Virtual Academy 2020: Digitize Novo mesto’s Cultural Heritage Materials

      Pošta Slovenije supports the Academy 2020 by providing participants with a collection of commemorative postage stamps displaying Slovenia’s cultural heritage. Pošta Slovenije podpira Akademijo 2020 s tem, da udeležencem podarja zbirko priložnostnih poštnih znamk s prikazom slovenske kulturne dediščine. Utemeljitev – Rationale Izvedba Akademije 2020 – Academy…

Growing Book of the Grammar Schools’ Memory eBooks in Slovenia

Purpose Namen Rastoča knjiga Growing Book Objavljanje javnih podatkov o maturantih, profesorjih in ravnateljih Publishing of public data on graduates, professors and principals Sodelujoče srednje šole Participating Grammar Schools Cross-border eCollaboration Čezmejno e-sodelovanje Purpose The purpose of the Growing Book of the Grammar Schools’ Memory eBooks in Slovenia is: To provide…

Connected Learning of Internet & English in eCollaboration Network

Objectives Coordinators The Network Connection with U3A Online Australia Participating organizations Albania France Slovakia Slovenia Records of the meetings Links Accelerating eTechnologies supported education for connecting everyone anywhere. Meeting todays and upcoming demands and opportunities. Supporting eSeniors 55+ in using Internet for Active Aging. Enabling connectivity by providing links to…

Celebration of the 550th Anniversary of the Franciscans in Novo mesto

E-spomenik Frančiškan z rastočo knjigo v Novem mestu – 11.3.2020 eMonument Franciscan with a Growing Book in Novo mesto – 3/11/2020 Sklepni dogodek / Closing Event Simpozij ob 550. obletnici prihoda frančiškanov v Novo mesto: Prvo stoletje novomeškega frančiškanskega samostana Symposium marking the 550th anniversary of the arrival of the…