Mag. Boris Raj, Member, Municipality Council Slovenj Gradec
President, Committee of the Commission for obtaining the Certificate of Age-Friendly Municipality
Boris.Raj@gmail.com

Municipality of Mislinja
Silva Sovič, Senior Adviser on General Affairs and Social Activities
Silva.Sovic@Mislinja.si

Center for Adult Education Slovenj Gradec – MOCIS
Sonja Lakovšek, Director
Sonja.Lakovsek@mocis.si

National Institute of Public Health, Regional Unit Ravne na Koroškem
Neda Hudopisk, MD, Head
Neda.Hudopisk@NIJZ.si

Secondary School for Nursing, Slovenj Gradec
Mag. Jasna Kolar Macur, Councelor
Mentor & Mentors’ Coordinator, Voluntary Activities
Jasna.Kolar@SC-SG.si

School Center Slovenj Gradec
Mag. Gabrijela Kotnik, Director
Gabrijela.Kotnik@SC-SG.si

Basic School Mislinja
Natalija Aber Jordan, Principal
Natalija.Aber@guest.arnes.si

Basic School First Slovenj Gradec
Lidija Konečnik Mravljak, Principal
Lidija.Konecnik@Prva-OS-SG.si

Basic School Second Slovenj Gradec
Nada Duler, Principal
Nada.Duler@Druga-OS.si

Basic School Third Slovenj Gradec – School for Children with Special Needs
Ingrid Močnik, Principal
Ingrid.Mocnik@guest.arnes.si

Library Ksaver Meško Slovenj Gradec
Draga Ropič, Director
Miša Javornik, Local History Department
Vesna Penšek, Data Protection
Draga.Ropic@SG.sik.si; Misa.Javornik@SG.sik.si; Vesna.Pensek@SG.sik.si

Trebnje, Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentrupert

Health Community Center Trebnje
Mag. Vera Rozman, Director
Mojca Mihevc, Head, Nursing
Janja Skoporc, Head, Health Promotion Center
Rozman.Vera@ZD-Tr.si; Mihevc.Mojca@ZD-Tr.si; CKZ@ZD-Tr.si;

Municipality of Trebnje
Alojzij Kastelic, Mayor
Mag. Irena Starič, Acting Director, Municipality Administration
Alojzij.Kastelic@Trebnje.siDirektor_OU@Trebnje.si;

Municipality of Mirna
Dušan Skerbiš, Mayor
Tanja Šinkovec, Director, Municipality Administration
Obcina@Mirna.si; Tanja.Sinkovec@Mirna.si;

Municipality of Mokronog-Trebelno
Anton Maver, Mayor
Mojca Pekolj, Director, Municipality Administration
Zupan@Mokronog-Trebelno.si; Mojca.Pekolj@Mokronog-Trebelno.si;

Municipality of Šentrupert
Andrej Martin Kostelec, Mayor
Anne Marie Valentar, Director, Municipality Administration
Andrej.Kostelec@Sentrupert.si; Anne.Marie.Valentar@Sentrupert.si;

Elderly Home Trebnje
Mateja Povhe, Acting Director
Mateja.Povhe@DSO-Trebnje.si

Third Age University Trebnje
Patricija Pavlič, Director
Martina Podlesnik, Education Coordinator
Kristina Jerič, Adult Education Manager
Patricija.Pavlic@CIKTrebnje.si; Martina.Podlesnik@CIKTrebnje.si; Kristina.Jeric@CIKTrebnje.si; 

Library Pavel Golia Trebnje
Andreja Pleničar, Director
Andreja.Plenicar@KPGT.si

Basic School Dr. Pavel Lunaček Šentrupert
Jože Tratar, Principal
Vodstvo.sole@OS-Sentrupert.si

Employment Service of Slovenia (ESS), Ljubljana

Andreja Miša Hrovath Derganc, Advisor, Contact Center Coordinator
AndrejaMisa.HrovathDerganc@ess.gov.si
Tanja Gerkšič, Public Relations
Tanja.Gerksic@ess.gov.si

Labor Office Ilirska Bistrica
Labor Office Logatec
Labor Office Maribor
Labor Office Murska Sobota
Labor Office Ptuj
Labor Office Sevnica
Labor Office Slovenj Gradec

(to be updated)

Participating Organizations / Representatives

Croatia Coordinator

Mag. Mira Čokić, President
Association of the Rights of Elderly People Zagreb, Croatia
starimpasto@gmail.com

To be updated.

