Uncategorized

30.5.2018 Meeting: eInclusion in Active Aging – A Component of Silver eConomy

Ustanovitev Centra za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje na Univerzi v Mariboru. Univerza v Mariboru, 14. 11. 2019 Na Univerzi v Mariboru smo ustanovili Center za zaslužne profesorje in upokojene visokošolske učitelje UM. Ustanovitve se je udeležilo 30 zaslužnih in upokojenih visokošolskih učiteljev UM. Izvolili so zasl. prof. dr.…