E-sestanek Zdravstveni domovi Slovenj Gradec zapis o sestanku 4.5.2021