4.5.2016 Grammar eSchool Prototypes Meeting in Ljubljana

4.5.2016 Grammar eSchool Prototypes Meeting in Ljubljana

Time: Wednesday, May 4, 2016, 12:45 – 15:00

Location: Grammar School Ljubljana Vič, Tržaška 72

P r o g r a m

 1. 2nd Szentgotthárd / MonošterSeminar on Cooperation (11th and 12th April 2016, Szentgotthárd, Hungary: participants impressions and observations.
 2. Prototype proposals – discussion.
 3. Linking the grammar school’s website in English language via the eRegion portal.
 4. Cross-border eCollaboration with the grammar schools in the neighboring countries.
 5. Preparations of the 6th eRegions Conference 2016: Cross-border eSolutions & eServices Prototypes Development (Ljubljana, Slovenia on Monday-Tuesday, September 19-20, 2016).
 6. Any other business.

P r o g r a m

 1. 2nd Szentgotthárd / Monošter Seminar on Cooperation (11th and 12th April 2016, Szentgotthárd, Hungary: vtisi in spoznanja udeležencev.
 2. Predlogi prototipov – razprava.
 3. Povezovanje spletnih strani srednjih šol v angleškem jeziku prek portala eRegion.
 4. Čezmejno e-sodelovanje s srednjimi šolami v bližnjih državah.
 5. Priprave na konferenco 6th eRegions Conference 2016: Cross-border eSolutions & eServices Prototypes Development (Ljubljana, Slovenia on Monday-Tuesday, September 19-20, 2016).
 6. Razno

12:00 – 12:45 predavanje: Šole in intelektualna lastnina
Mag. Jure Tomc in mag. Tina Osojnik, JT Business Development Limited
Udeleženci sestanka so vabljeni.

U g o t o v i t v e    i n      p r i p o r o č i l a

1 Udeleženci so srečanje v Monoštru ocenili kot zelo dobro, stekle so tudi že prve povezave med slovenskimi in madžarskimi udeleženci.

2 V razpravi o možnih temah za pripravo prototipov so bili dani naslednji predlogi:

 • Šole in intelektualna lastnina.
 • Digitalna učilnica.
 • Poletna šola tujih jezikov.
 • EPOS – Elektronsko podprta samoevalvacija.
 • Projekt s področja varstva voda.
 • Projektno delo v virtualnih učilnicah.

Predlagatelji tem pripravijo prototipe na objavljenemu obrazcu.

3 V razmislek udeležencem in njihovim šolam je bil dan predlog o enotnemu pristopu k oblikovanju šolske predstavitvene spletne strani v angleškem jeziku po vzoru e-občin. Prisotni smo se strinjali, da vsaka sodelujoča šola pripravi kratko predstavitev na spletu v angleškem jeziku.

4 V času po srečanju v Monoštru so nekatere šole že navezale stike s šolami na Madžarskem., dogovori za sodelovanja so v teku. Podrobnejše informacije bodo predstavniki šol predstavili na enem od naših naslednjih sestankov.

5 Priprave na konferenco 6th eRegions Conference 2016 potekajo po načrtu.  Konferenca bo potekala 19. in 20.9. 2016, na gradu Jablje.  V programu so načrtovani tudi paneli za področje srednje šole:

 • Panel o projektnih idejah – predstavitev pripravljenih prototipov (90 min).
 • Panel o čezmejnem sodelovanju poklicnih centrov Avstrija, Madžarska, Slovenija – kolega Darko Mali je predlagal razmislek o izvedbi tega panela, saj sodelovanje že poteka na ravni konkretnih projektov.
 • Panel ravnateljev srednjih šol.

6 Sonja Artač prof. Gričarju posreduje besedilo za pripravo potrdila o sodelovanju na posvetu v Monoštru. Potrdilo bo pripravljeno in izdano skladno s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v  nazive člen 20, alinea č, 2.odstavek: samostojni referat na mednarodnem kongresu ali konferenci, ki se točkuje s 4 točkami.

