eSeniors 55+ Network

eSeniors 55+ Network

eSeniors 55+ Network

If we tell someone everything we know, we still have everything left.

Omrežje e-seniorji 55+

Če nekomu povemo vse, kar vemo, nam še vedno vse ostane.

Links to the network’s meetings and publications in the period 2019-2023 are available here.

Content -Vsebina

Meetings / Sestanki

Purpose / Namen

Articles / Članki

Websites Interlinking / Povezovanje spletnih strani

Members / Člani

International Founding Members / Mednarodni ustanovni člani

International Contact Persons / Mednarodne kontaktne osebe

Meetings - Sestanki

Zoom sestanek v torek, 12.03.2024, 09:00 – 10:30

Delavnica o uporabi orodja ChatGPT 31.01.2024: Razprava o izkušnjah.

Anja Rebolj, vodja

Služba za izvajanje območne dejavnosti in razvoj, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

Anja.Rebolj@KMJ.si

 

Predstavitelji:

 

Alenka Grželj, članica Upravnega odbora

Društvo Pristan – Univerza za tretje življenjsko obdobje Koper

Projektni vodja, Digitalna pismenost

Koordinatorica skupine seniorjev, Projekt Finančna pismenost za odrasle

Alenka.Grzelj@guest.arnes.si

 

Rok Trdan, vodja IKT področja, organizator izobraževanja odraslih za področje vseživljenjske karierne orientacije in projektov ter svetovalec

Javni zavod Cene Štupar Ljubljana

Rok.Trdan@Cene-Stupar.si

 

Mag. Estera Možina

Andragoški center Slovenije

Kontaktna oseba, Finančna pismenost za odrasle 2022–2024

Ester.Mozina@ACS.si

 

Dr. Jože Gričar, zaslužni profesor, tajnik

Omrežje e-seniorji 55+

Joze.Gricar@UM.si

 

Kaj imajo skupnega seniorji, ChatGPT in finance?

Uporaba orodja ChatGTP za seniorje 55+. Poročilo o izvedbi delavnice.

pdf E-seniorji Delavnica ChatGPT 12.03.2024 Rok Trdan

Zoom sestanek Uporaba orodja ChatGPT za e-seniorje 55+ v torek, 16.01.2024, 09:00-10:30

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto v sodelovanju z Odborom za promocijo kulturne dediščine Mestne občine Novo mesto

 

Dr. Jože Gričar, zaslužni profesor

Tajnik, Omrežje e-seniorji 55+

Joze.Gricar@UM.si

 

Dr. Miha Japelj, predsednik

Odbor za promocijo kulturne dediščine Mestne občine Novo mesto

Franc.Pavel@t-2.net

 

Anja Rebolj, vodja

Služba za izvajanje območne dejavnosti in razvoj, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

Anja.Rebolj@KMJ.si

 

Kratke predstavitve

 

Matej Strgaršek, direktor

Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi

Matej.Strgarsek@Zag.sik.si

 

Bojan Uranjek, urednik spletne strani

Medobčinska splošna knjižnica Žalec

Bojan@Zal.sik.si

 

Dr. Dejan Pacek, bibliotekar

Knjižnica Brežice

Dejan.Pacek@Knjiznica-Brezice.si

 

Alenka Grželj, članica

Upravni odbor, Društvo Pristan, Univerza za tretje življenjsko obdobje Koper, Vodja projekta Digitalna pismenost

Vodja skupine Seniorji, Projekt Finančna pismenost za odrasle, Andragoški center Slovenije

Alenka.Grzelj@guest.arnes.si

 

Mag. Matej Ozebek, ravnatelj

Šolski center Celje

Matej.Ozebek@SC-Celje.si

 

Mag. Nada Tržan-Herman 

Društvo Klic upanja, Celje

Trzan.Herman@gmail.com

Purpose / Namen

An eSenior is a person who often uses the Internet for work and entertainment, including digital tools of all kinds. She/he is trained in the use of eTechnology and the successful use of available eServices provided by organizations in the environment. In the process of active aging, eSeniors connect to networks, which are a modern organizational form of an open and flexible society based on the use of eTechnology. eCollaboration of eSeniors is a condition for efficient and successful development of Silver Economy.

 

The purpose of the eSeniors 55+ Network is to promote the use of the Internet to support the activities of persons over 55 years of age. The network is at the core of active aging. It is bringing together the individuals – family members, friends, neighbours. A link to a business website may be posted.

eConnectivity with similar networks in Slovenia and worldwide is desired.

 

The members of the network are in the following cities: Brežice, Celje, Cerklje na Gorenjskem, Črnomelj, Idrija, Karlovac, Koper, Kosovelje na Krasu, Kranj, Ljubljana, Maribor, Metlika, Mokronog & Šentrupert, Nova Gorica, Novo mesto, Pivka, Radovljica, Ravne na Koroškem, Razkrižje, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica,  Škofja Loka, Trebnje, Vrhnika & Zaplana, Zagorje ob Savi, Žalec.

E-senior je oseba, ki za delo in zabavo pogosto uporablja internet vključno z digitalnimi orodji vseh vrst. Usposobljena je za uporabo e-tehnologije in uspešno izrabljanje razpoložljivih e-storitev, ki jih nudijo organizacije v okolju. V procesu aktivnega staranja se e-seniorji povezujejo v omrežja, ki so sodobna organizacijska oblika odprte in prilagodljive združbe, ki temelji na izrabljanju e-tehnologije. E-sodelovanje e-seniorjev je pogoj za učinkovito in uspešno razvijanje srebrne ekonomije.

 

Namen Omrežja eSeniorji je spodbujanje uporabe interneta za podporo aktivnostim oseb, ki so starejše kot 55 let. Omrežje je v jedru aktivnega staranja. Združuje posameznike – družinske člane, prijatelje, sosede.

Lahko je objavljena povezava na spletno stran podjetniške dejavnosti.

E-povezovanje s podobnimi omrežji je zaželeno.

 

Člani omrežja so v naslednjih mestih: Brežice, Celje, Cerklje na Gorenjskem, Črnomelj, Idrija, Karlovac, Koper, Kosovelje na Krasu, Kranj, Ljubljana, Maribor, Metlika, Mokronog & Šentrupert, Nova Gorica, Novo mesto, Pivka, Radovljica, Ravne na Koroškem, Razkrižje, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Škofja Loka,  Trebnje, Vrhnika & Zaplana, Zagorje ob Savi, Žalec.

Articles / Članki

Seniorji 55+, usposabljajmo se za uporabo e-storitev. Dr. Jože Gričar. Omrežje e-seniorji 55+, 08.05.2024.

Za starejše kmalu tudi program finančne pismenosti. Simona Fajfar. Delo,  24.04.2024.

Websites Interlinking / Povezovanje spletnih strani

Kaj imajo skupnega seniorji, ChatGPT in finance?

Na spletni strani Omrežja e-seniorji 55+ je bil nedavno objavljen članek z naslovom Kaj imajo skupnega seniorji, ChatGPT in finance?, ki je nastal kot poročilo po izvedbi delavnice Uporaba orodja ChatGPT za seniorje 55+, ki so jo izvedli v okviru izvajanja pilotnega programa Seniorji v akciji: Povečajmo svojo finančno pismenost.

Pri izvedbi delavnice so sodelovali tudi člani razvojne skupine za pripravo tega javnoveljavnega programa finančne pismenosti, ki so se že med snovanjem programa strinjali, da morajo programi finančne pismenosti vsebovati tudi vsebine digitalne pismenosti, saj se področji čedalje bolj prepletata. Spletno nakupovanje, mobilno bančništvo, virtualne plačilne kartice so le ene od stvari, ki povezujejo digitalno in finančno pismenost in ki jih moramo poznati, če se želimo v tem zapletenem svetu znajti in se počutiti varne.

Zato se organizatorji delavnice zavzemajo za to, da bi se čim več e-seniorjev, starejših od 55 let, naučilo uporabljati orodja umetne inteligence v svojem vsakdanjem življenju, kar bi bilo koristno tako za njih kot tudi za njihove svojce in prijatelje. Članku so pripeli tudi seznam povezav na spletne objave člankov, poročil in deklaracij, ki so na tem področju nastali v zadnjem letu in prek katerih lahko spoznate, do kakšnih pomembnih sprememb bo zaradi umetne inteligence prišlo na področju dela in bivanja in kako lahko ta koristno vpliva na naša življenja, tudi po 55. letu.

Vabijo, da tako delavnico organizirate tudi v vašem okolju in tako na enostaven način tudi starejšim predstavite, kakšne možnosti in koristi uporabe jim ponujajo orodja umetne inteligence.

Celoten prispevek si lahko preberete tudi tukaj.

Projekt Finančna pismenost za odrasle, Andragoški center Slovenije, 26.03.2024.

Members / Člani

Brežice

Sabina Stanič, M.Sc., Material processing and local history collection
Brežice Library
Sabina.Stanic@Knjiznica-Brezice.si

Celje

Nada Tržan-Herman, M.Sc., Pharmacist
Society Sopotnik – a call of hope, Celje
Trzan.Herman@gmail.com

Cerklje na Gorenjskem

Dr. Anamarija Kejžar, Teaching Assistant
Chair, Long-term Care Department, Faculty of Social Work, University of Ljubljana
Anamarija.Kejzar@FSD.Uni-Lj.si

Črnomelj

Janez Kure, M.Sc.
Črnomelj
macro@siol.net

Idrija

Metod Habe
Svetnik, Občina Idrija
Črnovrške novice, Novice iz Črnega Vrha nad Idrijo
Metod.Habe@gmail.com

Karlovac

Vedrana Kovač Vrana, Head of the Collection in Slovene, Central Library of Slovenes in Croatia linked to the Library Miran Jarc, Novo mesto
City Library “Ivan Goran Kovačić” Karlovac, Croatia
Vedrana@GKKa.hr

Koper

Alenka Grželj, Member, Management Board

Pristan Association, Third Age University Koper, Slovenia

Project Manager, Digital Literacy

Seniors Task Group Coordinator, Slovenian Institute for Adult – Education, Project Financial Literacy for Adults

Alenka.Grzelj@guest.arnes.si

 

Dolores Jakac, Head, Department for the Implementation of Regional and Border Tasks
Tjaša Jazbec, Regional Tasks Coordinator
Tina Saražin, Event Activities
Central Library Srečko Vilhar Koper
Dolores.Jakac@Knjiznica-Koper.siTjasa.Jazbec@Knjiznica-Koper.siTina.Sarazin@Knjiznica-Koper.si;

 

Dr. Boštjan Žvanut, Professor

Faculty of Health Science, University of Primorska

Bostjan.Zvanut@FVZ.UPr.si

Kosovelje & Pliskovica na Krasu

Ivan Bortolato
Cultural SectionPliskovica
Ivan@Bortolato.si

Dušan Luin, President
Village Community Kosovelje na Krasu, Slovenia
Member, eSeniors 55+ Network
Dusan.Luin@gmail.com

Ana Novak Velkavrh, Agricultural Engineer
Ana.Novak1.Velkavrh@gmail.com

Bogdan Soban, Generative Art
Bogdan@Soban-Art.com

Kranj

Marjeta Gros, Chief Editor
Faces of Slovenian Region. ONLINE Slovenian Biographical Lexicon (SBL) of Famous and Notable People from Slovenian Region and Slovenians Around the World
E-services for the elderlyKranj City Library
Marjeta.Gros@MKK.si

Dr. Gregor Lenart, Senior Lecturer
Faculty of Organizational Sciences, University of Maribor
Gregor.Lenart@UM.si

Dr. Drago Vuk, Chemical Technology Professor of the University of Maribor
Drago.Vuk@guest.UM.si

Ljubljana

Dr. Tomaž Amon, CEO, Bioanim Ljubljana – Center for Scientific Visualization
President, Slovene Chinese Friendship Association
Tomaz.Amon@Bioanim.com

Marija Beguš
SITOTISK BEGUŠ Ljubljana
SitotiskBegus@yahoo.com

Marko Beguš
SITOTISK BEGUŠ Ljubljana
SitotiskBegus@yahoo.com

William Blomstedt, Geographer and Beekeeper
WBlomst@gmail.com

Darja Bolka, Librarian
Head, Seniors Reading ClubOton Zupančič Library Ljubljana
Darja.Bolka@MKLj.si

Simona Fajfar, Journalist
Newspaper Delo Ljubljana
Simona.Fajfar@Delo.si

Dr. Matjaž Gams, Professor
Department of Intelligent Systems, Jozef Stefan Institute, Ljubljana
Chair, Organizing Committee, International Multiconference Information Society
Matjaz.Gams@IJS.si

Radojka Golob, Textile Technology
Radojka.Golob@gmail.com

Alenka Gričar, Fashion Designer
Alenka.Gricar@gmail.com

Dr. Jože Gričar, Professor Emeritus of the University of Maribor
Program Coordinator, Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegion
Editor, eRegion Portal & Secretary, eSeniors 55+ Network
Joze.Gricar@UM.si

Primož Gričar, M.Sc., Senior Lecturer
MLC Management and Law College Ljubljana
Development Director, Sapphir d.o.o. Ljubljana & Project Manager, Information System SAP S/4HANA, University of Ljubljana
Primoz.Gricar@Sapphir.si

Dr. Izidor Hafner, Assistant Professor, Ret.
Department of Mathematics, Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana
Recipient of the Medal of Freedom of the Republic of Slovenia for his merits in the introduction of computer science and logic in secondary schools and for his work with young people (2000)
Izidor.Hafner@FE.Uni-Lj.si

Marko Jeglič, MechanicaL Engineer

Iskra Avtomatika, Tela, Ljubljana

Marko.Jeglic@T-2.si

Ivan Jerom – Slikaso, Painter
JEROM IvanONLINE Slovenian Biographical Lexicon (SBL) of Famous and Notable People from Slovenian Region and Slovenians Around the World
IJSlikaso47@gmail.com

Dr. Tina Kompare Jampani, Senior Advisor
Slovenian Institute for Adult – Education, Ljubljana
Project Financial Literacy for Adults
Member, OECD International Network on Financial Education
Tina.Kompare.Jampani@ACS.si

Dr. Marjan Krisper, Associate Professor, Ret.
Faculty of Computer and Information Science, University of Ljubljana
Marjan.Krisper@FRI.Uni-Lj.si

Dušica Kunaver, President
Tourist and Cultural Association NAŠE GORE LIST, Ljubljana – Šentvid
Dusica@Kunaver.com

Dr. Tamara Lah Turnšek, Professor, Scientific Councilor
National Institute of Biology Ljubljana
President, Science-Research Class, Slovenian Academy of Engineering
The Talman Group, CSO Chief Science Officer
Tamara.Lah@NIB.si

Dubravko Lovrečić, Architect
Dubravko.Lovrecic@gmail.com

Vera Lovrečić, Architect
Vera.Lovrecic@gmail.com

Estera Možina, MSc, National Coordinator of OECD Adult Skills Surveys in Slovenia, Project Coordinator and Researcher
Slovenian Institute for Adult Education
Ester.Mozina@ACS.si

Dr. Majda Pahor, Professor Ret.
Faculty of Health Sciences, University of Ljubljana, Slovenia
Majda.Pahor@ZF.Uni-Lj.si

Dr. Vladislav Rajkovič, Professor Emeritus, Informatics
University of Maribor
Vladislav.Rajkovic@gmail.com

Metka Rojc, Radio Broadcasts Editor &  Sound Engineer for Radio Drama Sound
Rojc.Meta@gmail.com

Slavka Rozman
Rozman.Slavka@gmail.com

Ana Starešinič
Ljubljana
Editor, Preloka Website, South-Eastern part of Bela krajina Region
Ana.Staresinic@gmail.com

Barbara Škabar Cerar, Librarian
Information and Lending Department, National and University Library, Ljubljana
Barbara.Skabar-Cerar@NUK.Uni-Lj.si

Andreja Turman, Senior Professional, Student Career Counsellor
Faculty of Economics, University of Ljubljana
Andreja.Turman@gmail.com

Marija Velikonja, Editor, ADEES – eNewsLetter
Andragogic Association Slovenia & Student, Italian Language Class, Third Age University Ljubljana

Portal Obrazi slovenskih pokrajin
MVelikon@gmail.com

Maks Vreča, Economist, Data Processing Management
Maks.Vreca@gmail.com

Marija Zupanc
Marija.Zupanc.LJ@gmail.com

Rudi Zupanc
Marija.Zupanc.LJ@gmail.com

Tatjana Zupančič, Chemical Engineer

Data Processing, IBM Slovenia

Tatjana.Zupancic@T-2.si

Tadej Žugman, Architect & Painter
ArtTadeus Ljubljana
Tadeus.umetnost@gmail.com

Maribor

Dr. Jožica Knez Riedl, Professor Ret.
Member of the Board, University of Maribor Centre for Professors Emeriti and Retired Higher Education Teachers
Jusa.Riedl@gmail.com

Nataša Konec, Head
Department of the Third Age University, Maribor Public Library
Natasa.Konec@Mb.sik.si

Bojan Lorber, M.Sc., Chemical Technology
LorberBojan08@gmail.com

Zdravko Luketič, M.Sc., Painter
Counselor, City Municipality of Maribor
Zdravko.Luketic@gmail.com

Anže Mihelič, Teaching Assistant

Faculty of Criminal Justice and Security, University of Maribor

Anze.Mihelic@UM.si

Dr. Zdenka Pašić, President
Third Age University Maribor
Zdenka.Pasic@gmail.com

Dr. Borut Žalik, Professor
Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, University of Maribor
Borut.Zalik@UM.si

Metlika

Dr. Julij Nemanič, Enolog
Assistant Professor for Viticulture, Landscape Governance College Grm Novo mesto
Julij.Nemanic@A1mail.si

Nova Gorica

Darinka Kozinc. M.Sc., Writer, President
Local Community Solkan
Secretary, Association for Primorska
Darinka.Kozinc@gmail.com

Boris Nemec, M.Sc.

5920 Šempeter pri Gorici

Boris.Nemec@t-2.si

Novo mesto

Andrej Andrijanič, Mechanical Engineering
Committee Member, Cars and Caravans IMV Museum Collection
Miso.Andrijanic1@gmail.com

Čedomir Jakovljević, MBA, BSEE, Executive
Infotehna, Mentoring & Startup Investments, Novo mesto
Member, Business Angels of Slovenia
Cedo@Jakovljevic.si

Dr. Miha Japelj, Professor of Chemistry, Member, Slovenian Academy of Engineering
President, Novo mesto Cultural Heritage Promotion Committee
Mihael.Japelj@t-2.net

Dr. Peter Jerman, Lecturer and Advisor
European Business Studies, Alma Mater Europaea ECM, Maribor
P.Jerman@roj.si

Vedrana Kovač Vrana, Head of the Collection in Slovene
City Library “Ivan Goran Kovačić” Karlovac, Croatia
Central Library of Slovenes in Croatia linked to the Library Miran Jarc, Novo mesto
Vedrana@GKKa.hr

Marjeta Potrč, Social Protection Areas
Marjeta@mojster.si

Anja Rebolj, Head, Department for Regional Activities and Development
Library Miran Jarc Novo mesto
Coordinator, Seniors Contact Points, Public Libraries in Slovenia
Anja.Rebolj@Nm.sik.si

Ljuba Roženbergar, Chemical Engineer
DRozenbergar@gmail.com

Bojan Tomšič, M.Sc., Senior Lecturer
Procurator, KAKOVOST 2000, d.o.o. Novo mesto
TOMŠIČ BojanONLINE Slovenian Biographical Lexicon (SBL) of Famous and Notable People from Slovenian Region and Slovenians Around the World
Bojan.Tomsic@Kakovost2000.si

Pivka

Ernest Margon, Honorary Citizen & Council Member
Municipality of Pivka
President, Regional Unit, Primorsko-Notranjska Region, Slovenian Association Hospice
Ernest.Margon@gmail.com

Irena Margon, President
Lipa, Society for Local History and Culture
Editorial Board Member, Pivka News, Local Newspaper
Irena.Margon@gmail.com

Radovljica

Božena Kolman Finžgar, Ex Director
Library Anton Tomaž Linhart Radovljica
BKolman.Finzgar@rad.sik.si

Ravne na Koroškem

Irena Oder, M.Sc., Director
Dr. Franc Sušnik Central Carinthian Library, Ravne na Koroškem
Member, Municipality of Ravne na Koroškem Council
Irena.Oder@Rav.sik.si

Razkrižje

Monika Holc Ivanić, Director
Municipality Administration, Municipality of Razkrižje
Monika.Holc@Razkrizje.si

Slovenj Gradec

Monika Bokan, Moderator
Ksaver Meško Library Slovenj Gradec
Monika.Bokan@SG.sik.si

Jasna Kolar Macur,M.Sc., Councelor
Mentor & Mentors’ Coordinator, Voluntary Activities
Secondary School for Nursing, Slovenj Gradec
Jasna.Kolar@SC-SG.si

Vesna Penšek, Expert Collaborator
Ksaver Meško Library Slovenj Gradec, For Seniors
Vesna.Pensek@SG.sik.si

Dr. Silva Roncelli Vaupot, Assistant Professor Ret.
Faculty of Health and Social Sciences Slovenj Gradec
Former Dean, Faculty of Polymer Technology Slovenj Gradec
Silva.Roncelli@gmail.com

Draga Ropič, Director
Ksaver Meško Library Slovenj Gradec, For Seniors
Draga.Ropic@SG.sik.si

Anka Zajc, Volunteer at the Elderly Home Slovenj Gradec
AnkaZajc@gmail.com

Slovenska Bistrica

Patricija Breznikar, Director
Library Josip Vošnjak Slovenska Bistrica
Patricija.Breznikar@KJV.si

Franc Kociper, Štatenberg
Member of the Board, The Foundation for the Preservation of the Štatenberg Manor
Member, Tourist Association Štatenberg
Member, Art of Hosting
Kociper.Franc@gmail.com

Janja Pepelnak, Librarian
Library Josip Vošnjak Slovenska Bistrica
Janja.Pepelnak@KJV.si

Marjeta Resnik
Mountaineering Association of Slovenska Bistrica
MResnik953@gmail.com

Natalija Stegne, Librarian
Library Josip Vošnjak Slovenska Bistrica
Cooperation with the Maribor Regional Public Library
Natalija.Stegne@KJV.si

Šentrupert & Mokronog

Franc Bartolj, Mechanical Engineer
Bistrica, Šentrupert
Bartolj.Franc@siol.net

Škofja Loka

Miha Ješe, M.Sc., Former Mayor
Member, Municipal Council & Head of the International Cooperation
Municipality of Škofja Loka
Vice-President, Douzelage – European Town Twinning
Miha.Jese11@gmail.com

Trebnje

Petra Kušar Stojakovič, Director
Elderly Home Trebnje
Petra.Kusar.Stojakovic@DSO-Trebnje.si

Patricija Pavlič, Director
Trebnje Center for Education and Culture
Patricija.Pavlic@CIKTrebnje.si

Andreja Pleničar, Director
Library Pavel Golia Trebnje
Andreja.Plenicar@Knjiznica-Trebnje.si

Vrhnika & Zaplana

Štefan Skledar, Ethnologist, Zaplana
Mizni dol, Vrhnika
Initiator, Zaplana Symposium
Stefan.Skledar@inoks.si

Sonja Žakelj, Director
Cankar’s Library Vrhnika
Sonja.Zakelj@CKV.si

Zagorje ob Savi

Matej Strgaršek, Director
Library Mile Klopčič Zagorje ob Savi
Matej.Strgarsek@Zag.sik.si

Žalec

Majda Šoster, Agricultural Engineer
Žalec
Majda.Soster@gmail.com

Jolanda Železnik, Director
Žalec Inter Municipal Central Library
Jolanda@Zal.sik.si

International Founding Members /
Mednarodni ustanovni člani

Richard Adler, MBA, Chair, Age-Friendly Cupertino
Age Friendly Silicon Valley, Santa Clara County, USA
Distinguished Fellow, Institute for the Future (IFTF), Palo Alto, CA
RAdler@DigiPlaces.com

Dr. Luigi Campanella, Professor Emeritus, Environmental and Cultural Heritage Chemistry
Sapienza University of Rome, Italy
General Secretary, European Association of Professors Emeriti, Athens, Greece
Luigi.Campanella@UniRoma1.it

Monique Epstein, MA, Founder & Director
eSeniors – Network for eInclusion of Seniors and Active Aging, France
Monique.Epstein@gmail.com

Dr. Jože Gričar, Professor Emeritus, University of Maribor, Slovenia
Program Coordinator, Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegionMembers & Editor, eRegion Portal
Secretary, eSeniors 55+ Network
Joze.Gricar@UM.si

Dr. Tom O Mottl, Founder and President
Community Networks for Aging in Place Alliance, Boston, Massachusetts, USA
TOMottl@CNAPAlliance.org

International Contact Persons /
Mednarodne kontaktne osebe

Australia

Ross Bell, Group Work Support
Feros Virtual Seniors Centre, Qld, Feros Care, Coolangatta, City of Gold Coast, Queensland, Australia
New York Self Help Virtual Centre, New York, USA
RossBell1952@gmail.com

Dr. Nancy A. Pachana, FAPS, FASSA, Affiliate Professor of Clinical Geropsychology
School of Psychology, University of Queensland Business School, Australia
Program Lead, UQ Age Friendly University & Healthy Ageing Initiatives
Co-Director, UQ Ageing Mind Initiative
N.Pachana@psy.UQ.edu.au

Belgium

Julia Wadoux, M.Sc., Policy Manager on Healthy Aging and Accessibility
AGE Platform Europe, Brussels, Belgium
Julia.Wadoux@AGE-Platform.eu
Digitalisation of services: ensuring equal access to all, including older people of today and tomorrow. Julia Wadoux, 14 November 2022.

Botswana

Dr. Rebecca N Lekoko, Adjunct Professor
University of Botswana
Co-founder, Ageless Inspirations Charitable Organization
Member, Southern African Network under the auspices of PION, Pass it on Network
RNLekoko@gmail.com

Croatia

Dr. Aleksandar Erceg, Associate Professor
Faculty of Economics, J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia
International Center for Entrepreneurial Studies (ICES)
Aleksandar.Erceg@EFOs.hr

Dr. Jasna Krstović, Professor (Ret.), President
Academicus, Retired Professors Club, University of Rijeka, Croatia
Jasna.Krstovic@UniRi.hr

Dr. Sanja Smojver-Ažić, Professor
Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka, Croatia
Sanja.Smojver.Azic@FFRi.UniRi.hr

Dr. Vjeran Strahonja, Professor
Department of Information Systems Development, Faculty of Organization and Informatics, Varaždin, University of Zagreb, Croatia
Vjeran.Strahonja@FOI.UniZg.hr

France

Monique Epstein, MA, Founder & Director
eSeniors – Network for eInclusion of Seniors and Active Aging, France
Monique.Epstein@gmail.com

Germany

 Nicola Röhricht, Advisor for digitization and education, Project Manager, DigitalPakt Age
BAGSO – Federal Working Group of Senior Citizens’ Organizations eV, Bonn, Germany
Roehricht@BAGSO.de

Hungary

Gyula Ocskay, General Secretary
Central-European Service for Cross-Border Initiatives (CESCI), Budapest, Hungary
& Head, European Institute of cross-border studies, Budapest
Gyula.Ocskay@CESCI-net.eu

India

Himanshu Rath, Founder and Chairman
Agewell Foundation, New Delhi, India
In Special Consultative Status with The United Nations Economic and Social Council – ECOSOC since 2011
AgeWellFoundation@gmail.com

Dr. Mala Kapur Shankardass, Associate Professor, Sociologist, Gerontologist and Health Social Scientist
Maitreyi College, South Campus, University of Delhi, India
MKShankardass@gmail.com

Ireland

Joseph Musgrave, CEO
Home and Community Care Ireland, Dublin
Info@HCCI.ie

Italy

Dr. Luigi Campanella, Professor Emeritus, Environmental and Cultural Heritage Chemistry
Sapienza University of Rome, Italy
General Secretary, European Association of Professors Emeriti, Athens, Greece
Luigi.Campanella@UniRoma1.it

Kazakhstan

Gulbarshin Kassimanova, President
Astana U3A, Kazakhstan
G_Kassimanova@mail.ru

Anara Zhakupova
University of Third Age, Kazakhstan
AnaraZhakupova@gmail.com

Lithuania

Rita Slaitaite, Lithuanian EURAG Association, Vilnius. Lithuania
Member, European Federation of Older Persons – EURAG
SlaitRita@yahoo.com

Nepal

Dr. Lochana Shrestha, Chairman
Health Home Care Nepal
Member, National Senior Citizen Federation (NASCIF), Nepal
LochanaShrestha@gmail.com

Nigeria

Philomena Anyanwu, President
Association of Care Service Providers to Older Persons – ACSPOPIN
Abuja, Nigeria
AnyanwuPN@gmail.com

North Macedonia

Ljubomir Trajkovski, M.Sc., Principle Consultant, Founder
Trajkovski & Partners Management Consulting, Skopje
Ljubomir.Trajkovski@TPConsulting.com.mk

Slovakia

Dr. Dušan Šoltés, Professor & Director
e-Europe Research & Development Centre
Comenius University in Bratislava, Faculty of Management, Slovakia
Dusan.Soltes@FM.UniBa.sk

The Netherlands

Helen Mandl, Acting Secretary General
International Federation of Library Associations and Institutions – IFLA, The Hague
Library ICTs for seniors and healthy ageing, May 17, 2022.
Helen.Mandl@IFLA.org

United States of America

Richard Adler, MBA, Chair, Age-Friendly Cupertino
Age Friendly Silicon Valley, Santa Clara County, USA
Distinguished Fellow, Institute for the Future (IFTF), Palo Alto, CA
RAdler@DigiPlaces.com

Dr. Tom O Mottl, Founder and President
Community Networks for Aging in Place Alliance, Boston, Massachusetts, USA
TOMottl@CNAPAlliance.org

The eRegion portal is powered by SRC d.o.o. Ljubljana

Attached documents: