8. 7. 2014 – Short Food eProcurement Chains, Slovenia Consulate General, Klagenfurt

8. 7. 2014 – Short Food eProcurement Chains, Slovenia Consulate General, Klagenfurt

Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu

Zapis o sestanku in seznam udeležencev sestanka v torek, 8. julija 2014 ob 14:00

Consulate General, Republic of Slovenia, Klagenfurt, Austria

Tuesday, July 8, 2014 at 14:00

Namen sestankaPovzetki razpraveDogovoriSeznam udeležencev

1. Predstavitev osnutka prototipa Povezljivost kratkih lokalnih prehranskih e-oskrbovalnih verig

2. Izmenjati poglede na koristnost in izkušnje v zvezi z razvijanjem kratkih lokalnih prehranskih e-oskrbovalnih verig

Povzetki razprave

1. Ugotovljeno je bilo, da obstajajo velike razlike v sistemih nabavljanja hrane med avstrijskimi in slovenskimi javnimi zavodi.

2. Izpostavljen je bil način delovanja prototipa v različnih jezikih oziroma prenos prototipa v različne jezike.

3. Predstavljeni so bili potrjeni partnerji za sodelovanje pri razvoju prototipa iz držav Slovenije, Madžarske, Hrvaške in Italije.

4. Naslednji delovni sestanek projektne skupine je sklican 2.9.2014 v Novem mestu, ki se ga bodo udeležili tudi potencialni partnerji iz Hrvaške.

5. Prototip »Povezljivost kratkih lokalnih prehranskih e-oskrbovalnih verig« bo predstavljen na »4th Danube eRegion Conference – DeRC 2014: Cross-border eSolutions & eServices Prototypes Development, Chamber of Commerce and Industry of Slovenia«, ki bo potekala 22. – 23. septembra 2014 v Ljubljani.

Dogovori

1. Preveril se bo sistem oskrbovanja javnih zavodov, kot so vrtci, bolnice, domovi za ostarele na Avstrijskem Koroškem.

2. Razvojna agencija Sora se bo na Skupnem tehničnem sekretariatu SL –AT v Mariboru dogovorila za skupni sestanek na temo OP SL-AT 2014 – 2020 in skladnosti predloga projekta Povezljivost kratkih lokalnih prehranskih e-oskrbovalnih verig s programskimi usmeritvami.

3. Katarina Jevšjak, Kranjski vrtci pripravi predlog prototipa Povezljivost kratkih lokalnih prehranskih e-oskrbovalnih verig in ga pošlje ga. Urtelj do 20.7.2014.

4. Razvojna agencija Sora bo pripravila predlog projekta Industrijski turizem in ga poslala ga. Urtelj do 20.7.2014.

5. Ga. Urtelj bo oba predloga projektov predstavila na delovnem sestanku, ki bo potekal 22.7.2014.

Seznam udeležencev

Dragica Urtelj, generalna konzulka, Generalni konzulat Republike Slovenije Celovec (Dragica.Urtelj@gov.si)

Mag. Marina Einspieler-Siegert, direktorica, Slovenska gospodarska zveza v Celovcu (Einspieler@SGZ.at)

Dr. Jože Gričar, zaslužni profesor Univerze v Mariboru, Programski koordinator, Medobčinska pobuda: Čezmejno e-sodelovanje v Podonavski e-regiji (Gricar@fov.uni-mb.si)

Katarina Jevšjak, organizatorica prehrane, Zavod Kranjski vrtci & Predstavnica Gorenjske regije, Republiški aktiv organizatorjev prehrane in zdravstveno higienskega režima v vrtcih (Katarina.Jevsjak@guest.arnes.si)

Rok Šimenc, direktor, Razvojna agencija Sora (rok.simenc@ra-sora.si)

Mag. Jerneja Klemenčič Lotrič, svetovalka za razvoj malega gospodarstva (jerneja.lotric@ra-sora.si)

Zapisala: Jerneja Klemenčič Lotrič