Naslednji sestanek skupine bo v petek, 10.6.2016, ob 13.00 uri na Gimnaziji Vič.

Zapisala: Sonja Artač

P a r t i c i p a n t s 

Dr. Jože Gričar, Professor Emeritus, University of Maribor
Program Coordinator, Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegions
Gricar@FOV.Uni-Mb.si

Špela Grum, Teacher of English Language & Projects Coordinator
Secondary School of Technical Professions Ljubljana Šiška
Spela.Grum@SSTS.si

Darko Mali, Head, Research and Development Strategies Department
Institute of the Republic of Slovenia for Vocational Education and Training & eCoordinator, Cross-border Grammar eSchools Collaboration
Darko.Mali@CPI.si

Romana Vogrinčič, Computer Science Teacher, & President, Computer Science Teachers Section, Association for Computer Machinery – ACM Slovenia
Murska Sobota Grammar School
Romana.Vogrincic@guest.arnes.si

Mag. Albin Vrabič, Headmaster
School center Velenje, School of Coal-mining and Environment Protection
Albin.Vrabic@guest.arnes.si

Matej Zdovc, Informatics Instructor
First High School in Celje
Matej.Zdovc@guest.arnes.si

 

R e l a t e d    l i n k s 

15.1.2016 Basic eSchools Meeting in Ljubljana
10.2.2016 eMuseums Meeting in Škofja Loka
3.2.2016 Grammar eSchools Meeting in Ljubljana
15.3.2016 eRegions Think Tank Meeting, Castle Jable nr. Ljubljana
11.4.2016 Second Szentgotthárd / Monošter Seminar on Cooperation, Hungary, April 11-12

Kindergartens
Basic Schools
Universities

Prototypes

The prototypes developed and presented within the initiative are published at this portal as the components of the annual Danube eRegion Conference – DeRC: Cross-border eSolutions & eServices Prototypes Development DeRC2012, DeRC2013DeRC2014, as well as of the Italy-Slovenia Workshop 2013 .

eMunicipalities Without Borders Mayors Consortium (eMunicipality without borders, eComune senza confini, eGemeinde ohne Grenzen, eÖnkormányzat határok nélkül, eOpština bez granica, eObčina brez meja)

Networks in the eRegion

eSkills – Coding the Future
The challenge of meeting future e-skill demands in the Nordic-Baltic ICT hub. Top of Digital Europe, Baltic Development Forum, April 17, 2015, pp 12

The School IT Administrator. Analysing the profile, role and training needs of network administrators in Europe’s schools.
Authors Roger Blamire and Jean-Noel Colin, European SchoolNet Brussels, July 2015, pp 85.

Identification of Labour Market Needs for Vocational Education and Training (VET) in the Slovak Republic.
Slovak-German Chamber of Commerce and Industry (SNOPK). Ministry of Education, science, research and sport of the Slovak Republic, Bratislava, 2015, pp26

e-Leadership Skills for Small and Medium Sized Enterprises. Final Report.
Prepared for the European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate Innovation and Advanced Manufacturing, October 2015, pp 224.

Future Classroom Lab, Future Classroom Ambassadors, European Schoolnet Brussels

Computing our future. Computer programming and coding. Priorities, school curricula and initiatives across Europe. European Schoolnet (EUN Partnership AIBSL), Brussels, October 2015 (pp 87)

Coding classes trending across EU schools
Special Report. EU Code Week. EurActiv.com, October 12-16, 2015

Digital Skills for the Future
Friends of Europe, 17 November 2015, pp 6

Unlocking the Potential of e-Skills in Europe. Accelerating Europe’s Competitiveness and Inclusive Growth. Symposium. Public Policy Exchange, 19th April 2016

6th eRegions Conference  2016: Cross-border eSolutions & eServices Prototypes Development. Ljubljana, Slovenia, Monday-Tuesday, September 19-20, 2016

 

Attached documents: