Celebration of the 550th Anniversary of the Franciscans in Novo mesto

Celebration of the 550th Anniversary of the Franciscans in Novo mesto

Počastitev 550. obletnice frančiškanov v Novem mestu

The operation of the Franciscans in Novo mesto from October 30, 1469 to December 16, 2022

Content

Kip frančiškanu z rastočo knjigo odkrit 16.12.2022
A statue of a Franciscan with a growing book unveiled on 12/16/2022

E-spomenik Frančiškan z rastočo knjigo v Novem mestu – 11.3.2020
eMonument Franciscan with a Growing Book in Novo mesto – 3/11/2020

Sklepni dogodek / Closing Event

Simpozij ob 550. obletnici prihoda frančiškanov v Novo mesto: Prvo stoletje novomeškega frančiškanskega samostana
Symposium marking the 550th anniversary of the arrival of the Franciscans in Novo mesto: The first century of the Franciscan monastery in Novo mesto

Ob 550. obletnici prihoda Frančiškanov v Novo mesto jim Novomeščanke in Novomeščani izražamo zahvalo
At the occasion of the 550th anniversary of the arrival of the Franciscans to Novo mesto, the people give them gratitude

Korespondenca s papežem Frančiškom
Correspondence with the Pope Francis

Predhodni dogodki / Previous events
Povezave / Links

Kip frančiškanu z rastočo knjigo - Odkritje 16.12.2022

Frančiškan z rastočo knjigo. Mag. Jernej Mali, akademski kipar.

Počastitev 550. obletnice frančiškanov v Novem mestu

Vabilo na odkritje kipa  Frančiškan z rastočo knjigo v petek, 16. decembra 2022 ob 11. uri v Frančiškanski cerkvi: Mestna občina Novo mesto, Odbor za kulturno dediščino in Frančiškanski samostan Novo mesto.

pdf Frančiškan Odkritje kipa 16.12.2022 Vabilo

Nagovori ob odkritju kipa

Dr. Miha Japelj, profesor, predsednik, Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta & redni član, Inženirska akademija Slovenije
pdf Frančiškan z rastočo knjigo 16.12.2022 Miha Japelj

Mag. Gregor Macedoni, župan, Mestna občina Novo mesto
pdf Frančiskan z rastočo knjigo 16.12.2022 Gregor Macedoni

Dr. Janez Gabrijelčič, član, Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta & idejni vodja Rastoče knjige
pdf Frančiškan z rastočo knjigo 16.12.2022 Janez Gabrijelčič

Dr. Milček Komelj, izredni profesor, redni član, Slovenska akademija znanosti in umetnosti – SAZU & redni član, Evropska akademija znanosti in umetnosti (EASA)
pdf Frančiškan z rastočo knjigo 16.12.2022 Milček Komelj

Msgr. Stanislav Zore, Ljubljanski nadškof metropolit
pdf Frančiškan z rastočo knjigo 16.12.2022 Stanislav Zore

Tomaž Hočevar, gvardijan, Frančiškanski samostan Novo mesto

Kulturni program: Aja Koncilija in Jurij Dović, dijaka Gimnazije Novo mesto.
Vodja otvoritvene slovesnosti: Tomaž Koncilija, svetovalec, Gimnazija Novo mesto

Objave v e-medijih o odkritju kipa 16.12.2022

Frančiškan z rastočo knjigo. Akad. Milček Komelj. Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU), 19. dec. 2022.
Odkritje kipa frančiškan z rastočo knjigo, praznik novomeške kulture in frančiškanov. Škofija Novo mesto, 19. december 2022.
Frančiškan sredi mesta kot simbol hvaležnosti. Tone Gorjup. Radio Ognjišče, 19.12.2022.
Pred cerkvijo sv. Lenarta stoji Frančiškan z rastočo knjigo. Mestna občina Novo mesto, 19.12.2022.
Kip frančiškana z rastočo knjigo zahvala novomeškim frančiškanom. L. Markelj. Dolenjski list, 17.12.2022.
Frančiškan z rastočo knjigo. Video (1:54). Vaš kanal, 16.12.2022.
Odkrili skulpturo frančiškana z rastočo knjigo. MM. Družina, 16.12.2022.
V Novem mestu odkrili skulpturo frančiškana z rastočo knjigo. STA, 16.12.2022.
Slovesnost in odkritje kipa Frančiškan z rastočo knjigo, frančiškanska cerkev Novo mesto. Dolenjski list, 16.12.2022.
Slovesnost ob odkritju kipa Frančiškan z rastočo knjigo. Katoliška cerkev, 16.12.2022.

Objave v e-medijih o pobudi za postavitev kipa

Frančiškan z Rastočo knjigo. Vesna Slanc. Vaš kanal Novo mesto. Video 27:44, 30.05.2022.
Pobuda za kip frančiškana z rastočo knjigo. Vaš kanal Novo mesto. Video 2:10, 19.05.2020.
Frančiškanom bodo v zahvalo postavili kip. Slovenske novice, 15.03.2020.
Frančiškan z rastočo knjigo. Frančiškanski samostan Novo mesto, 14.03.2020.
Frančiškan z rastočo knjigo. Franci Koncilija. Kulturno društvo Severina Šalija Novo mesto, 14.03.2020.
Frančiškan z rastočo knjigo še letos v Novem mestu? Člani Odbora za promocijo kulturne dediščine Novega mesta. Lokalno.si, 13.3.2020.
V Novem mestu pobuda za postavitev kipa frančiškana z rastočo knjigo. RadioKrka, 12.03.2020.
Frančiškan z rastočo knjigo. V Novem mestu želijo postaviti kip frančiškana z rastočo knjigo. Jože Bartolj. Radio Ognjišče, 12.03.2020.
Frančiškan z rastočo knjigo v Novem mestu. Škofija Novo mesto, 12.03.2020.
Frančiškan z rastočo knjigo. Poklon novomeškim frančiškanom in vsemu, kar predstavljajo knjige. Simona Fajfar. Delo, 11.03.2020.
V Novem mestu pobuda za postavitev kipa frančiškana z rastočo knjigo. Slovenska tiskovna agencija – STA, 11.3.2020.

