Na obrobju ali aktivno vključeni, Prispevek Zeleni knjigi EK, dr. Lučka Lorber 30.3.2021