učitelji osnovne in srednje šole ohranjanje e-naslova po upokojitvi ChatGPT 04.07.2024