Hungary Coordinator

Gyula Ocskay, General Secretary
Central-European Service for Cross-Border Initiatives (CESCI), Budapest
& Head of Office, Conference of European Cross-border and Interregional City Networks – CECICN, Budapest
Gyula.Ocskay@CESCI-net.eu

Péter Mészáros, International Pension Affairs Advisor
Department for Elderly Affairs and Pension Insurance, Deputy State Secretariat for Family Policy, Prime Minister’s Office – Minister for Families, Hungarian Government
Peter.Meszaros@csm.gov.hu

To be updated.

Slovakia Coordinator

Dr. Dušan Šoltés, Professor & Director
Comenius University in Bratislava, Faculty of Management, Slovakia
Dusan.Soltes@FM.UniBa.sk

To be updated.

Slovenia Coordinator

Dr. Jože Gričar, Professor Emeritus, University of Maribor
Program Coordinator, Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegion
Editor, eRegion Portal, Contact person, Active Aging Networks
Member of the Board, University of Maribor Centre for Professors Emeriti and Retired Higher Education Teachers
Joze.Gricar@UM.si

Adult Education Centre Kranj 
Irena Dolenc, Adult Education Organizer
MCK@LUniverza.si

A.L.P. Peca d.o.o., Ravne na Koroškem
Viktorija Barbič, Directress
Viktorija.Barbic@ALPPeca.si

Association of Social Institutions of Slovenia
Denis Sahernik, Expert
Denis.Sahernik@SSZ-Slo.si

Bioanim Ljubljana – Center for Scientific Visualization
Dr. Tomaž Amon, CEO & President, Slovene Chinese Friendship Association
Tomaz.Amon@Bioanim.com

Basic School Brežice
Mag. Marija Lubšina Novak, Principal
Marija.Lupsina@guest.arnes.si

Basic School Dr. France Prešeren Ribnica
Andreja Modic, Principal
Andreja.Modic@OSRibnica.si

Basic School Mislinja
Natalija Aber Jordan, Principal
Natalija.Aber@guest.arnes.si

Basic School First Slovenj Gradec
Lidija Konečnik Mravljak, Principal
Lidija.Konecnik@Prva-OS-SG.si

Basic School Second Slovenj Gradec
Nada Duler, Principal
Nada.Duler@Druga-OS.si

Basic School Third Slovenj Gradec – School for Children with Special Needs
Ingrid Močnik, Principal
Ingrid.Mocnik@guest.arnes.si

Basic School Dr. Pavel Lunaček Šentrupert
Jože Tratar, Principal
Vodstvo.sole@OS-Sentrupert.si

Grammar School Josip Jurčič Ivančna Gorica
Milan Jevnikar, Principal
Ravnatelj@ssjj.si

Cene Štupar Ljubljana Public Education Centre
Nina Živković, Adult Education Organiser
Nina.Zivkovic@Cene-Stupar.si

Center for Adult Education Slovenj Gradec – MOCIS
Sonja Lakovšek, Director
Sonja.Lakovsek@mocis.si

Chamber of Commerce and Industry of Slovenia
Institute for Business Education (IBE)
Mag. Aleš Dremel, Director
Ales.Dremel@CPU.si

Elderly Home Brežice
Mag. Valentina Vuk, Head
Valentina.Vuk@DUO-Impoljca.si

Elderly Home Grosuplje
Metka Velepec Šajn, Coordinator, Activities Center
Metka.Sajn@DSO-Grosuplje.si

Elderly Home Kranj
Mag. Zvonka Hočevar, Acting Director
Zvonka.Hocevar@DU-Kranj.si

Elderly Home Ptuj
with units in Muretinci, Kidričevo, Juršinci and Koper
Mag. Vesna Šiplič Horvat, Professional Manager
VesnaSiplicHorvat@DomPtuj.si

Elderly Home, Radlje ob Dravi
Silva Duler, Director
Silva.Duler@DomHmelina.si

Elderly Home Ribnica
Suzana Štupica, Deputy Director for Nursing and Care
rive@rive.si

Elderly Home Trebnje
Petra Kušar Stojakovič, Director
Mateja.Povhe, Head, Human Resources
Petra.Kusar.Stojakovic@DSO-Trebnje.siMateja.Povhe@DSO-Trebnje.si

Elderly Home Velenje
Violeta Potočnik Krajnc, Director
Violeta.Potocnik.Krajnc@DomVelenje.si

Employment Service of Slovenia (ESS), Ljubljana
Iris Lojevec, MSc, Advisor, Contact Center Coordinator
Iris.Lojevec@ess.gov.si
Tanja Gerkšič, Public Relations
Tanja.Gerksic@ess.gov.si

Faculty of Organizational Sciences, University of Maribor
Dr. Gregor Lenart, Senior Lecturer
Gregor.Lenart@UM.si

General Hospital Brežice
Anica Hribar, Director
Mag. Tanja Cerjak, Deputy Director for Health Care
Anica.Hribar@SB-Brezice.si, Tanja.Cerjak@SB-Brezice.si,

General Hospital Jesenice
Sabina Mulalić, Registered Nurse (RN), Medical Care Coordinator
Milana Štibelj Blok, Registered Nurse (RN), Medical Care Coordinator
Sabina.Mulalic@SB-Je.siMilana.Stibelj-Blok@SB-Je.si

General Hospital Murska Sobota
Dr. Jerneja Farkaš Lainščak, Head of Research
Assistant Professor, Faculty of Medicine, University of Ljubljana
Jerneja.Farkas@SB-MS.si

Centre for Health and Development Murska Sobota
Peter Beznec, Director
Ana Šabjan, Project Manager
Peter.Beznec@CZR.si; Ana.Sabjan@CZR.si;

General Hospital Novo mesto
Projects & Research Office
Mag. Marjan Matešić, Member
Marjan.Matesic@Sb-Nm.si

Gerontological Association of Slovenia
Dr. Nikolaj Lipič, President
Nikolaj.Lipic@GDS.si
Mateja Mlinarič, Expert Associate
info@GDS.si

Health Community Center Celje
Doroteja Štruc, Head of the Nursing Program
Doroteja.Struc@ZD-Ce.si

Health Community Center Ilirska Bistrica
Mag. Tamara Štemberger Kolnik, Director
Tamara.Stemberger.Kolnik@ZDIB.si

Health Community Center Ivančna Gorica
Janez Zupančič, MD, Director
Marta Praznik, Deputy Director
Direktor@ZD-IvG.si; Marta.Praznik@ZD-IvG.siinfo@zd-ivg.si

Health Community Center Logatec
Mag. Mateja Kunc, Director
Mateja.Kunc@ZD-Logatec.si

Health Care Centre Dr. Adolf Drolc Maribor
Danica Sirk, Head, Patronage Service
Dr. Jernej Završnik, MD, Director
Assistant Professor
Danica.Sirk@ZD-Mb.si; Jernej.Zavrsnik@ZD-Mb.si

Health Community Center Murska Sobota
Edith Žižek Sapač, MD, Director
Renata Gorjan, Deputy Director for Nursing
Edith.Zizek@ZD-MS.si; Renata.Gorjan@ZD-MS.si

Health Community Center Ptuj
Metka Petek Uhan, MD, Director
Metka.Petek-Uhan@ZD-Ptuj.si

Health Community Center Dr. Janez Oražem Ribnica
Andrej Lampe, Director
Karpov Maša, Assistand Director, Nursing
Anka Debeljak, Head, Centre for Health Education & President, Intergenerational Society for Quality Age Ribnica
Andrej.Lampe@ZDRibnica.siMasa.Karpov@ZDRibnica.si;  Anka.Debeljak@ZDRibnica.si

Health Community Center Sevnica
Mag. Vladimira Tomšič, Director
Vladimira.Tomsic@ZD-Sevnica.si

Health Community Center Slovenj Gradec
Marjeta Vaupot, MBA, Director
Anita Smagej, Assistant Director of Nursing
Mag. Andreja Šavc, Head, Patronage Service
Mag. Mateja Učakar, Head, Center for Health Strengthening
Direktor@ZD-SG.siPatronaznoVarstvo@gmail.com

