E-sestanek osnovnih in srednjih šol Zapis o sestanku Jasna Kolar 10.6.2021