15.1.2016 Basic eSchools Meeting in Ljubljana

15.1.2016 Basic eSchools Meeting in Ljubljana

Date: Friday, January 15, 2016 at 12:00
Location: Basic School Majda Vrhovnik Ljubljana, Gregorčičeva 16

C i l j i    s e s t a n k a

Osnovno šolo si predstavljamo kot del fleksibilnega, hitro odzivnega izobraževalnega sistema, ki se nenehno razvija. Osnovna šola je prostor, kjer se srečujejo temeljne potrebe posameznika: svoboda, ustvarjalnost, neomejena radovednost, inovativnost, želja po sprejemanju. Slediti neprestanemu razvoju izobraževanja in enakopravnemu vključevanju v e-globalno družbo je temeljnega pomena. Osnovne šole bi si želele pridobiti dodatna finančna sredstva za razvojno delovanje. Z zanimivimi idejami ter povezovanji s šolami pri nas in v tujini želimo uspešno kandidirati na evropskih razpisih.

Ravnatelji osnovnih šol in vsi zainteresirani iščejo odgovore na vprašanja:

  1. Katera vprašanja čezmejnega e-sodelovanja zanimajo osnovne šole v Sloveniji in osnovne šole v sosednjih državah regije?
  2. Kako predstaviti primere dobre prakse drugim šolam s pomočjo e-sodelovanja?
  3. Kako čezmejno e-sodelovanje osnovnih šol vpliva na povečanje interesa učencev za učenje izbirnih predmetov računalništva?
  4. Kako izrabiti poučevanje računalništva in razpoložljivost IKT tehnologij v osnovnih šolah za pospešeno e-sodelovanje osnovnih šol v makro regiji sosednjih držav?
  5. Kako čezmejno e-sodelovanje osnovne šole prispeva k sodelovanju s podjetji v njenem okolju?

P a r t i c i p a n t s :

Basic School Bistrica ob Sotli
Bogomir Marčinković, Principal
Bogomir.Marcinkovic@guest.arnes.si

Basic School Idrija
Ivica Vončina, Principal
Peter Tončič, Informatics Instructor & Website Editor
Ivica.Voncina@OS-Idrija.si, Peter.Toncic@guest.arnes.si,

Basic School Majda Vrhovnik Ljubljana
Mateja Urbančič Jelovšek, Principal & Coordinator, Basic eSchools
Karmen Gluhodedov, Deputy Principal
Mateja.Urbancic-Jelovsek@guest.arnes.siKarmen.Gluhodedov@guest.arnes.si,

Basic School Prežihov Voranc Ljubljana
Marjan.Gorup, Principal
Katarina Gostinčar, Instructor, English Language
Marjan.Gorup@guest.arnes.si

Basic School Vič Ljubljana
Sašo Vlah, Principal
Irena Grlica, Deputy Principal
Zdenka Hosta, Deputy Principal
Saso.Vlah@OSVic.si, Irena.Grlica@OSVic.si, Zdenka.Hosta@OSVic.si

Kindergarten Vrhovci Ljubljana
Marta Korotaj, Principal
Marcela Martinčič, Deputy Principal
Snežana Manojlović, Support Worker
Marta.Korotaj@guest.arnes.si, Marcela.Martincic@guest.arnes.si, Snezana.Manojlovic@guest.arnes.si,

Basic School Ivan Cankar Ljutomer
Majda Kolbl, Deputy Principal
Branko Meznarič, Informatics Activities Organizer
Majda.Kolbl@gmail.com Branko.Meznaric@guest.arnes.si

Basic School Dr. France Prešeren Ribnica
Andreja Modic, Principal
Andreja.Modic@guest.arnes.si

Basic School Dr. Pavle Lunaček Šentrupert
Jože Tratar, Principal
Katja Končina, Informatics Instructor & Website Editor
Joze.Tratar@OS-Sentrupert.si, Katja.Koncina@guest.arnes.si,

Basic School Škofja Loka – Mesto
Doris Kužel, Pricipal
Doris.Kuzel@siol.net

Ministry of Education, Science and Sport, Pre-School and Basic Education Directorate, Department for Basic Education
Alenka Pavlovec, Senior Counsellor
Alenka.Pavlovec@gov.si

National Education Institute Slovenia
Dr. Fani Nolimal, Head, Department of Basic Education
Fani.Nolimal@ZRSS.si

Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the Danube eRegion
Dr. Jože Gričar, Professor Emeritus, University of Maribor, Program Coordinator
Gricar@FOV.Uni-Mb.si

Maribor Development Agency
Mag. Danijela Kocuvan, Project Manager
Danijela.Kocuvan@MRA.si

Academic and Research Network of Slovenia – ARNES Ljubljana
Tomi Dolenc, Head, Users Communication Department
Tomi.Dolenc@Arnes.si

Opportunities in the Food eProcurement will be presented:
Grm Novo mesto, Landscape Governance College
Dr. Jože Podgoršek, Senior Lecturer & Dean & Food Supply Chain Relationships Ombudsman
Joze.Podgorsek@VSGrm.UNm.si

Marovt & Partners Attorney at Law Ljubljana
Mag. Marija Bukovec Marovt, Business Law Expert
Marija.BukovecMarovt@siol.net

PLAN-e, Project Management Železniki
Peter Mesec, Director
Peter.Mesec@PLAN-e.si

C o n c l u s i o n s    a n d    r e c o m m e n d a t i o n s

R e l a t e d    l i n k s 

3.02.2016 Grammar eSchools Meeting
10.2.2016 eMuseums Meeting in Škofja Loka

Kindergartens, http://eregion.eu/initiative/members/kindergartens
Grammar Schools, http://eregion.eu/initiative/members/grammar-schools

Prototypes

The prototypes developed and presented within the initiative are published at this portal as the components of the annual Danube eRegion Conference – DeRC: Cross-border eSolutions & eServices Prototypes Development DeRC2012, DeRC2013DeRC2014, as well as of the Italy-Slovenia Workshop 2013 .

eMunicipalities Without Borders Mayors Consortium (eMunicipality without borders, eComune senza confini, eGemeinde ohne Grenzen, eÖnkormányzat határok nélkül, eOpština bez granica, eObčina brez meja)

Networks in the eRegion

6th eRegions Conference 2016: Cross-border eSolutions & eServices Prototypes Development. Ljubljana, Slovenia, Monday-Tuesday, September 19-20, 2016