10.2.2016 eMuseums Meeting in Škofja Loka

10.2.2016 eMuseums Meeting in Škofja Loka

Date: Wednesday, February 10, 2016, at 13:00
Location: Škofja Loka Museum, Grajska pot 13, 4220 Škofja Loka, Slovenia

C i l j i    s e s t a n k a

Prvo srečanje skupine »eMuseums« v okviru pobude Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the Danube eRegion je namenjeno pogovoru o možnem bodočem sodelovanju pri pripravah skupnih predlogov EU projektov muzejev & turizma. Na portalu je objavljen trenutni seznam članov skupine Cultural Heritage.

Iskali bomo odgovore na naslednja vprašanja:

  • Kako se lahko muzeji še uspešneje povezujejo za skupen nastop na področju projektov promocije kulturne dediščine v evropskem kontekstu?
  • Katere vsebine bi lahko bile primerne za skupen nastop?
  • Kateri so najbolj priporočljivi načini vključevanja muzejev v čezmejno e-sodelovanje in kako se čim bolj učinkovito lotiti bodočih možnih skupnih akcij e-muzejev?
  • Kako lahko vpetost v  čezmejno e-sodelovanje prispeva k izboljšanju prepoznavnosti in pomena kulturne dediščine v slovenskem in mednarodnem okolju?
  • Kakšni so možni konkretni učinki takega e-sodelovanja?
  • Kako lahko čezmejno e-sodelovanje muzejev vpliva na povečanje interesa javnosti za muzeje?

P a r t i c i p a n t s

Kamnik Intermunicipal Museum
Zora Torkar, Director
Zora.Torkar@guest.arnes.si

Gorenjska Museum Kranj
Marjana Žibert, Director
Marjana.Zibert@Gorenjski-Muzej.si

Radovljica Municipality Museums
Verena Štekar-Vidic, Director
Verena.Vidic@siol.net, MRO@siol.net,

Slovene Museum of Christianity Ivančna Gorica
Tadej Trnovšek, Senior Curator
Tadej.Trnovsek@gmail.com

Škofja Loka Museum
Saša Nabergoj, Director & eMuseums and eCulture Coordinator
Barbara Vurnik Sterle, Curator & Museum Counselor
Boštjan Soklič, Curator
Sasa.Nabergoj@Loski-muzej.si,  Barbara.Sterle@Loski-muzej.siBostjan.Soklic@Loski-muzej.si,

Technical Museum of Slovenia, Bistra near Vrhnika
Urša Vodopivec, Public Relations & Marketing
Ursa.Vodopivec@TMS.si

Tržič Museum
Jana Babšek, Director
Jana.Babsek@guest.arnes.si

Museum of Contemporary Art Zagreb, Croatia
Mag. Snježana Pintarić, Director, Museum Advisor, Collection Manager
Vesna Meštrić, Senior Curator, Collection Manager
Jadranka Vinterhalter, Museum Counselor (retired)
Snjezana.Pintaric@MSU.hr, Vesna.Mestric@MSU.hr, Jadranka.Vinterhalter@MSU.hr,

U g o t o v i t v e    i n     p r i p o r o č i l a

Izvedeno je bilo prvo srečanje tematske skupine »eMuseums« v okviru Inter-Municipality Initiative: Cross-border eCollaboration in the eRegions. Pogovor in delavnica sta potekala v smeri iskanja izhodišč možnega bodočega  sodelovanja pri pripravah predlogov čezmejnega e-sodelovanja.

– Sodelujoči na srečanju smo predstavili vsak svoje dosedanje izkušnje, delovanje ter ideje možnega nadaljnjega skupnega čezmejnega e-povezovanja  muzejev,  tudi v kontekstu turizma.

– Poiskali smo skupne možne e-vsebine, ki lahko primerno promovirajo naše muzeje in privabijo novo potencialno publiko. Predvsem smo izbirali take, ki bi bile lahko atraktivne tudi v  čezmejnem kontekstu. K pripravi predloga projekta bi privabili tudi čezmejne partnerje.

– Izbrano vsebino bi predstavili na skupni spletni strani. Izpostavili bi jo kot rdečo nit, ki sodelujoče muzeje najbolj povezuje. Na ta način bi skušali  spletne obiskovalce  navdušiti za dejanski ogled  predstavljenih muzejev,  ki bi bil logično nadaljevanje spletnega ogleda.

– Ta spletna stran bi bila zasnovana kot  »vstopna« ali »info« točka in bi bila odlična akcija e-povezovanja muzejev v domačem in čezmejnem, mednarodnem okolju.

– Predvideli smo konkretne pozitivne učinke: širši pretok informacij, večjo prepoznavnost muzejev in kulturne dediščine ter posledično povečano medsebojno izmenjavo zainteresirane publike in s tem  števila novih obiskovalcev.

R e l a t e d    l i n k s

15.1.2016 Basic eSchools Meeting in Ljubljana
3.2.2016 Grammar eSchools Meeting in Ljubljana

Museums eCollaborating on the New eSilk and New eAmber Roads. A panel of the 5th Danube eRegion Conference – DeRC 2015: Cross-border eSolutions & eServices Prototypes Development. Ljubljana, Slovenia, September 21-22, 2015.

Prototypes

The prototypes developed and presented within the initiative are published at this portal as the components of the annual Danube eRegion Conference – DeRC: Cross-border eSolutions & eServices Prototypes Development DeRC2012,DeRC2013,  DeRC2014, as well as of the Italy-Slovenia Workshop 2013 .

eMunicipalities Without Borders Mayors Consortium (eMunicipality without borders, eComune senza confini, eGemeinde ohne Grenzen, eÖnkormányzat határok nélkül, eOpština bez granica, eObčina brez meja)

Networks in the eRegion

e-Leadership Skills for Small and Medium Sized Enterprises. Final Report.
Prepared for the European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate Innovation and Advanced Manufacturing, October 2015, pp 224.

6th Danube eRegion Conference – DeRC 2016: Cross-border eSolutions & eServices Prototypes Development. Ljubljana, Slovenia, Monday-Tuesday, September 19-20, 2016

Attached documents: