E-sestanek občinskih uprav Zapis o sestanku 19.5.2021 Jasna Močnik