12. 4. 2014 – Short Food eProcurement Chains, 2nd Meeting, Ministry of Agriculture and Environment

12. 4. 2014 – Short Food eProcurement Chains, 2nd Meeting, Ministry of Agriculture and Environment

Ministry of Agriculture and Environment, Republic of Slovenia

Zapis o sestanku in seznam udeležencev sestanka, Ljubljana, April 12, 2014

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Dunajska 22, Ljubljana

MODERATORJACILJIPOVZETKISKLEPAUDELEŽENCIREFERENCES

dr. Jože Gričar – zaslužni profesor UM, programski koordinator, Medobčinska pobuda: Čezmejno e-sodelovanje v Podonavski e-regiji

mag. Andrej Potočnik – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Cilji sestanka

Predstavitev pomena informacijskih tehnologij v kmetijstvu

Predstavitev mesta in vloge MKO v medobčinski pobudi: Čezmejno e-sodelovanje v Podonavski e-regiji, kot jo vidijo udeleženci sestanka

Sprožiti priprave zadevnega mednarodnega panela na konferenci 4th Danube eRegion Conference – DeRC 2014: Cross-border eSolutions & eServices Prototypes Development, Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, Ljubljana, September 22-23, 2014

Povzetki sestanka

Informacijska tehnologija se je v kmetijstvu uveljavila na vseh ravneh in je sedaj pomembno orodje ne samo pri večjih, ampak tudi pri manjših pridelovalcih.

Pri razvijanju programske opreme je temeljnega pomena sodelovanje različnih domačih in tujih inštitucij znotraj regije. Nova programska oprema mora upoštevati tudi večjezičnost. MKO naj sodelovanje spodbuja predvsem s svojim sinergističnim in povezovalnim delovanjem. Ustvarjalo naj bi ugodno okolje v finančnem smislu, v smislu politike in iniciativ.

Hrana se v Sloveniji prideluje na več kot 60.000 kmetijskih gospodarstvih in glede na skupno velikost kmetijskih površin je to velika številka. Po drugi strani pa zaradi majhnosti Slovenijo kot celoto obravnavamo kot lokalno. Glede na navedeno je vsekakor utemeljeno, da naj bi kot rezultat podonavske pobude Slovenijo pokril samo en spletni portal ponudbe in povpraševanja po lokalni hrani. Portal naj bi deloval trajno in naj ne bi ugasnil po predstavitvi pobude, oziroma po predstavitvi rezultatov projektov, ki bi se razvili na podlagi te pobude.

Velik pomen vedno razpoložljivih podatkov o ponudbi so posebej poudarili vrtci, kot eden pomembnih javnih naročnikov lokalne hrane za tako imenovano ranljivejšo populacijo porabnikov. Izpostavljena je bila tudi pobuda, da bi se povpraševanje po lokalni hrani povečalo, če bi bilo tako naročanje subvencioniramo.

V primeru večjih javnih naročil večjih javnih zavodov pa prihaja do problemov, ko za določena naročila na bližnjem lokalnem trgu ni dovolj ponudbe. Izraženo je bilo stališče,da bi te pomanjkljivosti in zagotavljanje ustreznih količin odpravljalo MKO v vlogi posrednika pri naročeni pridelavi med občinami, ki so ustanoviteljice javnih zavodov in pridelovalci.

Raziskovalne inštitucije imajo številne stike s pridelovalci in razvojnimi agencijami. Mesto MKO v smislu povezljivosti vidijo predvsem v odprtju in omogočanj dostopa do različnih podatkovnih baz, ki so bile ustvarjeni na podlagi različnih registrov, ki so bili vzpostavljeni na MKO in se tam tudi vodijo.

Izraženo je bilo tudi pričakovanje podpore MKO pri vzpostavljanju in zagonu 8 razvojnih jeder Konzorcija Biotehniških šol in Zavodov KGZS. V okviru posameznih razvojnih jeder naj bi se zbirale in povezovale različne pobude ter razvijali projekti s ciljem ustvarjanja različnih zaupanja vrednih členov na lokalnem območju od npr. zaupanja vredne kmetije do zaupanja vredne gostilne.

Dr. Jože Gričar je MKO povabil, da se aktivno vključi v slovensko pobudo: Medobčinska pobuda: Čezmejno e-sodelovanje v Podonavski e-regiji (Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollabiration in the Danube eRegion (since February 2011)) in na 4. Konferenci Podonavske regije, ki bo 22. in 23. 92014 v Ljubljani, prevzame organizacijo enega izmed panelov, to je Danube eRegion Conference – DeRC 2014: Cross-border eSolutions & eServices Prototypes Development, Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, Ljubljana, September 22-23, 2014, http://eLivingLab.org/CrossBordereRegion/DeRC2014.