Frančiškanska knjižnica v Novem mestu

Knjižnica frančiškanskega samostana, Novo mesto, 1469–1800. Nacionalna lista Spomina sveta UNESCO. Izbor za leto 2022. Nacionalni odbor UNESCO za program Spomin sveta, 21. oktober 2022.
Inkunabule, ki so shranjene v frančiškanski knjižnici v Novem mestu, bodo digitalizirane. Franci Koncilija. Časnik, 06.07.2022.

Celebration of the 550th Anniversary of the Franciscans in Novo mesto: Unveiling of the statue Franciscan with the Growing Book 12/16/2022

Invitation to the unveiling of the statue Franciscan with the Growing Book on Friday, December 16, 2022 at 11 a.m. in the Franciscan Church: Novo mesto City Municipality, Cultural Heritage Committee and Novo mesto Franciscan Monastery.

Addresses at the unveiling of the statue

Dr. Miha Japelj, Professor, President, Novo mesto Cultural Heritage Promotion Committee & Regular Member, Engineering Academy of Slovenia
Gregor Macedoni, M.Sc., Mayor, Novo mesto City Municipality
Dr. Janez Gabrijelčič, Member, Novo mesto Cultural Heritage Promotion Committee & Idea Leader, The Growing Book
Dr. Milček Komelj, Associate Professor, Regular Member, Slovenian Academy of Sciences and Arts – SAZU & Regular Member, European Academy of Sciences and Arts (EASA)
Msgr. Stanislav Zore OFM, Metropolitan Archbishop of Ljubljana
Tomaž Hočevar, Guardian, Franciscan Monastery Novo mesto

Cultural program: Aja Koncilija and Jurij Dović, Students, Novo mesto Gymnasium
Leader of the Opening Ceremony: Tomaž Koncilija, Advisor, Novo mesto Gymnasium

Zbiranje prispevkov

Zbiranje prispevkov za postavitev kipa Frančiškan z rastočo knjigo v Novem mestu

Odboru za promocijo kulturne dediščine Novega mesta si zelo želimo, da se dostojno oddolžimo patrom frančiškanom za vse njihove velike dosežke ob praznovanjih 550. letnice njihovega prihoda v Novo mesto v letu 1469. Po posvetovanju z mnogimi Novomeščani, v tesnem v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto in z uglednimi gospodarstveniki in posamezniki smo se v Odboru odločili, da v letu 2022 postavimo na Frančiškanskem trgu, pred frančiškansko cerkvijo kip Frančiškana z rastočo knjigo. Prihod patrov frančiškanov in njihova ustvarjalnost in nesebična pomoč prav vsem našim ljudem so prinesli v naše Novo mesto ogromen preporod in napredek na področju kulture in gospodarstva. Frančiškani so izgradili ugleden samostan, ustvarili veliko knjižnico, ustanovili so razne šole in 8. avgusta 1746 najstarejšo terezijansko gimnazijo v takratni habsburški monarhiji v našem Novem mestu, kar predstavlja čudovit biser naše kulturne dediščine. Našo gimnazijo je ustanovila cesarica Marija Terezija in tako ugodila gorečim željam takratnih uglednih Novomeščanov in predvsem novomeških frančiškanov. Patri frančiškani so resnični pionirji in začetniki novega razvoja Novega mesta in Dolenjske! S tem kipom bomo tudi kulturno obogatili in olepšali Frančiškanski trg in Glavni trg in tako obogatili paleto novomeških znamenitosti!

Denar zbiramo na posebnem računu pri Frančiškanskem samostanu odprtem pri NLB. Številka računa je SI56 0297 0009 2265 498 z obveznim pripisom: Za frančiškana z rastočo knjigo.

Napisano z ljubeznijo in predanostjo do Novega mesta in naših prednikov.

Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta

prof. dr. Miha Japelj, predsednik
zasl. prof. dr. Jože Gričar, namestnik predsednika
dr. Janez Gabrijelčič, član

E-spomenik Frančiškan z rastočo knjigo v Novem mestu – 11.3.2020
eMonument Franciscan with a Growing Book in Novo mesto - 3/11/2020

Frančiškan z rastočo knjigo Franciscan with a growing book

Frančiškan z Rastočo knjigo. Vesna Slanc, Vaš kanal Novo mesto, 30.05.2022. Video.

E-spomenik Frančiškan z rastočo knjigo v Novem mestu – 11.3.2020

Zaradi prepoznavne vloge frančiškanov v Novem mestu in širše ter bogastva arhitekture na Frančiškanskem trgu želi Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta na razsežnost pomena frančiškanov opozoriti s postavitvijo kipa Frančiškan z Rastočo knjigo.

Rastoča knjiga je projekt, s katerim imamo Slovenci priložnost izraziti svojo hvaležnost za življenje s knjigo od samih začetkov pismenosti pa do danes. V živem stiku s knjigo se je stoletja krepila zavest o sožitju slovenske besede v množici jezikov, ki nas obdajajo. Iz slovenske besede so izrasle naša kultura, umetnost in znanost. Vse to je odprlo možnost, da kot posamezniki in narod v duhu sporočila mednarodnega projekta Združene rastoče knjige sveta, katerega duhovni oče je Novomeščan dr. Janez Gabrijelčič, stopamo po poti nenehne rasti: od dobrega k boljšemu, od boljšega k odličnemu.

Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta prijazno vabi vse meščane Novega mesta, podjetja, organizacije, gimnazijce, maturante in tiste, ki so z Novim mestom kakorkoli povezani, kakor tudi vse ljudi dobre volje, da udejanjanje omenjenega projekta pomagajo uresničiti z denarnimi prispevki. Denar lahko nakažete na račun: NLB Novo mesto, LJBASI12X, SI56 0284 3026 3006 950.

E-spomenik Frančiškan z rastočo knjigo je bil vzpostavljen 11. marca 2020 z novinarsko konferenco v obednici Frančiškanskega samostana v Novem mestu. Gradnja tega e-spomenika je del širših prizadevanj za spodbudo vzpostavljanja e-spomenikov v Slovenji in v e-regiji sosednjih držav (Srednji Evropi). Seznam e-spomenikov je objavljen na Akademija 2020: Digitalizirajmo gradiva kulturne dediščine Novega mesta.

Objave:

V Novem mestu pobuda za postavitev kipa frančiškana z rastočo knjigo. Slovenska tiskovna agencija – STA, 11.3.2020
Frančiškan z Rastočo knjigo. Poklon novomeškim frančiškanom in vsemu, kar predstavljajo knjige. Simona Fajfar, Delo, 11. marec 2020
Še letos bi radi postavili kip frančiškana z rastočo knjigo. L. Markelj. Dolenjski list, 12.3.2020
Frančiškan z rastočo knjigo še letos v Novem mestu? Člani Odbora za promocijo kulturne dediščine Novega mesta. Lokalno.si, 13.3.2020
V Novem mestu pobuda za kip frančiškana s knjigami. Zgodovina novomeških frančiškanov je tudi zgodovina Novega mesta. A.J. MMC RTV SLO, 11. marec 2020
Frančiškan z rastočo knjigo. Franci Koncilija. Kulturno društvo Severina Šalija Novo mesto, Zgodilo se je, 14. 03. 2020

eMonument Franciscan with a Growing Book  in Novo mesto – 3/11/2020

Due to the recognizable role of the Franciscans in Novo mesto and beyond and the richness of architecture in the Franciscan Square, the Novo mesto Cultural Heritage Promotion Committee wants to draw attention to the dimension of the importance of the Franciscans by erecting a statue of Franciscan with the Growing Book.

A growing book is a project by which Slovenes have the opportunity to express their gratitude for living with the book from the very beginning of literacy to the present. Through the contact with the book, for centuries the awareness of the coexistence of the Slovene word in the multitude of languages surrounding us has been growing. Our culture, art and science have grown out of the Slovene word. All this opened the possibility for the individuals and the nation to communicate in the spirit of the international project United Growing Books of the World, whose spiritual father is Dr. Janez Gabrijelčič, Novo mesto citizen. In the project, we are following the path of continuous growth: from good to better, from better to excellent.

The Committee for the Promotion of the Cultural Heritage of Novo mesto kindly invites all citizens of Novo mesto, companies, organizations, high school students, high school graduates and those who are in any way connected with Novo mesto, as well as all people of good will, to help the realization of the said project through financial contributions. You can transfer money to: NLB Novo mesto, LJBASI12X, SI56 0284 3026 3006 950.

An eMonument to a Franciscan with a Growing Book was erected on March 11, 2020 with a press conference in the refectory of the Franciscan Monastery Novo mesto. The construction of this eMonument is part of a broader effort to encourage the eMonuments erection in Slovenia and in the eRegion of neighboring countries (Central Europe). The list of eMonuments is published at the Academy 2020: Digitizing the materials of Novo mesto’s cultural heritage.

 

Frančiškan z rastočo knjigo                                                       Franciscan with a growing book

Sklepni dogodek
Closing Event

Slovesna akademija ob 550-letnici prihoda frančiškanov v Novo mesto, 6. 1. 2020
Academy on the occasion of the 550th anniversary of the arrival of the Franciscans in Novo mesto, 6 January 2020

6.1.2020: Akademija ob 550-letnici prihoda frančiškanov v Novo mesto, Nova24TV, video

 

Simpozij ob 550. obletnici prihoda frančiškanov v Novo mesto:
Prvo stoletje novomeškega frančiškanskega samostana

Lokacija: Frančiškanski samostan Novo mesto, Samostanska obednica, Frančiškanski trg 1, 8000 Novo mesto
Datum: Sreda, 6. novembra 2019, 9:00 – 13:00

Program

 

Povzetki – Summaries

doc Franciscans in Novo mesto 550 Years Povzetki Summaries

1. sklop 9:00 – 10:45

Predseduje:
Mag. Mitja Sadek, direktor
Zgodovinski arhiv Ljubljana

09:00 – 09:15
Uvodni pozdrav      
Tomaž Hočevar, gvardijan, Frančiškanski samostan Novo mesto

09:15 – 09:45
Novo mesto na prehodu iz srednjega v novi vek
Dunja Mušič, Zgodovinski arhiv Ljubljana, enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto

09:45 – 10:15
Cerkvene razmere v Novem mestu in okolici v prvih desetletjih frančiškanskega samostana
Dr. Jure Volčjak, vodja
Sektor za varstvo najstarejšega arhivskega gradiva, Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike Slovenije

