Network of eCollaborating Retired eAcademics

Network of eCollaborating Retired eAcademics

Network of eCollaborating Retired eAcademics: A Brick of the Networking Associations

Content

The Purpose
Namen (Slovene)
Founding Members
Supporting Members
References

The Purpose

The website Network of eCollaborating Retired eAcademics was established by the founding members organized within the Professors Emeriti Network on November 16, 2022. The ideas developed in bimonthly Zoom meetings for two years after its founding on October 5, 2020.

Retired eAcademics are the individuals who are extensively using institution’s (university’s) eTechnologies also after retirement. By doing so, they are enabled to keep learning from others and share best practices. In recent decades, life expectancy has risen steadily by ten years in developed countries. Internet based eTechnologies are providing new possibilities for supporting active aging in the emerging Silver Economy.

In the seniors 55+ related networks in which we are involved in the eRegion in recent years, we have been faced with questions about how to speed up and facilitate the use of eTechnologies in accordance with the needs, wishes, and possibilities of the seniors (seniors centricity, a part of the customer centricity). These are the following networks:

Global Network of Associations & Networks: Retirees Developing Silver Economy
Professors Emeriti Network
eSeniors 55+ Network
Seniors eLearning & eEducation
Central European Seniors 55+ eServices Guide. For the adult children 55+ taking care of parents 75+
Active Aging Networks

The following reports have been delivered:

Developing the Silver Economy and Related Government Resources for Seniors. A Position Paper (2022)
Minister of Seniors Appointment. Position Paper (2021)

The needs and possibilities seem to be rather clear. They call to actions. There are numerous tasks that arise in a digitized society in which it should be ensured that seniors are not disadvantaged in the benefits that the use of eTechnology brings. It is necessary to ensure that seniors have eTechnologies at their disposal, that they know how to use them and that they can make sure how useful they are for them, for their families, their friends, and the society. These are big opportunities, many organizations and individuals are not able yet to take advantage of, however.

When it comes to retirees from higher education institutions who want to continue using their email accounts, it is necessary that these institutions provide the possibility of using their information technology and appropriate ongoing training even after retirement. It’s about age-friendliness of the institutions in which eAcademics have spent most of their active lives.

We are inviting to eCollaboration with similar existing and emerging networks/associations around the world with the objectives to learn from them and pass on good practices to them. To support an accelerated networking, we propose external interlinking of seniors associations’ and networks’ websites.

The retired eAcademics as individuals, or representatives of relevant networks/associations having interest in digital collaboration are invited to join the Supporting Members group of this network. They are invited to email their coordinates to be published at the website to Joze.Gricar@UM.si. We look forward to possible joint actions.

Omrežje e-sodelujočih upokojenih e-akademikov
Namen

Skupina ustanovnih članov je v okviru Omrežja zaslužnih profesorjev (Professors Emeriti Network) 16. novembra 2022 vzpostavila spletno stran Omrežje e-sodelujočih upokojenih e-akademikov (Network of eCollaborating Retired eAcademics). Ideje so se oblikovale na dvomesečnih Zoom sestankih v času dveh let od ustanovitve 5. oktobra 2020.

Upokojeni e-akademiki so posamezniki, ki veliko uporabljajo e-tehnologije svoje institucije (univerze) tudi po upokojitvi. S tem jim je omogočeno, da se učijo od drugih in delijo najboljše prakse. V zadnjih desetletjih se je pričakovana življenjska doba v razvitih državah podaljša za deset let. Na internetu zasnovane ((Internet based) e-tehnologije zagotavljajo nove možnosti za podpiranje aktivnega staranja (active aging) v nastajajoči srebrni ekonomiji (Silver Economy).

V omrežjih, ki so povezana s seniorji 55+, v katera smo vključeni v e-regiji (eRegion), se zadnja leta srečujemo z vprašanji, kako pospešiti in olajšati uporabo e-tehnologij skladno s potrebami, željami in možnostmi seniorjev. Gre za osredotočenost na seniorje kot del osredotočenosti na kupce (customer centricity). To so naslednja omrežja:

Global Network of Associations & Networks: Retirees Developing Silver Economy
Professors Emeriti Network
eSeniors 55+ Network
Seniors eLearning & eEducation
Central European Seniors 55+ eServices Guide. For the adult children 55+ taking care of parents 75+
Active Aging Networks

V teh omrežjih so nastala naslednja poročila:

Developing the Silver Economy and Related Government Resources for Seniors. A Position Paper (2022)
Minister of Seniors Appointment. Position Paper (2021)

Zdi se, da so potrebe in možnosti precej jasne. Pozivajo k dejanjem. V digitalizirani družbi se pojavljajo številne naloge, pri katerih je treba zagotoviti, da seniorji ne bodo prikrajšani glede koristi, ki jih prinaša uporaba e-tehnologij. Seniorjem je treba zagotoviti, da imajo e-tehnologije na voljo, da jih znajo uporabljati in se lahko prepričajo, kako koristne so zanje, za njihove družine, prijatelje in družbo. To so velike priložnosti, ki pa jih številne organizacije in posamezniki še ne znajo izkoristiti.

Ko gre za upokojence visokošolskih ustanov, ki želijo še naprej uporabljati svoj e-poštni nabiralnik, je nujno, da te ustanove zagotovijo možnost uporabe svoje informacijske tehnologije in ustreznega stalnega usposabljanja tudi po upokojitvi. Gre za prijaznost do starosti (age-friendliness) ustanov, v katerih so e-akademiki preživeli večino svojega aktivnega življenja.

K e-sodelovanju vabimo podobna obstoječa in nastajajoča omrežja/združenja po vsem svetu s ciljem, da se od njih učimo in jim posredujemo dobre prakse. Za podporo pospešenemu e-sodelovanju (networking) predlagamo zunanje povezovanje spletnih strani (external websites interlinking) zvez in omrežij seniorjev.

Upokojeni e-akademiki kot posamezniki ali predstavniki ustreznih omrežij/združenj, ki jih zanima digitalno sodelovanje (digital collaboration), so vabljeni, da se pridružijo skupini podpornih članov tega omrežja. Vabljeni so, da svoje podatke za objavo na spletni strani sporočijo na Joze.Gricar@UM.si. Veselimo se morebitnih skupnih akcij.

Founding Members

Dr. Kathryn L. Braun, Professor of Public Health and Social Work, Barbara Cox Anthony Endowed Chair on Aging
Thompson School of Social Work & Public Health, University of Hawaiʻi at Mānoa, United States of America
President, Active Aging Consortium in Asia Pacific – ACAP, Editor, ACAP Bimonthly Bulletins
KBraun@Hawaii.edu

Dr. Luigi Campanella, Professor Emeritus
Sapienza University of Rome, Italy
Past General Secretary & Chair, Ethics Group, European Association of Professors Emeriti – EAPE
General Secretary of Italian Committee of EAPE
Member, Professors Emeriti Network
Luigi.Campanella@UniRoma1.it

George Christodoulou, Professor Emeritus
University of Athens Medical School, Greece
President Elect, European Association of Professors Emeriti
President, Society Preventive Psychiatry
Member, Professors Emeriti Network
ProfGChristodoulou@gmail.com

Dr. Lucija Čok, Professor Emerita, Scientific Counselor
Former Rector, University of Primorska, Slovenia
Lucija.Cok@UPr.si

Dr. Aleksandar Erceg, Associate Professor
Faculty of Economics, J.J. Strossmayer University of Osijek, Croatia
International Center for Entrepreneurial Studies (ICES)
Aleksandar.Erceg@efos.hr

Dr. Fred Fletcher, Professor Emeritus
Political Science and Communication Studies, York University, Toronto, Canada
Chairperson, Communications Committee, College and University Retiree Associations of Canada – CURAC
FFletch@YorkU.ca

Dr. Anna Grabowska, Head, Autodesk Academic Partner and Academy of Third Age
Founder of the Distance Education Centre at Gdansk University of Technology, Poland
Founding Member, Association of Academic E-learning, Advisor U3A online, Member, Steering Committee of U3A Communities
Anka.Grabowska@gmail.com

Dr. Jože Gričar, Professor EmeritusUniversity of Maribor, Slovenia
Secretary, Professors Emeriti Network
Secretary, eSeniors 55+ Network
Joze.Gricar@UM.si

Dr. An Hermans, Professor Emerita
Catholic University Leuven, Belgium
President, European Seniors’ Union – ESU, Brussels
Expert on Media and Information Literacy and Seniors, Council of Europe
An.Hermans@KULeuven.be

Dr. Ana Krajnc, Professor Emerita
University of Ljubljana, Slovenia
President, Slovenian Third Age Universities Network
Ana.Krajnc@guest.arnes.si

Edmond Pajk, M.Sc., Deputy Director-General & Chief Information Officer
Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia
Edmond.Pajk@ZPIZ.si

Dr. Bernhard Schrefler, Professor Emeritus
Department of Civil, Environmental and Architectural Engineering, University of Padua, Italy
Bernhard.Schrefler@DICEA.UniPd.it

Dr. Doug Vogel, Professor of Information Systems & eHealth Research Institute Director
Harbin Institute of Technology, China
Fellow and Past-President, Association for Information Systems – AIS
Member, Cross-border eCollaboration Consortium
Fellow, Australian Institute of Digital Health – AIDH, South Melbourne, Victoria, Australia in association with the University of the Third Age
Vogel.Doug@gmail.com

Supporting Members

Dr. Peter Glavič, Professor Emeritus
University of Maribor, Slovenia
Head, University of Maribor Centre for Professors Emeriti and Retired Higher Education Teachers
Contact person: Active Aging Networks
Peter.Glavic@UM.si

Dr. André Lapierre, FRSC, O.Ont, Professor Emeritus
Department of Linguistics, University of Ottawa, Canada
Member, College of Fellows of the Royal Canadian Geographic Society
Member, Board of Directors and Associate Editor of the Newsletter, College and University Retiree Associations of Canada – CURAC
Lapierre@UOttawa.ca

Dr. Andre Lemieux, Professor
Department of Education and Pedagogy, University of Quebec in Montreal, Canada
University Third Age Institute of Montréal
Lemieux.Andre@UQam.ca

Dr. Michel Tousignant, Associate Professor
Department of Psychology, University of Quebec in Montreal – UQAM, Canada
Tousignant.Michel@UQAM.ca

Dr. David Zitner, Professor, Retired Family Physician
Founding Director, Medical Informatics, Dalhousie University, Canada
Chairperson, Health Care Policy Committee, College and University Retiree Associations of Canada – CURAC
David.Zitner@Dal.Ca

To be updated

References

Interlinking Silver Economy Websites. Dr. Jože Gričar, Professor Emeritus, University of Maribor. Professors Emeriti Network, November 16, 2022.
pdf Interlinking Websites Joze Gricar November 16 2022

Developing the Silver Economy and Related Government Resources for Seniors. A Position Paper. The Follow-up Actions. Dr. Luigi Campanella, Professor Emeritus, Sapienza University of Rome. Professors Emeriti Network, October 2022.
pdf Global Network Follow-up Actions Luigi Campanella October 2022

Entering the next chapter: the value of university retiree associations. Members benefit from social and intellectual engagement as well as important information to guide a successful retirement. Dr. Fred Fletcher, Professor Emeritus of Political Science and Communications Studies, York University, Toronto & Chairperson, Communications Committee, College and University Retiree Associations of Canada – CURAC. Academic for Life, University Affairs (UA) online Magazine, OCT 27 2022.

From dual digitalization to digital learning space: Exploring the digital transformation of higher education. Bendik Bygstad, Egil Øvrelid, Sten Ludvigsen, Morten Dæhlen, University of Oslo, Norway. Computers & Education, Volume 182. Elsevier, Science Direct, June 2022.

In a society of longevity, seniors are more than a “silver economy”Anne-Marie Guillemard, Professor Emerita of Sociology, Université de Paris-Cité. Interview by Richard Robert, Polytechnique Insights, Paris, June 29th, 2022.

ICT4 Elderly Handbook – A toolkit that helps trainers and students working on digital skills for the elderly. Matteo Mirigliano. European Commission, Digital Skills and Jobs Platform, WikiBooks, 17 June 2022.

Including the elderly in our digital society. Dr. Ulli Samuelsson, Assistant Professor & Associate Dean, Education, School of Education and Communication and Sofi Fristedt, Associate Professor & Director, Jönköping Academy, School of Health and Welfare. Jönköping University, Sweden, 2022-06-09.

The Digital Era? Also my Era! Media and information literacy: a key to ensure seniors’ rights to participate in the digital era. Dr. An Hermans, Professor Emerita, KU Leuven, Belgium & President, European Seniors’ Union (ESU). May 2022: 44.

Retired Professors Entitlements for Access to University IT: Universities Policy. Report. By Jože Gričar. Professors Emeriti Ethical and Legal Aspect Group, Professors Emeriti Network, March 2022: 24.
pdf Retired professors entitlements for access to university IT March 2022

Addressing the Senior Digital Divide: Evaluating the Technology, Access and Support for Seniors (TASS) Project. A Community‐Academic Partnership. Noor Din, CEO, Human Endeavour & Lois Kamenitz, PhD, York Centre for Asian Research; Larry Lam, Professor Emeritus, Department of Sociology; Nancy Mandell, Professor, Department of Sociology; Ben Zhang, BA, Department of Sociology, York University. Human Endeavour, Jan 12, 2022: 44.

The eRegion portal is powered by SRC d.o.o. Ljubljana