Panel naj bi bil organiziran na ravni ministrov ali državnih sekretarjev ali na strokovni ravni. Za konferenco se ne pripravljajo referati, ampak se predstavljajo prototipi. Sodelovanje je brez finančnih obveznosti. Poudarjeno je še bilo, da slovenska pobuda: Medobčinska pobuda: Čezmejno e-sodelovanje v Podonavski e-regiji, ni projekt, ampak pobuda.

Državna sekretarka mag. Tanja Strniša je izpostavila, da MKO že nekaj let sistematično in načrtno podpira in spodbuja lokalno samooskrbo in uveljavljanje načel kratkih verig, še posebej pri naročanju hrane v javnih zavodih. Pri uveljavljanju tega načela je velik korak naprej pomenila sprememba 14. člena Zakona o javnem naročanju. MKO je skupaj z Ministrstvom za finance oktobra 2013 pripravilo in objavilo Priporočila za javno naročanje živil. S to tematiko je bilo po Slovenji organiziranih že 9 regijskih konferenc, 4 se pripravljajo v Bližnji prihodnosti.

Izrazila je možnost sodelovanja na zgoraj predlagani konferenci. Bolj kot v smislu širjenja načela kratkih verig na čezmejno območje, bi lahko predstavili naš model, aktivnosti in izkušnje.

Sprejeta sklepa

MKO podrobneje prouči možnosti in način sodelovanja na 4. Konferenci Podonavske regije, ki bo 22. in 23. 92014 v Ljubljani.

Kontaktna oseba MKO za sodelovaje v Medobčinski pobudi: Čezmejno e-sodelovanje v Podonavski e-regiji je Andrej Potočnik.

Seznam udeležencev

Maja Berlic – Vrtec Galjevica, Ljubljana
Barbara Novinec – Vrtec Galjevica, Ljubljana
Mojca Cuderman – Pantheon kmetijstvo Datalab Ljubljana
Jože Gričar – Programski koordinator, Medobčinska pobuda: Čezmejno e-sodelovanje v Podonavski e-regiji
Tone Hrovat – Visoka šola za upravljanje podeželja Novo mesto
Igor Hrovatič – Visoka šola za upravljanje podeželja Novo mesto
Katarina Jevšjak – Zavod Kranjski vrtci, Tanja Strniša – MKO
Tadeja Kvas Majer – MKO
Ana Marenk – Kmetijsko gozdarska zbornica, Slovenije
Barbara Novinec – Vrtec Galjevica, Ljubljana
Jože Podgoršek – Visoka šola za upravljanje podeželja Novo mesto
Andrej Potočnik – MKO
Blanka Rozman – uNTS, razvoj programskih in strojnih rešitev
Anton Skok, s.p.,
Gabrijela Salobir – Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Denis Stajnko – Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru
Rok Šimenc – Razvojna agencija Sora d.o.o. Škofja Loka
Aleš Tolar – Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Reference

Pan-European Public Procurement Online. Project PEPPOL Final Report. November 2012.

Local agriculture and short food supply chains. Conference. European Commission, Directorate-General Agriculture and Rural Development. Brussels, 20/04/2012.

End-to-end e-procurement to modernise public administration. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Brussels, 26.6.2013.

Outlook on the Logistics & Supply Chain Industry 2013. Global Agenda Council on Logistics & Supply Chain Systems 2012-2014. World Economic Forum, Geneva, Switzerland. July 2013.

Local Food and Sustainable Supply Chains. SCRC Fellows Study. Center for Environmental Farming Systems, North Carolina State University, October 10, 2013.

Local agriculture and short food supply chains. European Parliamentary Research Service, October 14, 2013.

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020. 2. neformalni osnutek. Direktorat za evropsko kohezijsko politiko, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, november 2013.

Strategy for the Bothnian Green Logistic Corridor. Draft for comments 2013-12-16.

A Fitness Check of the Food Chain. Commission Staff Working Document. State of play and next steps. Brussels, 5.12.2013.

DoD Supply Chain Material Management Procedures: Supporting Technologies. Manual. US Department of Defense. February 10, 2014.

Global Forum and Expo on Family Farming 2014. Budapest Congress Centre, Hungary, 4 -6 March 2014.

The Supply Chain Initiative is a joint initiative launched by 7 EU level associations with the aim to increase fairness in commercial relations along the food supply chain. Vertikalni odnosi v verigi preskrbe s hrano: načela dobre prakse.

Program razvoja podeželja. Slovenski strateški dokumenti. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije.

The eFood Chain project, funded by the European Commission – DG Enterprise & Industry, is one of the measures to increase the efficiency of the agro-food supply chain, and demonstrate the real benefits of Information and Communication Technologies (ICT) and eBusiness solutions for enterprises, in particular SMEs.

eFoodChain Final Conference, Paris, 17th of June 2014.

Zapisal: mag. Andrej Potočnik