10:15 – 10:45
Plemeniti podporniki novomeških frančiškanov v času njihovega prihoda     
Dr. Janez Weiss, Mestna muzejska zbirka Črnomelj – RIC Bela krajina

2. sklop 11:15 – 13:00

Predseduje: Jure Volčjak, vodja
Sektor za varstvo najstarejšega arhivskega gradiva, Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike Slovenije

11:15 – 11:45
Prvo stoletje novomeškega frančiškanskega samostana v korniških virih          
Dr. Matej Hriberšek, docent, Univerza v Ljubljani

11:45 – 12:15
Novomeški frančiškanski samostan in avstrijska provinca       
Dr. Jože Škofljanec, Sektor za varstvo arhivskega gradiva s področja zdravstva, šolstva, gospodarstva, društev, dela uprave in sodstva, Ministrstvo za kulturo. Arhiv Republike Slovenije

12:15 – 12:45
Stavbna zgodovina najstarejšega dela novomeškega samostana 
Dr. Janez Premk, Univerza v Mariboru, oddelek za umetnostno zgodovino

12:45 – 13:00
Sklep 

Organizatorja:

Frančiškanski samostan v Novem mestu in Slovenska Frančiškanska provinca sv. Križa

Soorganizatorji:

Mestna občina Novo mesto
Ministrstvo za kulturo –  Arhiv Republike Slovenije
Univerza v Ljubljani
Zgodovinski arhiv v Ljubljani in enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Mestna muzejska zbirka Črnomelj – RIC Bela krajina
Odbor za promocijo kulturne dediščine Novega mesta

Symposium marking the 550th anniversary of the arrival of the Franciscans in Novo mesto:
The first century of the Franciscan monastery in Novo mesto

Date: Wednesday, November 6, 2019, 9:00 – 13:00
Location: Franciscan Monastery Novo mesto, Monastery refectory, Frančiškanski trg 1, 8000 Novo mesto, Slovenia

Slovene is the working language of the Symposium.

Program

Part 1 9:00 – 10:45

Chair:
Mag. Mitja Sadek, Director
Historical Archives Ljubljana
Mitja.Sadek@zal-lj.si

09:00 – 09:15
Welcome speech.
Fr. Tomaž Hočevar, Guardian, Franciscan Monastery Novo mesto
Tomaz.Hocevar@RKC.si

09:15 – 09:45
Novo mesto in the transition from the Middle Ages to the New Age
Dunja Mušič, Historical Archives of Ljubljana, the Unit for Dolenjska and Bela krajina Novo mesto
Dunja.Music@guest.arnes.si

09:45 – 10:15
The church situation in Novo mesto and its surroundings in the first decades of the Franciscan monastery
Dr. Jure Volčjak, Head
Ministry of Culture, the Archives of the Republic of Slovenia
Jure.Volcjak@gov.si

10:15 – 10:45
Noble supporters of the Franciscans in Novo mesto at the time of their arrival
Dr. Janez Weiss, Municipal Museum Collection Črnomelj – RIC Bela krajina
Janez.Weiss@RIC-Belakrajina.si

Part 2 11:15 – 13:00

Chair:
Dr. Jure Volčjak, Head
Department for the Protection of the Oldest Archives, Ministry of Culture, the Archives of the Republic of Slovenia
Jure.Volcjak@gov.si

11:15 – 11:45
The first century of the Franciscan monastery in Novo mesto in Cornish sources
Dr. Matej Hriberšek, Assistant Professor, University of Ljubljana
Matej.Hribersek@guest.arnes.si

11:45 – 12:15
Franciscan Monastery in Novo mesto and the Austrian province
Dr. Jože Škofljanec, Sector for the Protection of Archives from the Fields of Health, Education, Business, Societies, Administration and Judiciary, Ministry of Culture, the Archives of the Republic of Slovenia
Joze.Skofljanec@gov.si

12:15 – 12:45
The building history of the oldest part of the Monastery in Novo mesto
Dr. Janez Premk, University of Maribor, History of Arts Department
Janez.Premk@UM.si

12:45 – 13:00
Conclusion

Organizers:

Franciscan Monastery in Novo mesto and Slovenian Franciscan Province of St. Cross

Co-organizers:

City Municipality of Novo mesto
Ministry of Culture – Archives of the Republic of Slovenia
University of Ljubljana
The Ljubljana Historical Archive and the unit for the Dolenjska and Bela Krajina Novo mesto
City Museum Collection Črnomelj – RIC Bela krajina
Novo mesto Cultural Heritage Promotion Committee

Ob 550. obletnici prihoda Frančiškanov v Novo mesto jim Novomeščanke in Novomeščani izražamo zahvalo

Novo mesto

Začela se je pomlad, ko se narava vsestransko prebuja in kliče k ustvarjalnosti. Vabi nas k razmišljanju, da naredimo še v  tem letu nekaj lepega in dobrega za naše drago Novo mesto. Če smo glede na začetek pomladi nekoliko romantični in pogledamo daleč nazaj v nastajanje morfologije zemlje, lahko ugotovimo svojevrstno ljubezen naše zelene dolenjske lepotice reke Krke do kraja, kjer je nastalo Novo mesto. Kot bi s svojimi okljuki in objemi ter sedmimi griči nakazovala in naročala: ljudje, naselite se tu, tu so doma dobre vibracije, plemenita atmosfera in prijazna prihodnost.

Ljubezen je torej v Novem mestu prisotna že zelo dolgo. Ljubezen v najširšem smislu predanosti, nesebičnem dajanju in ustvarjanju. Ljudje so tu, v nam znani zgodovini, živeli že pred več kot dvema tisočletjema. In živeli so kultivirano, saj nam tako kažejo izkopanine. S kakšno ljubeznijo so izdelovali razne izdelke in kako umetelno so jih umetniško obdelovali kažejo njihove in naše situle! Kako lepe zapestnice, ogrlice in drug lep nakit so izdelovali za svoje ženske! Pa tudi druge izdelke za svojo rabo in menjavo!

In s kašno zagnanostjo so Novomeščani  gradili svoje mesto, obzidja, mostove, znamenite hiše, cerkve, samostane, šole, kulturne domove, knjižnice, delavnice, tovarne. Za nas  Novomeščane je to eno izmed najlepših mest na svetu!

Tudi naše Julije Primic Scheuchenstuhl, ki je živela v Novem mestu in je na šmihelskem pokopališču tudi pokopana, ne smemo pozabiti. In z njo povezane Prešernove Poezije ter najlepše ljubezenske pesmi napisane v našem jeziku.

In koliko umetnikov, znanstvenikov, drugih mislecev in mojstrov je v času, odkar je bilo leta 1365 ustanovljeno Novo mesto, tu živelo in z ljubeznijo ustvarjalo svoja dela! V Novem mestu so živeli in še živijo izjemni gospodarstveniki. S kakšnim elanom ter globalnim, strateškim razmišljanjem so ustvarjali proizvodne zmogljivosti in udejanjali razmere, ki dajejo lepe možnosti razvoja tudi za naše mlade!

Ne nazadnje je bila tu rojena tudi Rastoča knjiga, ki na svojstven način prikazuje vsestransko ljubezen do svojega naroda in njegovega razvoja. Z Združenimi rastočimi knjigami sveta pa tudi na nujnost sožitja in aktivnega povezovanja med narodi.

Posebna dragotina in neizmerno duhovno razkošje pa se je za Novo mesto pričelo, ko so k nam prišli frančiškani pred 550-timi leti. S svojim znanjem in delovanjem so postavljali temelje Novega mesta. Prav na vseh področjih, zlasti še na širjenju znanja in izobraževanja Novomeščanov in okoliških prebivalcev. Z izgradnjo samostana, knjižnice, več vrst šol in gimnazije so bili pionirji razvoja nenehno rastočega Novega mesta.

Posebej moramo poudariti, da so prav naši novomeški patri frančiškani bistveno prispevali pri skupnih prošnjah in zahtevah naših takratnih ustvarjalnih, domoljubnih in trmastih prednikov Novomeščanov, naslovljenih na  cesarico Marijo Terezijo, da je prav v našem Novem mestu, v naši Sloveniji, že 8. avgusta 1746 ustanovila javno gimnazijo – prvo v habsburški monarhiji. In leta kasneje na Dunaju in v drugih mestih velike avstroogrske države!

Kot izobraževalna in kulturna ustanova je imela »naša« gimnazija od svoje ustanovitve dalje izjemno pomembno vlogo v kulturnem, znanstvenem, gospodarskem in političnem življenju Slovencev. Na naši šoli so se izobraževali številni znanstveniki, umetniki in gospodarstveniki. Na primer,  Josip Plemelj, Ivan Tavčar, Oton Župančič, Slavko Grum, Božidar Jakac, Miran Jarc, Dragotin Kette, Marjan Kozina, Anton Podbevšek, Vladimir Lamut, Pino Mlakar, Marjan Mušič, Leon Štukelj, Boris Andrijanič in še mnogi drugi!

Za naše Novomeščane in vse okoliške prebivalce so bili takrat naši frančiškani praktično vse: učitelji, zdravniki, lekarnarji, svetovalci pri malem gospodarstvu in obrti, pri kmetovanju, vsepovsod. Kmalu po ustanovitvi novomeške gimnazije se je ponovno v Novem mestu obnovila in bistveno povečala gospodarska in družbena rast; v Novo mesto so prihajali dijaki iz Dolenjske, Bele krajine in drugih slovenskih pokrajin, iz Avstrije, Češke, Madžarske in drugih pokrajin. V gimnaziji so profesorji poučevali najprej v latinščini, nato v nemščini in končno tudi v slovenščini. Takrat so bili časi vzpona in napredka našega Novega mesta in naše Dolenjske. Novomeškim frančiškanom dolgujemo globoko zahvalo za vse, kar so  storili za dobrobit našega mesta.

Da bi konkretizirali omenjeno zahvalo, smo se v Odboru za kulturno dediščino Novega mesta in po posvetovanju z mnogimi Novomeščani odločili, da v septembru 2019 v sodelovanju z ustreznimi organi postavimo na Frančiškanskem trgu, pred frančiškansko cerkvijo, kip Frančiškana z Rastočo knjigo. S kipom bomo oplemenitili Frančiškanski trg, razširili lepoto novega Glavnega trga ter obogatili paleto znamenitosti Novega mesta!

Dr. Janez Gabrijelčič
Dr. Miha Japelj, profesor
Dr. Jože Gričar, zaslužni profesor
Častni občani Mestne občine Novo mesto & Člani Odbora za promocijo kulturne dediščine Novega mesta

Novo mesto, 28.3.2019

At the occasion of the 550th anniversary of the arrival of the Franciscans to Novo mesto, the people give them gratitude

Novo mesto Cultural Heritage Promotion Committee

Spring is here, when nature awakens everywhere and calls for creativity. It invites us to think that this year we should do something nice and good for our beloved town of Novo mesto. If we are somewhat romantic at the beginning of the spring and look back far into the formation of the morphology of the Earth, we can find the unique love of our beautiful green Krka River for Dolenjska, where Novo mesto was formed. As if with its bends, embraces, and seven hills, it would suggest and order: People, settle down here, here are good vibrations, a noble atmosphere, and a friendly future.

We can say that love has been present in Novo mesto for a very long time. Love in the broadest sense of commitment, unselfish giving and creativity. Here, in the known history, people lived more than two thousand years ago. This was a cultural environment, as excavations show us. The amount of love built into various products and skill with which they manufactured them is visible in the situlas. They made beautiful bracelets, necklaces and other wonderful jewellery items for their women, as well as other products for their own use and exchange.

The people of Novo mesto built their city, walls, bridges, famous houses, churches, monasteries, schools, cultural homes, libraries, workshops, factories, with great enthusiasm. For us, the people of Novo mesto, this is one of the most beautiful towns in the world!

We must not forget our Julija Primic Scheuchenstuhl, who lived in Novo mesto and is buried in the Novo mesto – Šmihel cemetery. Prešeren’s Poetry , associated with her, are the most beautiful love poems written in our language.

Many artists, scientists, other thinkers and artisans of the time lived and worked with love in Novo mesto since its founding in 1365. Many outstanding economists lived and still live in Novo mesto. With their zeal and global, strategic thinking, they have created production capacities and implemented the conditions that provide good opportunities for our youth, too.

Last but not least, the Growing Book was born here, which in its own way illustrates the all-round love for its people and development. With the United Growing Books of the World, it also points to the need for coexistence and active interaction among nations.

A time of development and immense spiritual splendour began for Novo mesto when the Franciscan monks came to us about 550 years ago. With their knowledge and work, they laid the foundations of Novo mesto in all areas, especially in the dissemination of knowledge and education for the people of Novo mesto and the surrounding area. With the construction of the monastery, the library, several types of schools, and a gymnasium, they were the pioneers of the development of the constantly growing Novo mesto.

In particular, we have to emphasize that our Franciscans were a major contributor to the common requests and demands of our creative, patriotic, and stubborn ancestors in Novo mesto, addressed to the Empress Maria Theresa to have a gymnasium built in there. On August 8, 1746, she founded the Novo mesto Gymnasium – the first public gymnasium in the Habsburg monarchy. Years later, gymnasiums were founded in Vienna and other cities of the great Austro-Hungarian Empire, too.

As an educational and cultural institution, “our” gymnasium has had an extremely important role in the cultural, scientific, economic, and political life of Slovenes since its founding in 1365. Many of our scientists, artists, and economists studied at our school, for example, Josip Plemelj, Ivan Tavčar, Oton Župančič, Slavko Grum, Božidar Jakac, Miran Jarc, Dragotin Kette, Marjan Kozina, Anton Podbevšek, Vladimir Lamut, Pino Mlakar, Marjan Mušič, Leon Štukelj, Boris Andrijanič, and many others.

To the Novo mesto citizens and all the surrounding inhabitants of the time, the Franciscans represented practically everything: they were teachers, doctors, pharmacists, advisers for small business and craft sectors, as well as farming. Soon after the foundation of the gymnasium, the economic and social growth in Novo mesto was restored and even significantly increased. Students from DolenjskaBela krajina, and other Slovene regions, but also from Austria, the Czech Republic, Hungary, and other regions, came to Novo mesto. In the gymnasium, teachers first taught in Latin, then in German, and finally, in Slovene. That was the time of the rise and progress of Novo mesto and Dolenjska. We owe our thanks to the Novo mesto Franciscans for everything they have done for the benefit of our town.

In order to concretize our appreciation, we at the Novo mesto’s Committee for the Cultural Heritage, in consultation with many people of Novo mesto, and in cooperation with the relevant authorities, plan to erect a statue of a Franciscan with a Growing Book in September 2019. The statue will be erected on the Franciscan Square, in front of the Franciscan church. The statue will enrich the Franciscan Square, propagate the beauty of the new Main Square and enrich the spectrum of the sights of Novo mesto.

Dr. Janez Gabrijelčič
Dr. Miha Japelj, Professor
Dr. Jože Gričar, Professor Emeritus
Honorary Citizens of Novo mesto & Members, Novo mesto Cultural Heritage Promotion Committee

Novo mesto, April 14, 2019

Korespondenca s papežem Frančiškom
Correspodence with Pope Francis

Pope Francis

Člani Odbora za promocijo kulturne dediščine Novega mesta so se na sestanku 17.12. 2018 odločili, da napišejo pismo papežu Frančišku. Prosili so ga za blagoslov dogodkov, ki jih novomeščani organizirajo ob 550-letnici frančiškanov v Novem mestu. Pismo so poslali prek veleposlanika Republike Slovenije v Vatikanu, nj. odl. gospoda Tomaža Kunstla, in z navadno pošto na naslov Svetega sedeža dne 12.3.2019.

Papež je na pismo odgovoril 21. maja 2019 prek Msgr. Andreja Glavana, novomeškega škofa.

Pisma v slovenskem in italijanskem jeziku so objavljena na Franciscans in Novo mesto, Pope Francis letter May 21 2019.

Members of the Novo mesto Cultural Heritage Promotion Committee met at the meeting on 17.12. 2018 decided to write a letter to Pope Francis. He was asked for the blessing of the events organized by the locals to mark the 550th anniversary of the Franciscans in Novo mesto. The letter was sent via the Ambassador of the Republic of Slovenia to the Vatican, HE Mr Thomas Kunstel, and by regular mail to the Holy See on 12.3.2019.

The Pope replied to the letter via Msgr. Andrej Glavan, Bishop of Novo mesto on May 21, 2019.

