17. 1. 2012 eCollaboration & Diplomacy, 5th Initiative Meeting, Ljubljana

17. 1. 2012 eCollaboration & Diplomacy, 5th Initiative Meeting, Ljubljana

Fifth meeting on Tuesday

January 17, 2012 from 9:00 to 14:30
Informacijsko središče – Center Evropa, Dalmatinova 4, Ljubljana

HostProgramPhoto Gallery

Hosted by Pošta Slovenije

9:00 – 9:15
1 Pozdravni nagovor in uvod
Dr. Jože Gričar, zaslužni profesor Univerze v Mariboru
Programski koordinator, Medobčinska pobuda: Čezmejno e-sodelovanje v Podonavski e-regiji

9:15 – 10:15
2 Priložnosti izboljšanja čezmejnega e-sodelovanja organizacij
Vodja razprave:
Dr. Aleš Mihelič, vodja Sektorja za tehnologijo
Direktorat za znanost in tehnologijo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije

Razpravljavci:
Nje. eksc. dr. Marianna Oravcová, veleposlanica Republike Slovaške
Mag. Dragana Djurica, ekonomska svetnica
Veleposlaništvo Republike Srbije
Dr. Damijan Habernik, namestnik trgovinskega svetnika
Avstrijsko veleposlaništvo, Gospodarski oddelek Ljubljana
G. Jožef Drofenik, veleposlanik, namestnik generalnega direktorja
Direktorat za gospodarsko diplomacijo in razvojno sodelovanje, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije
Dr. Timea Várvölgyi, ekonomska svetnica
Veleposlaništvo Republike Madžarske Ljubljana

3 Priložnosti uporabe metodologije prototipiranja s prikazom prototipov predstavljenih na »Danube Region Business Forum« (Vienna, November 3-4, 2011)
Vodja razprave:

Dr. Jože Gričar, zaslužni profesor Univerze v Mariboru

 Priložnosti uporabe metodologije prototipiranja
Programski koordinator, Medobčinska pobuda: Čezmejno e-sodelovanje v Podonavski e-regiji
Predstavitelji:

 Prototip e-račun
Ga. Polona Muhič, univ. dipl. ekon., vodja projekta
Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine

 Interaktivna informacijska točka v Mestni občini Maribor
G. Tadej Pešl, univ. dipl. inž. inf., vodja informatike
Mestna občina Maribor

 Turistična liga prvakov Podonavja – Alpe Adrie
Mag. Igor Blažina, pomočnik glavnega direktorja za razvoj
Postojnska jama

 3D planning information
Dr. Iztok Kovačič, višji svetovalec za okolje in prostor
Občina Šentrupert

 eEnvironment of the neighbouring Municipalities
Mag. Rupert Gole, župan
Občina Šentrupert

11.15 – 11:45 Odmor

11:45 – 12:45
4 Priložnosti organiziranja konference »2nd Danube eRegion Conference – DeRC 2012« v Sloveniji
Vodja razprave:
Mag. Maruška Damjan, vodja, Sektor za politike informacijske družbe
Direktorat za informacijsko družbo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije

Razpravljavci:
G. Tomaž Kordiš, inž. kem. teh., direktor
Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine

 Spodbujamo sodelovanje
G. Igor Vrhovec, svetovalec MSP
Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica osrednjeslovenske regije

G. Nino Novinec, dipl. inž. el., univ. dipl. ekon., javna uprava
SAP SEE – South East Europe
Ga. Darja Murkovič Žigart, univ. dipl. inž. rač., direktorica
Sektor za informatiko, Pošta Slovenije

12:45 – 14:00
5 Načrtovanje akcij Strategije EU za Podonavsko regijo in njenih prednostnih področij z vidika možnosti vključevanja v čezmejne projekte
Vodja razprave:
Dr. Jože Gričar, zaslužni profesor Univerze v Mariboru
Programski koordinator, Medobčinska pobuda: Čezmejno e-sodelovanje v Podonavski e-regiji

Razpravljavci:
Mag. Franc Žepič, sekretar & koordinator, Prednostno področje Strategije EU za Podonavsko regijo št. 1b »Izboljšanje mobilnosti in multimodalnosti železniškega, cestnega in zračnega prometa«
Ministrstvo za promet Republike Slovenije

 7. Okvirni program – Sodelovanje Informacijske in komunikacijske tehnologije – IKT
Dr. Andreja Umek Venturini, sekretarka & nacionalna kontaktna oseba za program IST Evropske unije
Sektor za evropske zadeve s področja znanosti, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Direktorat za znanost

Ga. Margarita Jančič, univ. dipl. inž. arh., sekretarka
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije

14:00 – 14:15 Odmor

14:15-14:30
6 Vabila k sodelovanju pri razvijanju prototipnih e-rešitev in e-storitev v letu 2012.
3-minutne predstavitve predlogov prototipov: problem, ki se ga rešuje; usmeritev skupnega razvoja, sodelujoče organizacije/osebe, čezmejne povezave.
A. Imamo problem, rabimo prototipno rešitev
B. Imamo tehnologijo, rabimo poskusno okolje

Vodja predstavitev zamisli prototipov:
Dr. Jože Gričar, zaslužni profesor Univerze v Mariboru
Programski koordinator, Medobčinska pobuda: Čezmejno e-sodelovanje v Podonavski e-Regiji

 Eko-turizem v gorenjski regiji – priložnosti za čezmejno povezovanje
Dr. Andreja Pucihar, docentka & prodekanja za mednarodno sodelovanje
Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru

 Small eBusiness
Ga. Darja Murkovič Žigart, univ. dipl. inž. rač., direktorica
Sektor za informatiko, Pošta Slovenije

 GIS sistem za ugotavljanje grajenih in komunikacijskih ovir in preprečevanje nastajanja novih
Dr. Richard Sendi, znanstveni svetnik
Urbanistični inštitut Republike Slovenije

 eCollaboration of the Organizations in the Fruit Supply Chain in the Danube Region & Israel
Ga. Sara Morato, vodja službe trženja
Luka Koper d.d., Pristaniški in logistični sistem

 Srednja e-šola
Ga. Vasja Ivančič, prof.
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče

 STORK – čezmejna avtentikacija: ključni pogoj za razvoj e-storitev
Dr. Alenka Žužek Nemec, sekretarka
Direktorat za e-upravo in upravne procese, Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije

Danube eRegion Conference – DeRC – Photo Gallery

Monday, September 19, 2011
Meeting of members of ALADIN

 

9th Anniversary of ALADIN – ALpe Adria Danube universities INitiative Creation
Universities and Technology Providers Meeting: Opportunities for eCollaboration in the Danube eRegion

 

ALADIN Awards

 

Danube eRegion Conference
photos by MKB

 

Medobčinska pobuda: Čezmejno e-sodelovanje v Podonavski e-regiji
Photos by M.Babnik

Attached documents: