Maturanti novomeške gimnazije, matura1960, Spominska knjiga