Health Community Center Trebnje
Mag. Vera Rozman, Director
Mojca Mihevc, Head, Nursing
Majda Gačnik, Head, Patronage Service
Janja Skoporc, Head, Health Promotion Center
Rozman.Vera@ZD-Tr.siMihevc.Mojca@ZD-Tr.siGacnik.Majda@ZD-Tr.si; CKZ@ZD-Tr.si

Health Insurance Institute of Slovenia, Directorate
Peter Rutar, Expert, Information and Public Relations Department
Peter.Rutar@ZZZS.si

Health Insurance Institute of Slovenia, Regional Unit, Ravne na Koroškem
Mag. Danijela Štumberger, Director
Danijela.Stumberger@ZZZS.si

Institute for Long-Term Care Ljubljana
Dr. Alenka Oven, Director
AOven@Dolgotrajna-Oskrba.si

Institut O, Youth of Škofja Loka, Intergenerational Center of Gorenjska Project
Apolonija Kandus, Professional Worker
Apolonija@ZavodO.org

Intergenerational Center Brežice / Bistrica ob Sotli
Mag. Mihaela Kežman, Project Leader
Mihaela.Kezman@ZPTM.si, VGC.Brezice@ZPTM.si

Intergenerational Center – House Fruits of Society, Murska Sobota, Slovene Philanthropy
Mag. Darko Krajnc, Professional Head
Darko.Krajnc@Filantropija.org

Library Brežice
Mag. Tea Bemkoč, Director
Mag. Sabina Stanič, Ethnographic Collection
Tea.Bemkoc@Knjiznica-Brezice.si; Sabina.Stanic@Knjiznica-Brezice.si;

Library City of Celje, Kamra Regional Portal, Digitalized Cultural Heritage of Slovenia Regions
Robert Ožura, Editor-in-Chief
Robert.Ozura@Knjiznica-Celje.si

Library GrosupljeLocal Library Ivančna Gorica
Roža Kek, Acting Director
Ksenija Medved, Head of Unit
Roza.Kek@Gro.sik.siKsenija.Medved@Gro.sik.sisikIvancna@Gro.sik.si

Library Ivan Goran Kovačić Karlovac, Croatia
Vedrana Kovač Vrana, Head, Central Library of Slovenes in Croatia
Vedrana@GkKa.hr

Library Srečko Vilhar Koper
Luana Malec, Head, Service for Performing Regional and Border Tasks
& Coordinator, Coastal Karst Area Libraries
& Coordinator, Border Library Activity Italy and Istria with Kvarner
Luana.Malec@Kp.SIK.si

Library City of Kranj
Damjana Mustar, Deputy Head, Events Department
Damjana.Mustar@MKK.si

Library City of Ljubljana
Mateja Lesar, Head, Lifelong Learning Center
Mateja.Lesar@MKLj.si

Library City of Maribor
Nataša Konec, University for Senior Citizens – A Library Cycle
Natasa.Konec@Mb.sik.si

Library of the University of Maribor
Bojan Oštir, Advisor for eResources
Bojan.Ostir@UM.si

Library Metlika
Marta Strahinić, Director
Marta.Strahinic@guest.arnes.si

Regional and Study Library Murska Sobota
Mag. Klaudija Šek Škafar, Director
Klaudija.Sek@ms.sik.si

Library Miran Jarc Novo mesto
Petra Kovič, Head, Rental and Customer Service
Brigita Lavrič, Study Section
Petra.Kovic@Nm.SIK.siBrigita.Lavric@Nm.SIK.si

Library Miklova Haus Ribnica
Nastja Hafnar, Director
Nastja.Hafnar@MiklovaHisa.si

Library Sevnica
Anita Šiško, Director
Anita.Sisko@Knjiznica-Sevnica.si

Library Ksaver Meško Slovenj Gradec
Draga Ropič, Director
Miša Javornik, Local History Department
Vesna Penšek, Data Protection
Draga.Ropic@SG.sik.siMisa.Javornik@SG.sik.siVesna.Pensek@SG.sik.si

Library Pavel Golia Trebnje
Andreja Pleničar, Director
Andreja.Plenicar@KPGT.si

Library Cankar Vrhnika
Sonja Žakelj, Director
Sonja.Zakelj@CKV.si

Magazin Vzajemnost (Reciprocity)  Ljubljana
Mag. Jožica DornižEditor in Chief
Jozica.Dorniz@Vzajemnost.si

Ministry of Labor, Family, Social Affairs and Equal Opportunities, Republic of Slovenia; Directorate for Social Affairs
Aleš Kenda, Secretary
Ales.Kenda@gov.si

Ministry of Public AdministrationInformation Society Directorate
Jasna Močnik, Secretary
Mag. Tatjana Mizori Zupan
Mag. Alenka Koporc
Jasna.Mocnik@gov.si; Tatjana.Zupan@gov.siAlenka.Koporc@gov.si

City Municipality of Celje
Department for Social Activities
Polona Ocvirk, Head
Branka Lazarevič, Senior Counsellor
Polonca.Ocvirk@Celje.si, Branka.Lazarevic@Celje.si

City Municipality of Koper – Capodistria
Office for Social Activities and Development
Neda Stropnik Vičič, Senior Councillor for Social Security and Health
Neda.StropnikVicic@Koper.si

City Municipality of Maribor
Lilijana Zorko, Head, Sector for Health and Social Welfare
Lilijana.Zorko@Maribor.si

City Municipality of Slovenj Gradec
Mag. Mateja Tajnšek, Senior Advisor for Social Security and Health
Dušan Stojanovič, Public Relations
Maja Nabernik, Editor, SGlasnik
Mateja.Tajnsek@SlovenjGradec.si; Dusan@SlovenjGradec.siUrednistvo@MO.SlovenjGradec.si; Maja.Nabernik@siol.net;
Mag. Boris Raj, Member, Municipality Council Slovenj Gradec
President, Committee of the Commission for obtaining the Certificate of Age-Friendly Municipality
Boris.Raj@gmail.com

City Municipality of Velenje
Nina Korelc, Office of Social Affairs
Nina.Korelc@Velenje.si

Municipality of Brežice
Patricia Čular, Head, Department for Social Activities, Economy, Agriculture and Development
Patricia.Cular@Brezice.si

Municipality of Ivančna Gorica
Dušan Strnad, Mayor
Tomaž Smole, Vice Mayor
Obc.Ivancna.Gorica@siol.net

Municipality of Ivančna Gorica Age-Friendly Council
Milena Vrenčur, President
Former Principal, Gymnasium Josip Jurčič Ivančna Gorica
Milena.Vrencur@Ivancna-Gorica.si

Municipality of Krško
Klavdija Žibert, Senior Consultant for Health, Social Affairs and Sports
Peter Planinc, Head, Social Affairs Department
Klavdija.Zibert@Krsko.si; Peter.Planinc@Krsko.si

Municipality of Logatec
Mag. Nevenka Malavašič, Secretary, Head, Department of Social Activities
Nevenka.Malavasic@Logatec.si

Municipality of Loški Potok
Viljem Vesel, Director, Municipality Administration
Viljem.Vesel@Loski-Potok.si

Municipality of Metlika
Tjaša Kump Murn, Director, Municipality Administration
Tjasa.Kump.Murn@Metlika.si

Municipality of Mirna
Dušan Skerbiš, Mayor
Tanja Šinkovec, Director, Municipality Administration
Obcina@Mirna.siTanja.Sinkovec@Mirna.si

Municipality of Mislinja
Silva Sovič, Senior Adviser on General Affairs and Social Activities
Silva.Sovic@Mislinja.si

Municipality of Mokronog-Trebelno
Anton Maver, Mayor
Mojca Pekolj, Director, Municipality Administration
Zupan@Mokronog-Trebelno.si; Mojca.Pekolj@Mokronog-Trebelno.si

Municipality of Ribnica
Helena Mate, Director, Municipality Management
Jurij Košir, Senior Advisor for Social Activities, Department of Social and Economic Activities
Helena.Mate@Ribnica.siJurij.Kosir@Ribnica.si

Municipality of Sevnica
Mojca Sešlar, Head, Department of Social Activities
Mojca.Seslar@Obcina-Sevnica.si

Municipality of Sodražica
Darja Vetrih, Director, Municipality Administration
Darja.Vetrih@Sodrazica.si

Municipality of Šentrupert
Andrej Martin Kostelec, Mayor
Anne Marie Valentar, Director, Municipality Administration
Andrej.Kostelec@Sentrupert.siAnne.Marie.Valentar@Sentrupert.si

Municipality of Trebnje
Alojzij Kastelic, Mayor
Mag. Irena Starič, Acting Director, Municipality Administration
Alojzij.Kastelic@Trebnje.siDirektor_OU@Trebnje.si;

Municipality of Velike Lašče
Mag. Jerica Tomšič Lušin, Director, Municipality Administration
Mag. Barbara Pečnik, Senior Counselor for Social Activities
Jerica.Tomsic-Lusin@Velike-Lasce.si; Barbara.Pecnik@Velike-Lasce.si

Museum Posavje Brežice
Alenka Černelič Krošelj, Director
& President, Slovene Ethnological Society & Vice President, International Council of Museums – ICM, National Committee of Slovenia & Vice President, Association of Slovene Museums
Alenka.Cernelic.Kroselj@PMB.si

Museum Gorenjska Kranj
Ddr. Verena Vidrih Perko, Curator
Verena.Vidrih-Perko@Gorenjski-muzej.si

Museum Bela Krajina Metlika
Alenka Misja, Curator
Alenka.Misja@guest.arnes.si

Slovene Museum of Christianity Stična
Mag. Nataša Polajnar Frelih, Director
Natasa.Polajnar@MKS-Sticna.siinfo@MKS-Sticna.si

National Institute of Public Health Ljubljana
Martina Horvat, Patronage Coordinator, Centre for Protection, Prevention and Promotion Programmes Management
& Contact Person, Section of Nurses and Medical Technicians in the Patronage Activity, Nurses and Midwives Association of Slovenia
Martina.Horvat@NIJZ.si

National Institute of Public Health, Regional Unit Koper
Marina Sučić Vuković, MD
Marina.Sucic-Vukovic@NIJZ.si

National Institute of Public Health, Regional Unit Kranj
Alenka Hafner, MD, Head
Alenka.Hafner@NIJZ.si
Ria Jagodic
Ria.Jagodic@NIJZ.si

National Institute for Public Health, Unit Maribor
Dr. Olivera Stanojević-Jerković, MD
Olivera.Stanojevic@NIJZ.si

National Institute of Public Health, Regional Unit Murska Sobota
Tatjana Krajnc Nikolić,  MD, MScPH
& Coordinator, Pomurje Region Seniors Network
Martin Ranfl, DMD, Public Health Specialist
Tatjana.Krajnc-Nikolic@NIJZ.si; Martin.Ranfl@NIJZ.si

National Institute of Public Health, Regional Unit Ravne na Koroškem
Neda Hudopisk, MD, Head
Neda.Hudopisk@NIJZ.si

Helena Pavlič, Active & Healthy Aging
Helena.Pavlic@NIJZ.si

Non-governmental Organization Oreli Kamnik
Mag. Martina Ozimek, Director
Martina.Ozimek@guest.arnes.si

Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia
Marijan Papež, General Manager
Mag. Edmond Pajk, Deputy General Manager and Director of the Information Technology Sector
Mag. Domen Dolar, Head of Application Development
Lidija Šubelj, Head of Public Relations Service
Marijan.Papez@ZPIZ.si; Edmond.Pajk@ZPIZ.si; Domen.Dolar@ZPIZ.siLidija.Subelj@ZPIZ.si
Age-Friendly Institute / Starosti prijazen zavod 22.03.2021

People’s University of Nova Gorica
Tanja Krpan, Adult Education Organizer
Tanja.Krpan@LUNG.si

Public Company Ljubljana Passenger Transport
Mojca Mohar, Communications Consultant
Mojca.Mohar@LPP.si

Public Library Ivan Goran Kovačić Karlovac
Vedrana Kovač Vrana, Head, Central Library of Slovenes in Croatia
Vedrana@GkKa.hr

Public Library Miran Jarc Novo mesto
Petra Kovič, Head, Rental and Customer Service
Petra.Kovic@Nm.SIK.si
Brigita Lavrič, Study Section
Brigita.Lavric@Nm.SIK.si

Regional Chamber of Craft and Small Business Novo mesto
Mag. Emilija Bratož, Director
Emilija.Bratoz@OZS.si

Grammar School Ravne na Koroškem
Metka Čebulj, Psychology Teacher, Volunteer Program Coordinator
Meta.Cebulj@guest.arnes.si

Secondary School for Nursing, Slovenj Gradec
Mag. Jasna Kolar Macur, Councelor
Mentor & Mentors’ Coordinator, Voluntary Activities
Jasna.Kolar@SC-SG.si

School Center Slovenj Gradec
Mag. Gabrijela Kotnik, Director
Gabrijela.Kotnik@SC-SG.si

Senior, Elderly Help Center, Zagaj, Bistrica ob Sotli
Lidija Umek, Director
Lidija.Umek@gmail.com

Slovene Consumers Association, Ljubljana
Alina Meško, Project Manager and Journalist for Banking Services
Alina.Mesko@zps.si;

Slovenian Association of Occupational Therapists
Dr. Katarina Galof, President
Lecturer, Occupational Therapy Department, Faculty of Health Sciences, University of Ljubljana
Katarina.Galof@ZF.Uni-Lj.si

Slovenian Association of Physiotherapists 
Mag. Gabrijela Starc, Member, Committee on Professional and Ethics Issues
Starc.Gabrijela@gmail.com

Slovenian Railways
Jožica Prah, Passenger Transport Sales
Jozica.Prah@Slo-Zeleznice.si
Dubravka Urban, Marketing & Website Editing
Dubravka.Urban@Slo-Zeleznice.si

Slovenian Third Age University, National Association for Education and Social Inclusion
Urška Telban, Educational Programs Coordinator
Urska.Telban@UniverzaTri.si

Social Work Center Lower Podravje, Ptuj Unit
https://www.scsd.si/centri-za-socialno-delo/seznam-csd/csd-ptuj
Katja Svenšek, Home Help Coordinator
Katja.Svensek@gov.si

Statistical Office of the Republic of Slovenia
Tomaž Smrekar, Director-General
Martin Bajželj, Head, Publishing and Communication Sector
Tomaz.Smrekar@gov.si; Martin.Bajzelj@gov.si;

The Bank Association of Slovenia 
Mateja Lah Novosel, Retail Banking Co-ordination
Mateja.Lah-Novosel@ZBS-giz.si

Third Age University Trebnje
Patricija Pavlič, Director
Martina Podlesnik, Education Coordinator
Kristina Jerič, Adult Education Manager
Patricija.Pavlic@CIKTrebnje.siMartina.Podlesnik@CIKTrebnje.siKristina.Jeric@CIKTrebnje.si 

University of Maribor Centre for Professors Emeriti and Retired Higher Education Teachers

Dr. Jožica Knez Riedl, Professor Ret.
Member of the BoardUniversity of Maribor Centre for Professors Emeriti and Retired Higher Education Teachers
Jusa.Riedl@gmail.com

Dr. Lučka Lorber, Associate Professor Ret.
Member of the BoardUniversity of Maribor Centre for Professors Emeriti and Retired Higher Education Teachers
Lucka.Lorber@guest.UM.si

Ddr. Matjaž Mulej, Professor Emeritus
& Chairman of the Programme CommitteeInternational Science and Business Conference – IRDO
Matjaz.Mulej@UM.si

Third Age University Žalec
Marija Masnec, President
Masnec.Marija@gmail.com

In the Seniors 55+ eServices 2020 Guide, the links to the Active Aging Networks will be published.

Links

Related links are published at Slovenia Council for eServices Provision for the Seniors 55+.

Seniors Programs and Services Information Guide, July 2020

This Guide is designed to help seniors and their families stay informed about the assistance available to seniors in the province.

Alberta Government, Canada
Ministry Seniors and Housing
Seniors Services Division at Alberta Seniors and Housing
SH.ClientRelations@gov.ab.ca

The eRegion portal is powered by SRC d.o.o. Ljubljana

Attached documents: