Initiative’s Meetings 2020

Professors Emeriti Network

Professors Emeriti Network Professors Emeriti Network was created on October 5, 2020. It is closely linked with the European Association of Professors Emeriti, Athens, Greece. Participants in the network include professors emeriti in Slovenia, and the links to the professor emeriti in the following  countries: Australia, Austria, Belgium, Canada, Croatia, Germany,…

Virtual Academy 2020: Digitize Novo mesto’s Cultural Heritage Materials

      Pošta Slovenije supports the Academy 2020 by providing participants with a collection of commemorative postage stamps displaying Slovenia’s cultural heritage. Pošta Slovenije podpira Akademijo 2020 s tem, da udeležencem podarja zbirko priložnostnih poštnih znamk s prikazom slovenske kulturne dediščine. Utemeljitev – Rationale Izvedba Akademije 2020 – Academy…