Letters in Slovene and Italian are published at  Franciscans in Novo mesto, Pope Francis letter May 21 2019.

Previous events
Predhodni dogodki

The Celebration of the 550th Anniversary of the Franciscans in Novo mesto is a follow˗up of several previous events:

22.5.2019 Academy 2019 – Cultural Heritage ePromotion in the Krka & Kolpa/Kupa River Basin
26.5.2018 Empress Maria Theresa Gymnasiums Network. The Network was formed at the Novo mesto Academy at the European Year of Cultural Heritage  on May 25, 2018
25.5.2018 Novo mesto Academy at the European Year of Cultural Heritage
6.10.2017 Novo mesto, Slovenia & Karlovac, Croatia eCollaboration Gathering
8.9.2017 From Maria Theresa Gymnasium in 1746 to Academic Initiative in 2017

Povezave na publikacije v slovenščini
Links to the publications in Slovene

Frančiškanski samostan Novo mesto  Franciscan Monastery Novo mesto

Frančiškanski samostan Novo mesto

Simpozij ob 550. obletnici prihoda frančiškanov v Novo mesto. Vatican News, 6. november 2019

Simpozij o prvem stoletju novomeških frančiškanov. L. Markelj. Dolenjski list, 6.11.2019

V Novem mestu danes simpozij ob 550-letnici prihoda frančiškanov v mesto. STA, G. B., Demokracija, 6. november 2019

V Novem mestu letos obeležujejo pet stoletij in pol od prihoda reda frančiškanov. Živa Zakšek in Gvido Longar. Video, Vaš kanal, 30.10.2019

Frančiškani so učili tudi Leona Štuklja  – letos mineva 550 let od prihoda frančiškanov v Novo mesto. Tanja Jakše Gazvoda. Slovenske novice, 29.10.2019

550 let od prihoda reda frančiškanov v Novo mesto. Družina, 28. 10. 2019

550. obletnica prihoda frančiškanov v Novo mesto. MojaObčina.si, Novo mesto, 28. oktobra 2019

Papeža Frančiška povabili v Novo mesto. Dragana Stanković. Dnevnik, 28. oktober 2019

Pridiga nadškofa Stanislava Zoreta pri sveti maši ob 550-letnici frančiškanov v Novem mestu. Katoliška cerkev, 27.10.2019

V Novem mestu zaznamujejo 550-letnico prihoda frančiškanov v mesto. Radio Ognjišče, 26.10.2019.

V Novem mestu zaznamujejo 550-letnico prihoda frančiškanov v mesto. Slovenska tiskovna agencija, 24. oktobra 2019

550 let frančiškanov v Novem mestu. L. Markelj, Dolenjski list, 24.10.2019

Frančiškani v kolesju političnih sistemov 20. stoletja. Marija Čipić Rehar. Nadškofijski arhiv Ljubljana, I Kronika 67/1, 2019-08-26

S Frančiškom v prihodnost. Jože Potrpin, Družina, 17. 2. 2019

Rokopis frančiškanske kronike Mavra Fajdige (1777). Dr. Matej Hriberšek. Simpozij Obdobja 37, starejši mediji slovenske književnosti: rokopisi in tiski. Univerza v Ljubljani, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Ljubljana, 14.–16. november 2018, pp 95-103

Pregled tiskanega gradiva frančiškanske knjižnice v Novem mestu v 19. stoletju. Katarina Jaklitsch Jakše, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana. Simpozij Obdobja 37, starejši mediji slovenske književnosti: rokopisi in tiski. Univerza v Ljubljani, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Ljubljana, 14.–16. november 2018, pp 267-275

V Novem mestu smo že 545 let!  Br. Janez, 17. oktobra 2014

Frančiškanske korne knjige v Novem mestu iz 18. stoletja. Dr. Radovan Škrjanc, Muzikološki inštitut ZRC SAZU. De musica disserenda, 10.10.2014

Sobratom svojim v dediščino milo. Znanstveni simpozij ob 500-letnici Slovenske frančiškanske province sv. Križa. Frančiškani na Tromostovju v Ljubljani. Radio Vatikan, 12. in 13. september 2014

Zgodovinska in umetnostna dediščina frančiškanskih bratovščin. Dr. Ana Lavrič, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU. Acta historiae artis Slovenica, Znanstvena revija za umetnostno zgodovino / Scholarly Journal for Art History, 19/2, januar 2014

Frančiškani v SLO. Zgodovina Slovenske frančiškanske province svetega Križa. Bratje frančiškani, Jun 7, 2012

Samostan Device Marije de Insula prope Metlicam: k problematiki prihoda frančiškanov v Belo krajino. Škofljanec, Jože. Kronika, Zgodovina Slovenije – Sistory. Iz zgodovine Bele krajine, 29. septembra 2010, št. 3, str. 675-684

Pester cvet novomeške zgodovine. Ivo Žajdela. Družina, 8. 8. 2010

Vaša zgodba: Šentjernejčani in frančiškani v NUK-u. Lokalno.si, 17.7.2010

Signeti 16. stoletja: zgodovinski oris ob gradivu iz frančiškanskega samostana v Novem mestu. Vodopivec, Ines & Golob, Nataša. Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2006

Dvesto petindvajset let novomeške gimnazije. Zgodovinski oris 1746-1971. Milan Dodič. 225 let novomeške gimnazije. Gimnazija v Novem mestu 21.7.2071, str. 7- 507

Družbena in družabna vloga novomeške gimnazije do 1. svetovne vojne. Stane Granda. 250 let Gimnazije Novo mesto 1746–1996, Gimnazija Novo mesto 1996, str. 15-29

Gimnazija skozi čas. Suzana Malnar, Robert Šupe. 260 let gimnazije Novo mesto. Gimnazija Novo mesto, november 2006, str. 12-20

270 let Gimnazije Novo mesto 1746 – 2016. Gimnazija Novo mesto, november 2016, str. 147

Zapis o praznovanju 500-letnice samostana in cerkve v Novem mestu. V: Poročila Slovenske frančiškanske province Sv. Križa Ljubljana, leto XXVI, št. 11, 30. novembra 1972, str. 141-152. Pripravil: P. Ciril Božič, voditelj, Slovenski misijon Sv. bratov Cirila in Metoda, Melbourne
pdf Franiscani v Novem mestu 500 let nov 5 1972, del 1
pdf Franiscani v Novem mestu 500 let nov 5 1972, del 2a
pdf Franiscani v Novem mestu 500 let nov 5 1972, del 2b
pdf Franiscani v Novem mestu 500 let nov 5 1972, del 3a
pdf Franiscani v Novem mestu 500 let nov 5 1972, del 3b

Ivan Vrhovec: History of Novo mesto (Zgodovina Novega Mesta), Založila Matica slovenska v Ljubljani 1891

Frančiškanski samostan Novo mesto – kratka zgodovina.

Cesarica Marija Terezija Ustanovna listina novomeške gimnazije Izstavljena na Dunaju 8.8.1746

Links to the publications in English
Povezave na publikacije v angleščini

About Novo mesto
Novo mesto, Dolenjska
Top 10 Things to do in Novo Mesto, Slovenia
Novo mesto – Wikipedia
26.5.2018 Empress Maria Theresa Gymnasiums Network
Franciscan Archives and Library, Novo mesto. Culture.si , 6 May 2016
Tri Fare Pilgrimage Centre at Rosalnice

800 Years of Convivence. International Scientific Conference on the Dialogue between Christians and Muslims at the 800th Anniversary of the Meeting between Saint Francis of Assisi and the Sultan Al-Kamil in Egypt. Mari Osredkar, Editor. Ljubljana, Teološka fakulteta, October 1-3, 2019, pp 88

An Interview with Franciscan Brother Peter Tabichi, Kenya, Winner of the 2019 Global Teacher Prize. By Dr. Quentin Wodon, Lead Economist. The World Bank, September 27, 2019

Why we are Proud to be Slovenian Americans. By Dr. Edward – Edi Gobetz, Professor Emeritus of Sociology, Kent University & Founding Director, Slovenian Research Center of America, Inc. and Slovenian American Times, Willoughby Hills, OH, June 30, 2019, pp 56

Franciscan life marked by fraternity, littleness, peace. By Devin Watkins. Vatican News, 17 June 2019

The Commissariat of the Holy Land in Slovenia celebrates its 30th anniversary: ​​the Custos’ visit. Custodia Terra Sanctae, Jerusalem, 04 June 2018

Thirty Years of the Commissariat for the Holy Land in Slovenia. RKC CSM Portal, 25. 05. 2018

Centenary of Slovenian Church in New York. Embassy of the RS Washington, Newsroom, 18.10.2016

The historical development of the formation of the elite in the south of the Habsburg Empire. Slovenes and the schooling of the intellectual class in the late 1800s and early 1900s. By Branko Šuštar, Slovenian School Museum, Ljubljana (Slovenia). History of Education & Children’s Literature, X, 1 (2015), pp. 505-526

Mauritius Pöhm and his Contribution to Musical Life in Novo mesto during the Second Half of the Eighteenth Century. By Radovan Škrjanc. De musica disserenda, 15. 6. 2015

Instrumental music and Franciscan liturgy. By Vesna Venišnik. Musicological annual. L/2 (2014). Sacralization of the profane and profanation of the sacred: Music as a means and an object. Ljubljana, Slovenia: Filozofska Fakulteta (Oddelek za Muzikologijo), 2014

Instrumental Music and Franciscan Liturgy. By Vesna Venišnik, Department of Musicology, Faculty of Arts, University of Ljubljana, Musicological Annual L/2, 93-99, 27th March 2013

550 Years of the Ljubljana Diocese 1461−2012. By Nataša Kovačič, Ferdinand Šerbelj. National Gallery of Slovenia, 6 September 2012

Europe and the World: How the History of the World Outside Europe is Taught and Researched in Slovenia. By Matjaž Klemencic and Danijel Grafenauer. theSlovenian.com, Toronto, Canada, 2011

Fr Ciril Bozic. Interview. By Catherine Sheehan. The Catholic Weekly, Melbourne News, 9 June 2011

Franciscan Scientific Efforts in Ljubljana. By Stanislav Južnič. Franciscan Studies, St. Bonaventure University – Franciscan Institute Publications, Vol. 69 (2011), pp. 491-507

Slovenian lands in 16th century. By Mag. Aleksandra Ceferin. Thezaurus.com, Institute for Slovenian Studies of Victoria, Australia, April 27, 2007

Between Islam and Catholicism: Bosnian Franciscan Missionaries in Turkish Hungary, 1584-1716. By István György Tóth. Catholic University of America Press, The Catholic Historical Review, Vol. 89, No. 3 (Jul., 2003), pp. 409-433

Franciscan Fathers Serving Slovenians in the Chicagoland area since 1923. Slovenian Catholic Mission Lemont, IL – Slovensko versko središče – since 1994

Empress Maria Theresa Founding Charter of the Novo mesto Grammar School. Issued in Vienna, August 8, 1746

The Franciscans

The eRegion portal is powered by SRC d.o.o. Ljubljana

 

Attached documents: