eMonument Ilka Vašte

eMonument Ilka Vašte

E-spomenik Ilki Vašte

Ilka Vašte, slovenska pisateljica 1961 Ilka Vašte, Slovene writer 1961

Ilka Vašte (born Burger), a Slovene writer, * June 2, 1891, Novo mesto, † July 3, 1967, Ljubljana.

Ilka Vašte is one of the most prolific Slovene novelists, with twelve long novels in fifth place among Slovene authors of historical novels. She attended elementary school in 1897–9 in Ribnica and 1899–1905 in Ljubljana. In 1905/6 she made a post-secondary school for girls and in 1906/7-1909/10 a teachers’ school in Ljubljana.

She taught as a substitute for 1910-1 in Krašnja, 1911-2 in Jesenice and at Breznica near Žirovnica. Then she was a provisional teacher at private schools in Trieste, 1913 definitely. She stayed in Trieste (Acquedotto) until 1919; here she married teacher August Vašte (originally from Zagorje ob Savi). Due to the Italian occupation of Trieste and her husband’s early death, she and her daughters moved to Ljubljana where she was teaching from 1919 to World War II at the First City Girl’s Civic School, and at the Ljubljana Grammar School from 1945 to retirement in 1949.

Construction of eMonument Ilka Vašte started on 26.o2.2020. It is connected with the Academy 2020: Digitize Novo mesto’s Cultural Heritage Materials.

The construction of this eMonument is part of a broader effort to encourage the eMonuments erection in Slovenia and in the eRegion of neighboring countries (Central Europe). The list of eMonuments is published at the Academy 2020: Digitizing the materials of Novo mesto’s cultural heritage.

Ilka Vašte (rojena Burger), slovenska pisateljica, * 2. junij 1891, Novo mesto, † 3. julij 1967, Ljubljana.

Ilka Vašte je ena najplodovitejših slovenskih romanopisk, saj je z dvanajstimi dolgimi romani na petem mestu med slovenskimi avtorji zgodovinskega romana.

Osnovno šolo je obiskovala  1897–9 v Ribnici in 1899–1905 v Ljubljani. V letu 1905/6 je naredila višjo dekliško šolo in 1906/7–1909/10 učiteljišče v Ljubljani.

Poučevala je kot suplentka 1910–1 v Krašnji, 1911–2 na Jesenicah in na Breznici pri Žirovnici. Nato jo bila provizorična učiteljica na zasebnih šolah v Trstu, 1913 tudi definitivno. V Trstu (Acquedotto) je ostala do 1919; tu se je poročila z učiteljem Avgustom Vaštetom (po rodu iz Zagorja ob Savi). Zaradi italijanske zasedbe Trsta in zgodnje moževe smrti se je s hčerkama preselila v Ljubljano in učila od 1919 do 2. svetovne vojne na I. mestni dekliški meščanski šoli, od 1945 do upokojitve 1949 pa na gimnaziji v Ljubljani.

Gradnja e-spomenika Ilki Vašte se je pričela 26.02.2020. Povezana je z Akademijo 2020: Digitalizirajmo gradiva kulturne dediščine Novega mesta.

Gradnja tega e-spomenika je del širših prizadevanj za spodbudo vzpostavljanja e-spomenikov v Slovenji in v e-regiji sosednjih držav (Srednji Evropi). Seznam e-spomenikov je objavljen na Akademija 2020: Digitalizirajmo gradiva kulturne dediščine Novega mesta.

Vsebina - Content

Utemeljitev – Rationale
Cilji – Objectives
Objavljene knjige Ilke Vašte – Published Books of Ilka Vašte
Reference – References
Člani skupine za vzpostavitev e-spomenika – Members of eMonument Establishment
Povezave na e-spomenike – Links to eMonuments

Utemeljitev – Rationale

Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta je na svojem sestanku 17.2.2020 dal pobudo, da se sestavi skupino zainteresiranih za vzpostavitev e-spomenika slovenski pisateljici Ilki Vašte, novomeški rojakinji.

Odbor je to storil na podlagi dobre izkušnje s spominsko e-ploščo Novomeščanom, ki so v letu 1744 razumeli pomen izobraževanja in imeli pogum, da so cesarici Mariji Tereziji predlagali, da v Novem mestu ustanovi gimnazijo. Cesarica Marija Terezija je izdala Ustanovno listino novomeške gimnazije 8.8.1746, prve javne gimnazije v monarhiji. Spominska e-plošča je bila vzpostavljena ob občinskem prazniku Novega mesta 7.4.2018. Na tej podlagi je Mestna občina Novo mesto v sodelovanju s Krko d.d. Novo mesto 4.10.2018 namestila spominsko ploščo na stavbi stare novomeške gimnazije (današnje Glasbene šole Marjana Kozine).

Novo mesto Cultural Heritage Promotion Committee at its meeting on 17.2.2020 initiated the formation of a group of individuals interested in establishing an eMonument to the Slovenian writer Ilka Vašte, a Novo mesto native.

The committee did so on the basis of good experience with the commemorative ePlaque of the Novo mesto residents, who in 1744 understood the importance of education and had the courage to propose to Empress Maria Theresa to establish a grammar school in Novo mesto. Empress Maria Theresa issued the Founding Charter of the Novo mesto Grammar School on 8.8.1746, the first public gymnasium in the monarchy. A commemorative ePlaque was established on the occasion of the Novo mesto municipal holiday on April 7, 2018. On this basis, the Municipality of Novo mesto in cooperation with Krka d.d. Novo mesto installed a commemorative plaque on October 4, 2018 on the building of the old Novo mesto Gymnasium (today’s Marjan Kozina School of Music).

Cilji – Objectives

  • Izrabiti priložnosti digitaliziranja knjig in objave e-knjig na portalu.
  • Izraziti zahvalo pisateljici Ilki Vašte za “spomenike”, ki jih je ustvarila številnim slavnim Slovencem.
  • Spodbuditi branje e-knjig.
  • Pridobiti izkušnje z vzpostavljanjem e-spomenika.

E-knjige pisateljice Ilke Vašte so objavljene v digitalni knjižnici Slovenije – dLib.

Povezave na e-objave kulturne dediščine Novega mesta so na voljo na spletni strani Promocija kulturne dediščine Novega mesta.

Nagrobni spomenik družine Gričar

Nagrobnik družine Gričar – Foto Alenka Gričar

V stolni (kapiteljski) cerkvi sv. Nikolaja je nagrobnik protestantske družine Gričar iz 16. stoletja, ki jih v svojem zgodovinskem romanu Gričarji opisuje pisateljica Ilka Vašte (1891-1967), po rodu iz Novega mesta. Gregor Lotrič: STOLNA cerkev sv. Nikolaja, Novo mesto, 2007.

Člani skupine za vzpostavitev e-spomenika
Members of eMonument Establishment

Dr. Tomaž Amon, direktor
Bioamin Ljubljana
& predsednik upravnega odbora, Društvo Slovensko – kitajskega prijateljstva
Tomaz.Amon@Bioanim.com

Kasilda Bedenk, profesorica
Inštitut za slavistiko, Univerza Karla in Franca v Gradcu, Avstrija
Kasilda.Bedenk@Uni-Graz.at

Dr. Milena Mileva Blažić, redna profesorica
Oddelek za razredni pouk¸ Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
Milena.Blazic@PeF.Uni-Lj.si

Dr. Silvija Borovnik, redna profesorica
Oddelek za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru
Silvija.Borovnik@um.si

Dr. Marijan Dović, višji znanstveni sodelavec
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti
Marijan.Dovic@ZRC-SAZU.si

Alenka Gričar, oblikovalka
Omrežje e-seniorji 55+
Alenka.Gricar@gmail.com

Dr. Jože Gričar, zaslužni profesor Univerze v Mariboru
Programski koordinator, Medobčinska pobuda: Čezmejno e-sodelovanje v e-regiji, Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegions; Members
Joze.Gricar@UM.si

Mag. Nataša Jakopin, višja svetovalka za protokol in mednarodne odnose
Kabinet župana, Mestna občina Novo mesto
Natasa.Jakopin@Novomesto.si

Dr. Jožica Jožef Beg, profesorica slovenščine in diplomirana bibliotekarka
Šolski center Novo mest & predsednica, Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine
Jozica.Beg@guest.arnes.si

Mag. Ksenija Kovačec Naglič, vodja
Informacijsko-dokumentacijski center za dediščinoDirektorat za kulturno dediščino, Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
Ksenija.Kovacec@gov.si

Mag. Igor Likar, dramaturg, predsednik
Komisija za zaščito kulturne in naravne dediščine, vodja, Projekt Slovenska pisateljska pot – SPP, Društvo slovenskih pisateljev – DSP
& Režiser Prvak, Uredništvo igranega programa Radio Slovenija, RTV Slovenija, Ljubljana
Igor.Likar@RTVSlo.si

Darja Peperko Golob, vodja
Domoznanski oddelek in Posebne zbirke Boga Komelja, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Darja.Golob-Peperko@Nm.sik.si

Metka Rojc, režiser in tonski mojster radijskih iger za otroke in odrasle, v pokoju
Radio Ljubljana
Rojc.Meta@gmail.com

Marija Visenjak, predstavnica dedičev avtorskih pravic pisateljice Ilke Vaštetove
Ljubljana
Maja.Visenjak1@gmail.com

Dr. Ines Vodopivec, pomočnica ravnatelja za vodenje strokovnega dela
Narodna in univerzitetna knjižnica – NUK
& docentka, Nova Univerza Nova Gorica
Ines.Vodopivec@NUK.Uni-Lj.si

Maja Žunič Fabjančič, vodja
Projekt pozabljena polovica Novega mesta & vodja, Regijsko stičišče za nevladne organizacije Jugovzhodne Slovenije
Regijski NVO center, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
Maja.Zunic@drpdnm.org

Reference - References

Ilka Vašte: Gričarji, Zgodovinski roman. Knjižnica Janeza Trdine, Svet Svobod in prosvetnih društev okraja Novo mesto, 1956

Erna Muser: Vašte, Ilka (1891–1967). Slovenski biografski leksikon: 13. zv. Trubar – Vodaine. Alfonz Gspan, Jože Munda in Fran Petrè Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1982.

Silvija Borovnik: Reformacija v zgodovinskem romanu Ilke Vašte Gričarji. 500 let reformacije. Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnost, Evangeličanska cerkvena občina Maribor, 9.–10. 11. 2017, str. 345-354

Miriam Drev: Ilka Vašte: pisateljica, ki je slovensko preteklost prestavila v povesti iz davnih dni. V: Pozabljena polovica. Portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem. Monografija. Urednica dr. Alenka Šelih. Založba Tuma d.o.o Ljubljana in Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2007

Besede Ilke Vašte obogatile spominsko obeležje Rastoče knjige Novega mesta. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 2017

Ilka Vašte – pisateljica, ki je slovensko preteklost prestavila v povesti iz davnih dni. Projekt Pozabljena polovica Novega mesta, 2019

Ilka Vašte, pisateljica zgodovinskih in biografskih romanov. Kamra – digitalizirana kulturna dediščina slovenskih regij, 09.11.2021

Povezave na e-spomenike
Links to eMonuments

E-spomenik Fulbrightu – 4. julija 2020
Fulbright eMonument – 4th of July, 2020

E-spomenik Življenje Novomeščana Borisa Andrijaniča, mag. farmacije (1910-1993).
eMonument The Life of Boris Andrijanič, mr. ph., Novo mesto Citizen (1910-1993). Kamra, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, 15. maj 2020

E-spomenik Frančiškan z rastočo knjigo v Novem mestu – 11.3.2020
eMonument Franciscan with a Growing Book in Novo mesto – 3/11/2020) 

E-spomenik Ilki Vašte, 2020
eMonument Ilka Vašte, 2020

Rastoča knjiga jubilejnih e-knjig srednjih šol v Sloveniji 2019
Growing Book of the Grammar Schools’ Memory eBooks in Slovenia, 2019

Internetno spominsko obeležje Novomeščanom 1745. Akademija ob evropskem letu kulturne dediščine v Novem mestu, 2018
Internet Memorial to the Citizens of Novo mesto 1745. 25.5.2018 Novo mesto Academy at the European Year of Cultural Heritage

The eRegion portal is powered by SRC d.o.o. Ljubljana