Meetings

8.6.2016 Silver eConomy Development Meeting in Ljubljana

Date: Wednesday, June 8, 2016, 10:00 – 13:00 Location: Slovenian Third Age University, Poljanska 6, Ljubljana, Ground Floor, left Memorandum on Silver eConomy Development June 8, 2016 Outline Program Participants Conclusions and recommendations Silver Economy References Papers – attachments Link to presentations (one hour edited video + individual presentations) The silver…

10.2.2016 Food eProcurement Meeting in Ljubljana

Date: 10.2.2016, 10:00 – 14:00 Location: Ministry of Health, Štefanova 5, Ljubljana P r o g r a m Pozdrav udeležencem Kratka predstavitev udeležencev Predstavitev zadevnih dejavnosti Ministrstva za zdravje Predstavitev zadevnih dejavnosti varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano Predstavitev problemov v podprocesih prehranskega e-oskrbovanja in razprava Priložnosti uporabe portala…